Ikäteknologiakeskuksen verkosto

Tervetuloa mukaan moniammatilliseen ja monisektoriseen verkostoon, jossa käydään käytännönläheisesti vuoropuhelua sekä tarpeiden, osaamisen ja kehittämisaihioiden jakamista ja yhteistä vaikuttamistyötä digitalisaatioonn ja teknologiaan liittyvistä teemoista.

Verkosto koostuu muun muassa
- sote-ammattilaisista
- saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parissa toimivista ammattilaisista
- tutkimusta ja kehittämishankkeita edustavista toimijoista
- opiskelijoista, luottamushenkilöistä ja vapaaehtoisista
- järjestötoimijoista
- julkisen sektorilla eri tehtävissä toimivista
- teknologian kehittäjistä ja yrittäjistä

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus koordinoi verkostoa. Verkostotyö aloitettiin vuonna 2016 Järjestöjen digiverkostona. Vuonna 2019 rinnalle perustettiin Ikäteknologiaverkosto. Vuoden 2023 verkostot ovat yhdistyneet vastaamaan paremmin verkostolaisten tarpeita sekä digin ja teknologian rajapintaa.
Verkostossa kuuluu vahvasti monenlaisten kohderyhmien, erityisesti kaikista heikommassa asemassa olevien, ääni. Verkoston ohjelmassa käsitellään välillä aiheita ikääntyvien ja vanhojen ihmisten näkökulmasta (esimerkiksi ikäteknologiaan liittyvien aihioiden osalta), mutta muutoin toiminta kattaa kaikki ikäryhmät - sillä digi ja teknologia kuuluvat kaikille!

Voit olla mukana haluamallasi tavalla ja silloin, kun sinulle itsellesi sopii. Verkostolaiset pääsevät itse vaikuttamaan tapaamisten sisältöihin. Jos et pääse mukaan kaikkiin tapaamisiin - ei hätää. Jaamme materiaalit ja yhteenvedot kunkin tapaamisen jälkeen kaikille verkostolaisille.
   

Ilmoittaudu mukaan Ikäteknologiakeskuksen verkostoon

Valitse omaa rooliasi tässä verkostossa parhaiten kuvaava vaihtoehto

Löydät alta tietoa ja materiaaleja ennen yhdistynyttä Ikäteknologiakeskuksen verkostoa koordinoiduista Järjestöjen digiverkostosta (vuosina 2016-kevät 2023) sekä Ikäteknologiaverkostosta (vuosina 2019-kevät 2023).

Järjestöjen Digiverkosto 2016-2023

Keväällä 2023 Järjestöjen digiverkosto kokoontui kaksi kertaa. Lisäksi verkostolaiset kutsuttiin mukaan DigiAgeTalk2023 -tilaisuuteen (hybridi) 7.6.2023. 

Järjestöjen digiverkosto 7.2.2022

Vuoden ensimmäinen Järjestöjen digiverkoston tapaaminen järjestettiin tiistaina 7.2.2023 kello 13-15 hybriditoteutuksella.

Ohjelmassa oli

Vuoden 2023 muut Järjestöjen Digiverkoston tapaamiset ovat

 • tiistai 25.4. kello 13–15
 • keskiviikko 7.6. DigiAgeTalk, Musiikkitalo Helsinki
 • tiistai 5.9. kello 13–15
 • tiistai 14.11. kello 13–15

Lisätiedot:
Ikäteknologiakeskuksen vastaava suunnittelija Suvi Hiltunen, puh. 0504082890 tai suvi.hiltunen@valli.fi .

JÄRJESTÖJEN DIGIVERKOSTO TI 25.4.2023 KLO 13–15

Verkoston tapaamisessa jatkettiin yhteisvaikuttamisen teemalla. Saimme kuulla verkostolaisten ajankohtaisia kuulumisia ja pohtia sitä kautta, mitä käsillä oleville ilmiöille ja mahdollisille haasteille voisimme yhdessä tehdä. Tilaisuus järjestettiin tällä kertaa täysin etänä.

Ohjelmassa oli:

 • Verkostotapaamisen avaus, Suvi Hiltunen, VALLI ry
 • Digitalisaation siltojen rakentaminen, Antti Pelto-Huikko, Gamu ry
 • Digitaalisen osallisuuden ja osaamisen kehittäminen klubitaloilla, Heidi Kokkonen, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry
 • Tekstipuhelupalvelun ja viittomakielisen hätäpuhelun jatko, Marika Rönnberg, Kuurojen Liitto ry
 • Kuluttajaliiton ajankohtaiset digitalisaation kentällä, Emmi Meriranta, Kuluttajaliitto
 • Valtakunnallinen etäopastuspalvelu, Eero Tuomenoksa, SeniorSurf / Vanhustyön keskusliitto
 • Ikäihmisten digiosallisuuden edistämisprojekti, Marika Dahl, Vartiokylän rovastikunta

Järjestöjen digiverkoston toiminta jatkuu 2022 koronan vuoksi etänä (Teams). 
Kasvokkain kohtaaminen on tärkeää ja siihen pyrimme heti koronan salliessa. Säilytämme silloinkin toki etämahdollisuuden, jotta mahdollisimman monella verkoston jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Meitä on satamäärin ympäri Suomen!

Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja kehittämään yhdessä!

Järjestöjen digiverkosto 1.2.2022

Vuoden 2022 ensimmäinen verkostokokoontuminen tapahtui tuttuun tapaam Teamsissa 1.2.2022 klo 13-14.30. Agendalla oli kovaa vauhtia etenevä digitaalinen henkiöllisyys. Verkostomme on ollut mukana tuomassa osaamistaan ja kohderyhmiensä ääntä ja tarpeita hankkeen kehittämistyöhön, yhteinen työ jatkui tapaamisessa. Digiarkeen neuvottelukunnan vpj., VALLI ry kehitysjohtaja Sari Vapaavuori kertoi  neuvottelukunnan tuoreimmat kuulumiset. Lisäksi verkoston jäsenet tiedottivat muista kiinnostavista ja ajankohtaisista hyvään digiarkeen liittyvistä asioista. Alla tapaamisen materiaalit asiakohdittain.

1. Digitaalinen henkilöllisyys

Laura Järveläinen, Marika Tähti ja Arla Aalto Digi- ja väestötietovirastosta (DVV) kertoivat digitaalinen henkilöllisyys -hankkeen etenemisestä. Alustuksen jälkeen verkosto jakaantui pienryhmiin jatkokehittämään prosessia. Esitysmateriaali (pdf). 

2. Digi arkeen -neuvottelukunnan tilannekatsaus

Sari Vapaavuori kertoi neuvottelukunnan tuoreimmat kuulumiset (pdf). Neuvottelukunta on oiva yhteistyökanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, viranomaisten, elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Neuvottelukunta pystyy viemään eteenpäin huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen ja edistäminen on välttämätöntä, tarpeellista tai vähintäänkin suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien kansalaisten palvelukseen. Viimeisin pyöreän pöydän -tilaisuus oli ”Tiedolla johtaminen – kansalaiset ja osallisuus”. Tilaisuudesta on koottu yhteenveto (pdf). Seuraava kaikille avoin pyöreän pöydän tilaisuus on 11.5.2022. Lisätietoja neuvottelukunnan verkkosivuilta.

3. Muut asiat

Digiosallisuus
Yhteiset digiosallisuuden mittarit ovat nyt valmistuneet. Siihen liittyvä Digiosallisuus Suomessa -hankkeen loppuraportti on luettavissa Valtioneuvoston verkkosivuilta. Kannattaa tutustua myös hankkeen väliraporttiin, jossa on mm. määritelty digiosallisuuden käsitte ja keskeiset osa-alueet.

Voimaa etäjumpasta
Sonja Iltanen Ikäinstituutista vinkkasi etäjumppiin liittyvästä toiminnasta ja maksuttomasta toiminnasta

Lisätietoja Sonjalta, sonja.iltanen@ikainstituutti.fi

Lämpiö -hanke
Virve Hutchinson, Helsingin kaupunki, vinkkasi Lämpiö-palvelun asiakasymmärrys -loppuraportista. Raportin voi tilata sähköpostilla: sarianna.hanski@hel.fi Raportista on myös tulossa erikielisiä tiivistelmiä, ja vinkkaamme näistä verkostolle, kun ne valmistuvat.

Valtakunnallisessa kulttuuripalveluiden Lämpiö-hankkeessa rakennetaan ikääntyneiden digikulttuuripalveluita kokoava verkkoalusta. Hankkeessa pilotoidaan lisäksi taide- ja kulttuurialan toimijoille tarkoitettua digikulttuuripalveluiden tuottamiseen liittyvää koulutusta. Lämpiö-hankkeessa on tavoitteina tukea digikulttuurialustan kautta ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä luoda uudenlaisia tuotanto- ja liiketoimintamahdollisuuksia taide- ja kulttuurialan toimijoille. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja se toteutetaan yhteistyössä Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun kanssa.

DigiAgeTalk2022
VALLIn Ikäteknologiakeskuksen perinteinen DigiAgeTalk on palannut alkuperäiselle paikalleen, tilaisuus pidetään tiistaina 7.6.2022, paikkana BioRex (Helsinki), tilaisuus on hybridi-tapahtuma.

Muita vinkkejä

Seuraavat verkoston tapaamisajat

 • ti 5.4. klo 13-14.30, aiheena digiosallisuus, mittaristo yms. Olli Kuusisto alustaa aiheesta.
 • ti 30.8.   klo 13-14.30
 • ti 11.10. klo 13-14.30

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, kuulemaan, oppimaan uutta, vaikuttamaan!

Mahdolliset kysymykset: sari.vapaavuori@valli.fi ja suvi.hiltunen@valli.fi

JÄRJESTÖJEN DIGIVERKOSTO TI 5.4.2022 KLO 13–14.30

Verkostomme kokoontui jälleen kiinnostavien aiheiden äärellä. Mukana oli paljon uusia jäseniä, mukavaa, että joukkomme kasvaa ja vahvistuu!

Tapaamisen aiheet:

1. Digiosallisuuden mittaristo, Olli Kuusisto
Ollin johdolla pääsimme tutustumaan Digiosallisuus Suomessa -hankkeessa kehitettyyn digiosallisuuden mittaristoon ja mittaamiseen. Mittarikehikkoa voi soveltaa kohderyhmälähtöisesti, ja se antaa hyvän pohjan omien kohderyhmiemme digiosallisuuden seuraamiseksi, mittaamiseksi ja raportoimiseksi.
Lähetämme kiinnostuneille Ollin esityksen sähköpostin liitteenä (esitysmateriaali ei ole saavutettava).

2. Valtionhallinnon digityöryhmät ja digitaalinen osallisuus ja osaaminen, Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto
Minna avasi meille valtionhallinnon digityöryhmiä ja auttoi hahmottamaan kentän rooleja ja tavoitteita.
Minna toi myös digityöryhmistä esiin meille kaikille tärkeitä vaikuttamisen ja osallistumisen foorumeita.
Lähetämme kiinnostuneille Minnan esityksen sähköpostin liitteenä (esitysmateriaali ei ole saavutettava).

3. Ajankohtaista saavutettavuudesta, Sami Virtanen, Kuuloliitto
Sami piti meille ajankohtaiskatsauksen saavutettavuudesta. Samin esitysmateriaali.
Lisäksi nostamme myös tuoreen Tekstitysbarometri 2021 -raportin. Kyseisessä raportissa on selvitetty tässä laajuudessa ensimmäistä kertaa, mitä media-alustoja kuulovammaiset tv- ja suoratoistopalveluja katsojat käyttävät ja mitä piirteitä he tekstityksissä arvostavat. Samalla selvitettiin mitä mieltä he ovat niin julkisen palvelun kuin myös kaupallisten tv-kanavien ja näiden suoratoistopalveluja tarjoavien mediayhtiöiden tarjonnasta, nimenomaan kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta. Katso lisätietoja Kuuloliiton uutisesta ja jaa tietoa eteenpäin omissa verkostoissasi.

4. Digi arkeen -neuvottelukunnan tilannekatsaus, Sari Vapaavuori, VALLI ry
VM:n Digi arkeen neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava, joka toimii kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Sari on luvannut pitää meidät verkostolaiset ajan tasalla neuvottelukunnan työstä. Neuvottelukunnan tilannekatsaus.

Nyt kannattaa olla hereillä, sillä meille kaikille olennaisen tärkeä ja koko tulevaisuutta raamittava Digikompassi on juuri nyt lausuntokierroksella 13.5. asti, sitä ennen järjestetään 11.5. Digi arkeeen -neuvottelukunnan kaikille avoin Pyöreän pöydän tilaisuus, ja siihen kannattaa osallistua, jos vain suinkin itselle sopii. Laita Suville paluupostia, jos haluat saada kutsun Pyöreän pöydän 11.5. tilaisuuteen.

5. Muut asiat:

 • Seuraavat verkostotapaamisemme ovat ti 30.8. klo 13-15. Varaamme siis aikaa kaksi tuntia! Tapaaminen järjestetään hybridinä, varaudu ihmeessä tulemaan paikan päälle (VALLIn toimisto Hämeentie 58-60 A 52, Helsinki), sillä Sami Virtasen saavutettavuuskatsauksen jälkeen pääsemme testaamaan Digitaalisen henkilöllisyyden prototyyppiä puhelimillamme yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa (etäosallistujille toki tarjolla vaihtoehtoinen tapa tutustua prototyyppiin).
  Vuoden viimeinen tapaaminen on ti 11.10. klo 13-15 (hybriditilaisuus).
 • DigiAgeTalk2022 ilmoittautuminen käynnistyy pian. Seuraa tapahtumasivuamme. Tiedotamme verkostolle vielä erikseen DigiAgeTalkiin liittyvistä uutisista.

Kiinnostuitko verkostomme toiminnasta? Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, jakamaan, kuulemaan, oppimaan uutta, kehittämään yhdessä sekä vaikuttamaan!

Lähetä sähköpostia suvi.hiltunen@valli.fi ja ilmoittaudu mukaan verkoston postituslistalle.

Verkosto kokoontui  tiistaina 30.8. kello 13-15. Verkostotapaaminen järjestettiin hybridinä, eli osa oli paikalla VALLIn toimistolla Helsingin Sörnäisissä ja osa etäyhteyden päässä.

Kooste tapaamisen aiheista ja materiaaleista:

1. Saavutettavuuden tilannekatsaus, asiakkuuspäällikkö ja Design for All -vaikuttaja Sami Virtanen, Avaava

  • Samin esitysmateriaalin saa pyydettäessä sähköpostilla suvi.hiltunen@valli.fi
  • Sami vinkkasi, että etenkin esteettömyysdirektiivin etenemistä kannattaa seurata. Lisätietoja löytyy STM:n sivuilta

2. Digitaalinen henkilöllisyyden kehitysprosessin tilannekuva, Arla Aalto, Laura Järveläinen, DVV

3. ArtWin ja  DigiMentor -hankkeiden tietoiskut, Taina Laaksonen, Modus ry. Tainan esitys liitteenä, Taina kaipaa ideoita ja vinkkejä sekä palautetta joten olkaa matalalla kynnyksellä Tainaan yhteydessä!

4. Ikääntyvien digiosallisuuden seuraaminen

 • Tapaamisessa jäi mainitsematta, mutta nyt tiedoksi Ikääntyneiden digiosallisuuden Pulssi -kysely
 • VALLIn Ikäteknologiakeskus pilotoi keväällä 2022 ikääntyvien digiosallisuuden kyselyä, joka pohjautuu Valtioneuvoston tutkimushankkeen kansalliseen digiosallisuuden mittaristoehdotukseen. Pilottikyselyn tuloksia esittelimme DigiAgeTalk2022 -tapahtumassa (tallenne) ja nyt syksyllä koostamme tulokset myös julkaisuksi.
 • Nyt syksyllä testaamme ja pilotoimme ikääntyvien digiosallisuuden Pulssi -kyselyä, jossa parilla täsmäkysymyksellä kartoitamme ikääntyneiden digipalveluiden käyttöä viimeisten 3 kk aikana. Pulssi -kyselystä sekä varsinaisesta digiosallisuuden kyselyn kehittämisestä kerromme tarkemmin lokakuun tapaamisessa.

5. Seuraavien tapaamisten ajankohdat

 • Seuraava ja vuoden viimeinen verkostotapaaminen on tiistaina 11.10.2022 kello 13-15 (hybridi). Tällöin tutustumme Digiprojektin suunnitteluun ja johtamiseen, case Suomen Punainen Risti, alustajana Aleksi Aalto, sekä Digitaalisiin hyvinvointipolkuihin, case Diabetesliitto, alustajana Tanja Kulmala
 • Merkkaa vuoden 2023 tapaamiset kalenteriisi:
  • tiistai 7.2. kello 13–15
  • tiistai 25.4. kello 13–15
  • tiistai 5.9. kello 13–15
  • tiistai 14.11. kello 13–15
 • DigiAgeTalk2023 järjestetään vuonna 2023 viikolla 23.

Ollaan yhteydessä, jakakaa ihmeessä ajankohtaista tietoa, vinkkejä ja linkkejä, niin kokoan ja lähetän verkostolle aika ajoin postia myös tapaamistemme välillä.

Kivaa syksyn jatkoa erään oululaisen ikääntyneen Digiraatilaisen sanoin: ”Yhdessähän näitä pitää tehdä, että saadaan asioita aikaiseksi!”

Järjestöjen Digiverkoston vuoden viimeinen tapaaminen oli tiistaina 11.10. kello 13-15. Verkostotapaaminen järjestetiin tällä kertaa vain Teamsilla.

Tapaamisessa oli ohjelmassa:

 1. Digiprojektin suunnittelu ja johtaminen, Aleksi Aalto, Suomen Punainen Risti
 2. Digitaaliset hyvinvointipolut,  Tanja Kulmala, Diabetesliitto
 3. Miten pyrimme vahvistamaan digiosallisuutta haasteellisessa elämäntilanteessa olevilla? Sininauhaliitto, alustajana Päivi Rouvinen-Wilenius.
   • Päivin esityksen voi pyytää sähköpostilla suvi.hiltunen@valli.fi
 4. Pikainen katsaus kuluvaan vuoteen sekä yhteistä pohdintaa tulevan vuoden verkostotyöstä, Suvi Hiltunen, Ikäteknologiakeskus.

Merkkaa seuraavan vuoden 2023 tapaamiset kalenteriisi!

 • tiistai 7.2. kello 13-15
 • tiistai 25.4. kello 13-15
 • keskiviikko 7.6.
 • DigiAgeTalk , Musiikkitalo Helsinki tiistai 5.9. kello 13-15
 • tiistai 14.11. kello 13-15

Järjestöjen digiverkoston toiminta jatkuu 2021 koronan vuoksi etänä (Teams). Kasvokkain kohtaaminen on tärkeää ja siihen pyrimme heti koronan salliessa. Säilytämme silloinkin toki etämahdollisuuden, jotta mahdollisimman monella verkoston jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Meitä on satamäärin ympäri Suomen!

Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja kehittämään yhdessä!

JÄRJESTÖJEN DIGIVERKOSTON 18.5.2021 TAPAAMINEN

Vielä ennen kesää järjestetään monipuolinen ja tiivis järjestöjen digiverkoston kokous tiistaina 18.5. klo 13-14.30 Teamsissa!  Ilmoittaudu ja hyppää linjoille mukaan, saat linkin paluupostissa.   

Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja kehittämään yhdessä! Jatkamme toukokuussa keskustelua kiinnostavien aiheinen parissa. Järjestöjen digiverkoston jäseniä kiinnostaa, miten he voivat kiinnittyä esillä oleviin kokonaisuuksiin ja miten ratkaisut palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla heidän edustamiaan kohderyhmiä.  Tapaamisen agendalla toukokuussa mm. 

1) AuroraAI eli kansallinen tekoälyohjelma

AuroraAI-tilannekatsauksen pitää erityisasiantuntija Aleksi Kopponen valtiovarainministeriöstä. 

AuroraAI-ohjelman tavoitteena on tekoälyavusteisesti helpottaa ihmisiä palveluiden saamisessa oikea-aikaisesti ja personoidusti elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. 
Tämä vähentää asiointitapahtumiin liittyvää luukulta luukulle juoksemista ja edistää kustannustehokkuutta erityisesti julkisten palveluiden tarjoamisessa.

AuroraAI-verkko, joka on kansalaisten ja organisaatioiden hyödynnettävissä vuoden 2022 loppuun mennessä. AuroraAI-toimintamalli kokoaa yhteen opit, työkalut, rakenteet ja luo viitekehyksen siitä, mitä siirtymässä ihmiskeskeisempään ja tekoälyavusteiseen toimintaan tulisi huomioida. Hankkeessa luodaan myös uusi osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma, joka luo eri tasoisia koulutussisältöjä tekoälyyn liittyvän osaamisen, ymmärryksen ja kapasiteetin kasvattamisen tueksi.  

2) Digitaalinen henkilöllisyys    

Digitaalisen henkilöllisyyden ja henkilöllisyyden osoittamiseen liittyvän tilannekatsauksen pitää palvelumuotoilun asiantuntija Laura Järveläinen Digi- ja väestötietovirastosta. Laura myös esittelee ensimmäisiä luonnoksia siitä, miltä digitaalinen henkilöllisyys ja henkilöllisyyden osoittaminen voi käytännössä tarkoittaa. Ja pääsemme antamaan palautetta jo ensi metreillä. 

Digitaalinen identiteetti -hankkeessa toteutetaan sähköisen tunnistautumisen ratkaisu, jonka avulla julkishallinnon sähköiset asiointipalvelut ovat yhdenvertaisesti koko väestön saatavilla henkilön iästä tai fyysisistä rajoitteista riippumatta. Asiointipalveluun liittyy myös lupalompakko, jossa on viranomaisten myöntämät erilaiset luvat (esimerkiksi henkilökortti) ovat helposti käytettävissä. 

3) Digi arkeen -neuvottelukunnan lisäarvo 

Neuvottelukunnan toiminnassa keskitytään juuri niihin samoihin teemoihin, joiden parissa me kaikki työskentelemme eli 

-  Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa
-  Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa
-  Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa

Tilannekatsauksen pitää Sari Vapaavuori, Ikäteknologiakeskuksesta

Digi arkeen ei todellakaan ole todellisuutta kaikille kansalaisille. Sen eteen pitää tehdä hartiavoimin töitä. Ja usein huomaa kaipaavansa selkeämpiä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vaikuttamisen paikkoja on, ja niihin on hyvä tarttua matalalla kynnykselläkin. Merkittävän vaikuttamisen paikan tarjoaa Digi arkeen -neuvottelukunta. Se toimii yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten, elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä.  

Neuvottelukunnassa pystytään viemään valtioneuvoston tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen ja edistäminen on välttämätöntä, tarpeellista tai vähintäänkin suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien kansalaisten palvelukseen.

4) Muut asiat

Tapaamisessamme päivitämme tietojamme muista ajankohtaisista asioista, suunnittelemme tulevaa. Ja osallistujilla on mahdollisuus kertoa omista ajankohtaisia kuulumisistaan!

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, kuulemaan, oppimaan uutta, vaikuttamaan! Kehittämään yhdessä ja varmistamaan se, että järjestöjen ääni kuuluu. 

Ilmoittautuminen vastausviestillä, mahdolliset kysymykset  sari.vapaavuori@valli.fi.    

 

Verkostomme syyskausi käynnistyi tiistaina 14.9. klo 13-14.30 Teamsissa!

Syyskuun kokouksessa keskityimme erityisesti digiosallisuuteen ja sen eri osa-alueisiin, Olli Kuusisto VTT:ltä alustaa meille aiheesta. Ja pääsimme käymään dialogia tämän kiinnostavan, meitä kaikkia eri toimijoita ja ennen kaikkea kaikkia kansalaisia koskettavan aiheen parissa. Jatkoimme keskustelua myös muiden esiin nousevien kiinnostavien aiheiden parissa, sillä tuttuun tapaan järjestöjen digiverkoston jäsenet kertoivat kuulumisistaan, esittivät kysymyksiä ja toivat esiin eri näkökulmia.

Puhujien esitysmateriaalit ovat kyseisten puheenvuorojen kohdalla.

Kokouksen ohjelma.


Digiosallisuus

Mistä digiosallisuudessa on kyse? Digitalisaatio muuttaa monella tavoin osallisuuden toteutumista. Mitä digiosallisuus pitää sisällään? Mikä on sinun näkökulmasi digiosallisuuteen?

Alustuspuheenvuoron käytti Olli Kuusisto Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. Olli on mukana myös Digiosallisuus Suomessa -hankkeessa eli Valtioneuvoston kanslian koordinoimassa VN:n yhteisessä selvitys- ja tutkimustoiminnassa. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa osallisuus toteutuu yhä useammin digitalisaation kautta. Digitaalisen osallisuuden käsite on laaja, siihen vaikuttaa myös se, että kuka ja missä tarkoituksessa digiosallisuutta määrittelee. Kyse on sateenvarjomaisesta kokonaisuudesta, joka sisältää monia, keskenään ristiriitaisiakin ennakko-olettamuksia, tarpeita ja motiiveja riippuen siitä, kenen toimesta ja millaisessa asiayhteydessä käsitettä sovelletaan.

Olli toivoo kommentteja esittelymateriaaliinsa ja etenkin mittareihin liittyen, sillä ne ovat vielä luonnosvaiheessa,  Ollin esitysmateriaali

Digiosallisuuden väliraportti.

2) Digi arkeen -neuvottelukunnan tuottama lisäarvo

Toukokuun kokouksessa käytiin niin vilkasta keskustelua, että emme ehtineet käydä läpi neuvottelukunnan kuulumisia, siksi sille on varattu aikaa nyt syyskuussa.
Digi arkeen ei todellakaan ole todellisuutta kaikille kansalaisille. Sen eteen pitää tehdä hartiavoimin töitä. Ja usein huomaa kaipaavansa selkeämpiä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vaikuttamisen paikkoja on, ja niihin on hyvä tarttua matalalla kynnykselläkin. Merkittävän vaikuttamisen paikan tarjoaa Digi arkeen -neuvottelukunta. Se toimii yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten, elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Tilannekatsauksen digi arkeen -sisällöistä ja vaikutusmahdollisuuksista piti Sari Vapaavuori, Ikäteknologiakeskuksesta. Sari on neuvottelukunnassa mukana (varapj. ja jäsen).

Neuvottelukunnassa pystytään viemään valtioneuvoston tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen ja edistäminen on välttämätöntä, tarpeellista tai vähintäänkin suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien kansalaisten palvelukseen.

Neuvottelukunnan toiminnassa keskitytään juuri niihin samoihin teemoihin, joiden parissa me kaikki työskentelemme eli
- Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa
- Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa
- Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa

Digi arkeen -neuvottelukunnan tilannekatsaus 

3) Muut asiat

Tapaamisessamme päivitimme tietojamme muista ajankohtaisista asioista, suunnittelemme tulevaa. Ja osallistujilla oli mahdollisuus kertoa omista ajankohtaisista kuulumisistaan.

Tilaisuudessa puheenvuoron käyttivät

Sonja Iltanen, Ikäinstituutti, Voimaa etäjumpasta -materiaali

Marika Rönnberg, Kuurojen Liitto ry, Tekstipuhelupalvelu -materiaali

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, kuulemaan, oppimaan uutta, vaikuttamaan!

Mahdolliset kysymykset: sari.vapaavuori@valli.fi

Verkoston jäsenet osallistuivat DigiAgeTalkiin(DAT). Ohjelmasisältö ja video tapahtumasta verkkosivuillamme DigiAgeTalk -kohdassa. 

 

  

 

 

 

Järjestöjen digiverkoston syksyn kokoukset pidetään etänä, ja aiemmin ilmoitettuihin kokousaikoihin on tullut muutoksia.

Syksyn ensimmäinen etäverkostokokous pidettiin tiistaina 6.10. klo 13-15 Teamsissa. Tapaamisen sisältö ja materiaalit löytyvät tältä sivulta alempaa.

Syksyn toinen etäverkostokokous yhdistetään tiistaina 10.11. pidettävään DigiAgeTalk
-webinaariin
Tilaisuus pidetään klo 12-15.30, ja ohjelmaosuus jakaantuu kahteen selkeään osioon

 • pankkipalveluselvityksen tulosten julkistaminen ja muu digitalisaatio & palvelut
  -ohjelmakokonaisuus
 • robotiikka/robotit -kokonaisuus, teemoina mm. ”Asuisinko robotin kanssa?”,
  ”Hoivarobototiikan visiot ja realismi”
 • lisäksi kommenttipuheenvuoroja, dialogia, teknologiaratkaisuja yms.

DigiAgeTalkin ohjelma ja ilmoittautuminen DigiAgeTalk -sivuilla!

JÄRJESTÖJEN DIGIVERKOSTON 4.2. TAPAAMINEN

Järjestöjen digiverkoston vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Vallin toimistolla tiistaina 4.2.2020 klo 13-15. Saavutettavuuden lisäksi keskitymme tänä vuonna erityisesti tekoälyyn. Tällä kertaa Cristina Andersson alusti meille aiheesta ”Kaveria ei jätetä – teknologia avuksi!”.  Pääsimme myös itse pohtimaan, mitä ja miten tekoäly vaikuttaa esimerkiksi omassa arjessamme/työssämme – tarjoamissamme palveluissa.   Tutustu Cristinan esitysmateriaaliin.

Kokouksessa puheenvuoron käyttivät myös saavutettavuuden erityisasiantuntija Sami Virtanen Kuuloliitosta, hän kertoi mm. LVM:n sähköisen viestinnän palvelulain valmistelun tilanteesta, erityisesti tv- ja tilauspalveluohjelmien tekstitykseen liittyen. 

Paula Oittinen Kumajasta eli Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkostosta kertoi ajankohtaiset kuulumiset,  kuulimme myös sote-uudistuksen tilanteesta. Tutustu Paulan materiaaliin.  

Päivitimme myös tietojamme muista ajankohtaisista asioista

Kari Lankinen SOSTEsta vinkkasi, että kannatta seurata SOSTEn verkkosivuja lähiaikoina. Sivuille on tulossa pian lisätietoja digiasioihin liittyen. Karilta saa lisätietoja kari.lankinen@soste.fi

Tiina Markkulalta Uudenmaan Digituesta linkki niille, jotka haluavat tulla mukaan Digituen yhteistyöverkostoon. Täytettyään lomakkeen Digituki kutsuu mukaan Teamsiin, josta näkee kaikki verkoston ajankohtaiset asiat ja keskustelut. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c7_qPRiXxE2W9mOOL7kgrg-X-l8LTExPvdS3vLH39jpUQjFVNDlEUVBVT0dIVllGWFJSQ1NFWUZJWC4u

Lisää tietoa Uudenmaan Digituesta löytyy Uudenmaan liiton sivuilta https://www.uudenmaanliitto.fi/digituki

Tiinan saatte kiinni numerosta +358 40 6402076 tai tiina.markkula@uudenmaanliitto.fi

Järjestöjen digiverkoston tulevat tapaamisajankohdat

ti 28.4. klo 13-15

syksyn 1. kokouksen ajankohta vaihtuu (piti olla 16.9.)

 ti 3.11. klo 13-15

Kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin Ikäteknologiakeskuksen maksuton DigiAgeTalk2020 -tapahtuma on 11.6.2020 Helsingissä Scandic Park hotellissa!  

 

Ihanaa helmikuun jatkoa kaikille! Ihanaa kun kevättä on jo ilmassa, valo lisääntyy – sitä kohden!

Järjestöjen digiverkoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa ti 6.10.2020 klo 13-15 meillä oli aivan huikea mahdollisuus päästä yhteiskehittämään Digitaalinen identiteetti -kokonaisuuteen kuuluvaa lupalompakkoa yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa.  Palvelumuotoilun asiantuntija Laura Järveläinen joukkoineen johdatti meidät sisälle aiheeseen. Järveläisen esitysmateriaali.

Digi- ja väestötietoviraston Digitaalinen identiteetti -hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja lanseerata sähköisen tunnistamisen ratkaisu, jonka avulla julkishallinnon sähköiset asiointipalvelut olisivat yhdenvertaisesti koko väestön saatavilla henkilön iästä tai fyysisistä rajoitteista riippumatta. Asiointipalveluun liittyy myös lupalompakko, jossa viranomaisten myöntämät erilaiset luvat (esim. henkilökortti) voisivat olla kansalaisen helposti käytettävissä ja yritysten hyödynnettävissä.

Pystyimme vaikuttamaan, kysymään, tarvittaessa kyseenalaistamaan, ja ennen kaikkea etsimään ja nostamaan esille asioita, joita pitäisi huomioida ratkaisun kehittämisessä.
Pystyimme tuomaan esille  kohderyhmiemme tarpeet, toiveet ja myös haasteet.
Kiinnostava kysymys on myös se, miten ratkaistaan asia silloin, jos käyttäjällä ei ole eri syistä johtuen mahdollisuutta käyttää digitaalista ratkaisua.

Tapaamisessamme päivitimme tietojamme myös ajankohtaisista asioista ja suunnittelimme tulevaa, esimerkiksi

 • esteettömyys- ja saavutettavuusasioiden erityisasiantuntija Sami Virtanen Kuuloliitosta kertoi meitä kaikkia mitä suurimmassa määrin koskettavasta aiheesta –  sähköisen viestinnän palvelulaki ja saavutettavuuspalvelut lakiesityksessä, Samin esitysmateriaali
 • Tiina Markkula Uudenmaan Digituki -hankkeesta kertoi kuulumiset, Tiinan esitysmateriaali
 • Raisa Rintamäki kertoi Selkokeskuksen ja Papunetin kuulumiset
 • Sari Vapaavuori Ikäteknologiakeskuksesta kertoi  DigiAgeTalk -webinaarista ti 10.11.2020 klo 12-15.30, Sarin esitysmateriaali

Vuoden 2019 kattoteemana on ollut saavutettavuus. Syvennyimme yhdessä erityisesti WCAG eli Web Content Accessibilyt Guidelines -kokonaisuuteen sekä voimaan tulleeseen lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Verkosto osallistui myös  Outouden laakso -elokuvan ennakkoesitykseen ja keskustelutilaisuuteen. Elokuva herätti pohtimaan ihmisyyden ja eettisyyden kysymyksiä valtavan teknologisen murroksen keskellä.

Alla olevasta koosteesta löydät eri tapaamiskertojen aiheet ja materiaalit.  

Syksyn viimeisen tapaamisen aiheena oli AuroraAI-ohjelma 2020-2022. 
Aleksi Kopponen Valtiovarainministeriöstä alusti aiheesta. Aleksi myös laittoi meidät pohtimaan asiaa työpajan avulla.

Aleksin AuroraAI-aiheeseen liittyvä esitysmateriaali

AuroraAI kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma 2019-2023

AuroraAI-kokonaisuutta voi ja kannattaa seurata https://vm.fi/auroraai

Seuraamme tiiviisti AuroraAI:n etenemistä, ja pyydämme myös Aleksi Kopposen/Niko Ruostetsaaren kertomaan meille asiasta myös v. 2020. 

Sami Virtanen Kuuloliitosta kertoi viimeisimmät kuulumiset sähköisen viestinnän palvelulain tilanteesta ja erityisesti siitä, miten tekstitysasiaa voidaan kehittää.
Kannattaa olla hereillä tässä asiassa! Sami myös twiittaa paljon myös tästä aiheesta. Hallituksen esitys sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta:  https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2019

Paula Oittinen Kumajasta kertoi ajankohtaiset kuulumiset 

Kävimme läpi myös muita ajankohtaisia asioita. Tässä vielä joitakin tärkeitä päivämääriä ensi vuoteen liittyen:

Kari Lankinen SOSTEsta pyysi merkitsemään kalenteriin päivämäärän 14.1.2020 klo 12-15. Tulossa digitapaaminen, pysy kuulolla, ja tarvittaessa lisätietoja kari.lankinen@soste.fi

Järjestöjen digiverkoston vuoden 2020 tapaamiset Vallissa (Hämeentie 58-60 A)

 •  ti 4.2. klo 13
 •  ti 28.4. klo 13
 •  ti 16.9. klo 13
 •  ti  3.11. klo 13

Merkkaathan kalenteriisi jo myös maksuttoman DigiAgeTalk -tapahtuman torstaina 11.6.2020 (Scandic Park Hotel),  lisätietoja Ikäteknologiakeskuksesta.
Viime vuonna tapahtuma keräsi liki 450 osallistujaa!

Järjestöjen digiverkoston syksyn ensimmäinen tapaaminen oli  17.9. 

Tapaamisen ohjelma 

Ohessa Erja Saarisen (Soste) esitys Ihan pihalla? Vanhat ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä -tutkimuksesta (Briitta Koskiaho). 

Sami Virtasen (Kuuloliitto) esitykset  Esteettömyys sähköisen viestinnän palvelulain uudistamisessa sekä tv-tekstitys

Paula Oittisen Kumaja esitys

Tiina Markkulan Uudenmaan digituki-pilotti esitys

SeniorSurfin (VTKL) Teija Saarisen puheenvuoron keskeiset pointit tässä: 

SeniorSurf -somekampanja - #ihanpro. Tervetuloa mukaan! Kampanja on pitkäaikainen ja sillä nostetaan järjestöjen tekemän digiopastustyön tunnettuutta. Erityisesti teemme tunnetuksi digiopastajien tekemää arvokasta työtä.

Nosta opastajat esiin kuvin, videoin sanoin. Anna opastajalle ääni, jolla kertoa esim. kokemuksia digiopastuksesta, vapaaehtoistyön palkitsevuudesta jne. Kerro teidän tekemästä työstä ja tuo myös opastettavien kokemukset esiin. 

Häsät: #ihanpro #digiopastus #vertaisopastus #SeniorSurf 
Ilmoittaudu mukaan: seniorsurf@vtkl.fi

Tampereella toteutettiin 5. 9.2019 Digituki 2019 -digituen järjestäjien verkostotapaaminen. Oheisista tallenteista saat hyvän kuvan mitä kiinnostavaa Suomessa tällä hetkellä tapahtuu digiopastuskentällä.
Kannattaa bongata ideoita omaan digiopastustoimintaan. Tapahtuman toteuttivat SeniorSurfin/VTKL:n  kanssa Tampereen kaupunki, VRK ja Helsingin kaupunki. 

Tallenne: https://www.kirjastokaista.fi/tag/digituki-2019-verkostotapaaminen/?fbclid=IwAR1EqXz5CAgNVjbTFPMjwMbOhKxBpr9LmI6olP2X_qutmxXKj5Avc1tFcLc 

 

 

Kevään viimeinen verkostotapaaminen pidettiin Vallin toimistolla Kurvissa  tiistaina 28.5.2019 klo 13-14.30. 

Verkostotapaamisen aiheena oli tällä erityisesti  digituki. Aiheesta alustivat Teija Saarinen ja Liisa Tiainen Vanhustyön keskusliiton Senior Surf -toiminnosta. Pidimme myös työpajan aiheeseen liittyen, sen tuotokset löydät alempaa.

Tapaamisen materiaalit alla listattuna linkkien takana

Tapaamisen ohjelma

SeniorSurf alustus

SeniorSurf ryhmätyö

Kumaja, Paula Oittinen 

Uudenmaan digituki -pilotti, Tiina Markkula 

Muita tärkeitä nostoja

 

Kiitos kaikille mukana olleille hyvästä ja innostavasta keskustelusta 2.4. klo 13 täällä Vallissa Järjestöjen digiverkoston tapaamisessa.

Oli mahtavaa jälleen kerran todeta se, miten tärkeää onkaan yhteinen jakaminen ja sparraaminen!

Ohessa 2.4. materiaalit käyttöönne

Tilaisuuden ohjelma

Paula Oittisen materiaali (Kumaja), siinä on mukana myös Anju Asunnan (Makufi-hanke) materiaalia

Tarja Pietiläisen materiaali (Fluente Kumppanit) äly-tv:n mahdollisuuksista toimia hyvinvointi-tv:nä sekä kotona asuvien ikäihmisten kokemuksista äly-tv:n käyttöön liittyen

Sami Virtasen materiaali (Kuuloliitto) tekstittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista (esim. AV-tallenteet, tv- ja suoratoistopalvelut/ kotimaiset sisällöt yms.)

Muistutuksena vielä, että seuraava tapaaminen on 28.5. klo 13 Vallissa, aiheena on digituki (SeniorSurf/VTKL alustaa aiheesta).

Ikäteknologiakeskuksen maksuton DigiAgeTalk2019 -tapahtuma on 6.6.2019 klo 9-16 Scandic Park Hotellissa, Mannerheimintie 46.

Verkostolla mahdollisuus jakaa esitteitään yms. Lisätietoja Sarilta, p. 0400 678858 tai sari.vapaavuori@valli.fi 

 

Vuoden ensimmäinen järjestöjen digiverkoston kokous pidettiin tiistaina 29.1. klo 13 tuttuun tapaan VALLIn toimistolla Kurvissa (Hämeentie 58-60 A, Helsinki). 

Tapaamisen teemana oli verkkopalvelujen saavutettavuus. Kyse on isosta teemasta, ja sen vuoksi olemme pilkkoneet sitä osiin vuoden 2019 tapaamisiin. 

Järjestöjen digiverkoston vuosikello 

Järjestökentän keskustelussa ja suunnittelussa on tällä hetkellä esillä erityisesti WCAG 2.1 -ohjeistus (Web Content Accessibility Guidelines). Samalla on tärkeää huomioida se, että tekninen saavutettavuus ei kuitenkaan riitä verkkosivuston kohderyhmän tavoittamiseen.

Tarvitaan paljon muutakin. Käyttäjä täytyy huomioida niin ulkoasun, sisällön kuin teknisen toteutuksen suunnittelussa. Esimerkiksi selkokieli on olennainen osa verkkopalvelujen saavutettavuutta, samoin käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palvelumuotoilu, mutta esimerkiksi visuaalisuus jää usein huomioimatta. Tästä kaikesta puheenvuoroja käyttivät ja osaamistaan jakoivat mm. 

- kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä Selkokeskuksesta, esitysmateriaali 

- saavutettavuuden erityisasiantuntija Timo Övermark Kehitysvammaliitosta, esitysmateriaali

- lisäksi Aluehallintoviraston saavutettavuustiimin Johanna Koskela ja Viena Raunio esittelivät toimintaa ja uuden lain merkitystä saavutettavuuden edistämiselle.

Kuulimme myös Kumajan (Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkoston) ja muiden digiverkoston jäsenten ajankohtaiset kuulumiset.

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, kuulemaan, oppimaan uutta, vaikuttamaan!
Myös kehittämään yhdessä ja varmistamaan se, että järjestöjen ääni kuuluu.

 

 

Kattoteemana oli meitä kaikkia vahvasti koskettava maakunnallisuus & digitaalisuus. Kuulimme siitä, missä ja miten digitalisaatioon liittyvissä teemoissa ja ratkaisuissa mennään.  Järjestöjen digiverkosto pääsi suoraan antamaan palautetta Uusimaa2019 -hankkeelle jatkosuunnittelua varten.Tilaisuudessa asiantuntijapuheenvuoroja käyttivät mm. Anju Asunta ja Tanna Rantanen Uusimaa2019   -hankkeesta sekä Paula Oittinen Kumajasta.
Esitysmateriaali

Katja Väänänen Valtiovarainministeriöstä kertoi AUTA-hankkeesta, jossa kehitettiin digituen toimintamalli. Sanna Juutinen niin ikään Valtiovarainministeriöstä esitteli, miten piloteista saadaan vauhtia digituen toimeenpanoon. Outi Lehmijoki Kuntaliitosta kertoi kuntien digituesta.
Ritva Varamäki Sostesta esitteli Järjestö 2.0 -hankekoordinaatiota. Sanna Kaijanen kertoi että Ikäteknologiakeskuksen DigiAgeTalk-tapahtuma pidetään 5.6. ja järjestöille tehdään kysely, jonka yhteydessä voi ilmoittaa halukkuutensa päästä mukaan esittelemään toimintaansa/hankettaan.
Keskusteltiin mm. Ikäteknologiakeskuksen suunnitteilla olevasta DigiAgeTalk2018 -tapahtumasta sekä mahdollisesta ikäihmisille suunnatusta kyselystä.Verkosto sai vieraakseen Valtiokonttorin D9 Digitiimin ja sieltä digijohtaja Nina Nissilän sekä hankejohtaja Sirpa Fourastien. Valtiokonttorin D9-digitiimi tukee digitalisaatiohankkeiden läpivientiä ja digiloikan tekijöitä käytännön työssä. Digitiimi kertoi tapaamisessa omasta työstään ja siitä, että kerää järjestöjen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä liittyen digitalisaation tuomiin ilmiöihin.
Työskentelyä jatkettiin työpajamuotoisesti SOSTEn erityisasiantuntija Antti Pelto-Huikon johdolla. Keskustelu oli vilkasta ja työ erilaisten vaikutusten osoittamiseksi jatkuu. Verkoston kokoontumiset ilmoitetaan Ikäteknologiakeskuksen tapahtumakalenterissa. Tapaamisten materiaalit löytyvät Innokylästä verkoston sivuilta.
Digiverkosto kokoontui viestintä- ja vaikuttamisasiantuntija Sari Siikasalmen johdolla pohtimaan järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä. Keskusteluissa korostuivat erityisesti uudet vaikuttamisen muodot, järjestöjen yhteistyön ja somen merkitys vaikuttamistyössä sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen. Tapaamisessa keskusteltiin paljon mm. sähköisen asioinnin tuen saannista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja kustannusvaikutuksia erilaisilla tukimuodoilla on kun ikääntyneet käyttävät sähköisiä palveluita.
Ikäteknologiakeskus kutsui 1.12.2016 koolle eri järjestöjen edustajia keskustelemaan järjestöjen roolista, haasteista ja mahdollisuuksista digitalisaatiokehityksen puitteissa. Tapaamisessa nousi ajatus järjestöjen voimien yhdistämisestä digihaasteiden edessä, esimerkiksi yhteisten hankkeiden ja vaikuttamistyön muodossa. Monen eri järjestön kohderyhmä kuuluu myös ikääntyvien ryhmään, jolloin muun muassa ikäihmisille suunnatussa hankkeessa voitaisiin kehittää monen eri järjestön asiakkaita palvelevia käytäntöjä ja toimintatapoja. Järjestöt tekevät paljon vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä omien asiakkaiden etujen ajamiseksi. Digitaalinen esteettömyys koettiin ensimmäisessä tapaamisessa yhteiseksi teemaksi, johon voitaisiin yhteisellä, tehokkaalla viestinnällä ja edunvalvontatyöllä vaikuttaa.

Ikäteknologiaverkosto 2019-2023

 

Järjestämme Ikäteknologiaverkoston kevään toisen tapaamisen 10.5.2023 Klo 12-16 opintokäyntinä Elisan Business Studiolle Helsingin Pasilaan. Pääsemme tutustumaan Elisan monipalvelujärjestelmään ja etähoivan ratkaisuihin. Alustuksen kuulemme alustuksessa etäomaishoivan haasteista ja niiden ratkaisuista Omaishoitajaliiton Rahkeet Riittämään-hankkeesta. Mukaan opintokäynnille mahtuu 30 ensimmäistä.

Vuoden 2023 ensimmäinen ikäteknologiaverkoston tapaaminen järjestetään työpajamuotoisesti 15.2.2023 klo 13.00 -15.30. Työpajassa käydään läpi sellaisia hyviä käytänteitä, mitä osallistujien organisaatioissa on teknologia-asenteisiin liittyen ja ideoimaan tapoja, miten empatialla voidaan edistää ja tukea teknologian käyttöönottoa sekä digi- ja teknologiaosallisuutta.Tapaaminen järjestetään hybriditoteutuksena teamsissa ja VALLIn toimistolla 15.2.22 klo 13.00-15.30

Ikäteknologiaverkoston toiminta jatkuu ainakin alkuvuoden 2022 koronan vuoksi etänä (Zoom). Kasvokkain kohtaaminen on tärkeää ja siihen pyrimme heti koronan salliessa. Säilytämme silloinkin toki etämahdollisuuden, jotta mahdollisimman monella verkoston jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Meitä on satamäärin ympäri Suomen!

Vuoden ensimmäisen verkostotapaamisen aiheena oli kommunikaatio.

Tapaamisen alustajina toimivat Suomen Kuurosokeat ry:n Kommunikaatiopäällikkö Riitta Lahtinen ja JoyHaptics Oy:n CEO Jussi Tuovinen.

Alustusten jälkeen toteutimme yhdessä kommunikaatiotyöpajan jakautumalla pienryhmiin Miro-alustalle. Työpajoissa pohdimme keinoja mahdollistaa sujuvampi kommunikaatio teknologiaa hyödynten, sekä kartoitimme mahdollisuuksia, olemassa olevia ratkaisuja ja niiden saatavuutta.

Ikäteknologiakeskuksessa jatkamme työpajan teemojen kanssa työskentelyä ja jaamme tietoa omissa kanavissamme. Myös verkostossa kommunikaatio ja teknologia sen mahdollistajana näkyy jatkossakin.

Sekä alustusten että työpajojen yhteydessä kommenttikentässä jaettiin useampia linkkejä, tässä näitä koottuna:

 • Liikuntasovellus Rehaboo , joka on ollut mukana myös Helsingi kaupungin kanssa toteutetusta kokeilussa .
 • Kesksuteluissa nousi esille myös kauppalehdessa julkaistu kirjoitus ikääntyneiden osasta digipalveluissa
 • Lapin alueella on käynnissä oleva hanke digitalisaation käytöstä ja hyödyntämisestä harvaan asutuiden alueiden hyvinvoinnin lisäämisessä.

 

 

Tervetuloa Ikäteknologiaverkoston tapaamiseen keskiviikkona 27.4.2022 kello 13-15. Tapaaminen järjestetään Teamsissa.

Ohjelma

klo 13.00       Tilaisuuden avaus, Kaisa Huuhtanen, Ikäteknologiakeskus

klo 13.10 Liikunnan merkitys ikääntyneen itsenäisen selviytymisen tukena - Ikiliikkuja innostaa liikkeelle -hanke / Voimaa etäjumpasta, Sonja Iltanen ja Hanna Valkeinen, Ikäinstituutti

Klo 13.45       Liikkumisen mittaaminen ja toimintakyvyn ylläpito, Jussi Haapatalo, DigiRehab /EtäTuoliFysio

Klo 14.15       Pelillä innostusta liikkumiseen, Peter Green, Rehaboo

Lopuksi vapaata keskustelua ja verkostoitumista.

Jos mielessänne on jokin aihe, josta haluaisitte keskustella tapaamisessa, voit vinkata siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen: kaisa.huuhtanen@valli.fi

Jos haluat mukaan Ikäteknologiaverkostoon, ilmoita itsestäsi: kaisa.huuhtanen@valli.fi

Ikäteknologiaverkoston tapaaminen keskiviikkona 7.9.2022 kello 13-15.30. Tapaaminen järjestettiin Teamsissa.

OHJELMA:

Klo 12.30 Tilaisuuden avaus, Kaisa Huuhtanen, Ikäteknologiakeskus
Klo 12.40 Robotiikka, Cristina Andersson, Develor oy
Klo 13.15 Robotiikkaa kotihoitoon – ideasta kansainvälisille markkinoille, Markus Mäkelä, Evondos oy
Klo 13.45-14.00 Kahvitauko
Klo 14.00 PuheBotti ikääntyneelle -hanke, Jouni Kaartinen, VTT
Klo 14.20 Robotiikan sovelluksia ja kokeiluja sote-alalla, Jouni Vähäsöyrinki, Centria HealthLab/RoboSOTE-hanke
Klo 14.40 Etäläsnäolorobotiikkaa ikääntyneelle, Jaakko Parikka

Katso tapaamisen tallenne Youtubesta: Ikäteknologiaverkoston 7.9.2022 tallenne.

Jos haluat mukaan Ikäteknologiaverkostoon, ilmoita itsestäsi: kaisa.huuhtanen@valli.fi

Ikäteknologiaverkoston vuoden 2022 viimeinen tapaaminen järjestettiin Teamsissa 2.11.2022.

Tapaamisen ohjelma:

 • Teknologia tuo ja vie aikaa vanhushoivassa, Eveliina Saari, Työterveyslaitos
 • Tarjoomo.fi tuotetori: Miten levittää tietoa markkinoilla olevista ratkaisuista, Vesa Linnanmäki, Tarjoomo.fi
 • Fasilitaattorina toimi erityisasiantuntija Kaisa Huuhtanen, VALLIn Ikäteknologiakeskus.

Tapaaminen taltioitiin. Voit katsoa tallenteen Youtubessa (vie uuteen välilehteen): Ikäteknologiaverkoston tapaaminen 2.11.2022

Ikäteknologiaverkoston toiminta jatkuu 2021 koronan vuoksi etänä (Zoom). Kasvokkain kohtaaminen on tärkeää ja siihen pyrimme heti koronan salliessa. Säilytämme silloinkin toki etämahdollisuuden, jotta mahdollisimman monella verkoston jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Meitä on satamäärin ympäri Suomen!  

 

IKÄTEKNOLOGIAVERKOSTON 3.2.2021 TAPAAMINEN

TERVETULOA Ikäteknologiaverkoston vuoden 2021 ensimmäiseen tapaamiseen
keskiviikkon 3.2.21 klo 13-15:30.

Tällä kertaa tapaamme työpajan muodossa, aiheena käyttäjälähtöisyys. Käyttäjälähtöisyys on yksi ikäteknologiakeskuksen kantavia teemoja. Työpajassa pohdimme, millaisia tapoja ja tarpeita kehittäjillä on käyttäjälähtöisyydelle ja kuinka ikäteknologiakeskus ja verkosto voisi näihin tarpeisiin vastata.

Tapaaminen järjestään ZOOMissa, ilmoittaudu 2.2 mennessä kaisa.huuhtanen@valli.fi

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee osallistumaan työpajaamme. Kutsua saa myös levittää omissa verkostoissa.

Tiedoksenne myös Ikäteknologiaverkoston vuoden 2021 tapaamisten ajankohdat:  5.5., 1.9. ja 17.11. (iltapäivisin).

 

 

 

 

 

IKÄTEKNOLOGIAVERKOSTON TAPAAMINEN 

Tervetuloa Ikäteknologiaverkoston tapaamiseen keskiviikkona 5.5. klo 12.30.

Tapaaminen järjestetään virtuaalisena Teamsissa. Luvassa on kiinnostavia puheenvuoroja ja  Case-kuvauksia käyttäjälähtöisyyden toteutumisesta ikäteknologian kehittämistyössä ja tietenkin tavalliseen tapaan tilaisuudessa on varattu runsaasti aikaa yleisön keskustelulle sekä verkostoitumiselle.

Jos et nyt pääse paikalle, mutta olet kiinnostunut osallistumaan Ikäteknologiakeskuksen verkostotyöskentelyyn, ole yhteydessä!

ILMOITTAUTUMINEN 4.5. mennessä Kaisa Huuhtaselle,  kaisa.huuhtanen@valli.fi

Tervetuloa sekä uusille että pidempään mukana olleille Ikäteknologiaverkoston jäsenille

 

 

TOP