Ikäteknologiaverkosto

Ikäteknologiaverkosto kokoaa yhteen alan eri toimijat, kuten käyttäjät, yritykset, oppilaitokset ja hanketoimijat. Ikäteknologiakeskus koordinoi ja fasilitoi verkoston toimintaa. 

Verkostossa käydään vuoropuhelua ja löydetään yhteisiä kosketuspintoja ikäteknologiaan, sen kehittämiseen ja käyttämiseen. Verkosto voi vastata paremmin niihin haasteisiin, mitä teknologiaan nojaavien palvelumallien luomisessa ja kehittämisessä usein kohdataanSe lisää toimijoiden tietoisuutta toisistaan ja luo ja yllä pitää foorumia, jonka avulla tieto leviää sitä tarvitseville.  

Kiinnostus ikäteknologiaverkostoa kohtaan on ollut suurta ja jo nyt verkostossa on mukana noin 100 osallistujaa. Verkoston toiminta on käynnistynyt marraskuussa 2019. 

Jos koet ikäteknologian jotenkin liittyvän toimintaasi, liity mukaan! Liittymispyynnöt sähköpostilla: kaisa.huuhtanen@valli.fi

Tervetuloa kehittämään ja kehittymään osana Ikäteknologiaverkostoa

IKÄTEKNOLOGIAVERKOSTON TAPAAMISET

Ikäteknologiaverkoston toiminta jatkuu ainakin alkuvuoden 2022 koronan vuoksi etänä (Zoom). Kasvokkain kohtaaminen on tärkeää ja siihen pyrimme heti koronan salliessa. Säilytämme silloinkin toki etämahdollisuuden, jotta mahdollisimman monella verkoston jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Meitä on satamäärin ympäri Suomen!

Vuoden ensimmäisen verkostotapaamisen aiheena oli kommunikaatio.

Tapaamisen alustajina toimivat Suomen Kuurosokeat ry:n Kommunikaatiopäällikkö Riitta Lahtinen ja JoyHaptics Oy:n CEO Jussi Tuovinen.

Alustusten jälkeen toteutimme yhdessä kommunikaatiotyöpajan jakautumalla pienryhmiin Miro-alustalle. Työpajoissa pohdimme keinoja mahdollistaa sujuvampi kommunikaatio teknologiaa hyödynten, sekä kartoitimme mahdollisuuksia, olemassa olevia ratkaisuja ja niiden saatavuutta.

Ikäteknologiakeskuksessa jatkamme työpajan teemojen kanssa työskentelyä ja jaamme tietoa omissa kanavissamme. Myös verkostossa kommunikaatio ja teknologia sen mahdollistajana näkyy jatkossakin.

Sekä alustusten että työpajojen yhteydessä kommenttikentässä jaettiin useampia linkkejä, tässä näitä koottuna:

  • Liikuntasovellus Rehaboo , joka on ollut mukana myös Helsingi kaupungin kanssa toteutetusta kokeilussa .
  • Kesksuteluissa nousi esille myös kauppalehdessa julkaistu kirjoitus ikääntyneiden osasta digipalveluissa
  • Lapin alueella on käynnissä oleva hanke digitalisaation käytöstä ja hyödyntämisestä harvaan asutuiden alueiden hyvinvoinnin lisäämisessä.

 

 

Tapaaminen keskiviikkona 27.4.2022 kello 13-15.30 pidetään Zoomissa (mahdollisesti myös hybriditoteutuksella eli osin livenä VALLI ry:n toimistolla Helsingin Sörnäisissä). Tapaamisen aiheina mm. teknologia liikkumisen tukena. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

Voit jo ilmoittautua tapaamiseen sähköpostilla kaisa.huuhtanen@valli.fi

Ikäteknologiaverkoston toiminta jatkuu 2021 koronan vuoksi etänä (Zoom). Kasvokkain kohtaaminen on tärkeää ja siihen pyrimme heti koronan salliessa. Säilytämme silloinkin toki etämahdollisuuden, jotta mahdollisimman monella verkoston jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Meitä on satamäärin ympäri Suomen!  

 

IKÄTEKNOLOGIAVERKOSTON 3.2.2021 TAPAAMINEN

TERVETULOA Ikäteknologiaverkoston vuoden 2021 ensimmäiseen tapaamiseen
keskiviikkon 3.2.21 klo 13-15:30.

Tällä kertaa tapaamme työpajan muodossa, aiheena käyttäjälähtöisyys. Käyttäjälähtöisyys on yksi ikäteknologiakeskuksen kantavia teemoja. Työpajassa pohdimme, millaisia tapoja ja tarpeita kehittäjillä on käyttäjälähtöisyydelle ja kuinka ikäteknologiakeskus ja verkosto voisi näihin tarpeisiin vastata.

Tapaaminen järjestään ZOOMissa, ilmoittaudu 2.2 mennessä kaisa.huuhtanen@valli.fi

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee osallistumaan työpajaamme. Kutsua saa myös levittää omissa verkostoissa.

Tiedoksenne myös Ikäteknologiaverkoston vuoden 2021 tapaamisten ajankohdat:  5.5., 1.9. ja 17.11. (iltapäivisin).

 

 

 

 

 

IKÄTEKNOLOGIAVERKOSTON TAPAAMINEN 

Tervetuloa Ikäteknologiaverkoston tapaamiseen keskiviikkona 5.5. klo 12.30.

Tapaaminen järjestetään virtuaalisena Teamsissa. Luvassa on kiinnostavia puheenvuoroja ja  Case-kuvauksia käyttäjälähtöisyyden toteutumisesta ikäteknologian kehittämistyössä ja tietenkin tavalliseen tapaan tilaisuudessa on varattu runsaasti aikaa yleisön keskustelulle sekä verkostoitumiselle.

Jos et nyt pääse paikalle, mutta olet kiinnostunut osallistumaan Ikäteknologiakeskuksen verkostotyöskentelyyn, ole yhteydessä!

ILMOITTAUTUMINEN 4.5. mennessä Kaisa Huuhtaselle,  kaisa.huuhtanen@valli.fi

Tervetuloa sekä uusille että pidempään mukana olleille Ikäteknologiaverkoston jäsenille

 

 

TOP