Ikäteknologiaverkosto

Ikäteknologiaverkosto kokoaa yhteen alan eri toimijat, kuten käyttäjät, yritykset, oppilaitokset, hanketoimijat  Ikäteknologiakeskus koordinoi ja fasilitoi verkoston toimintaa. 

Verkostossa käydään vuoropuhelua ja löydetään yhteisiä kosketuspintoja ikäteknologiaan,  sen kehittämiseen ja käyttämiseen. Verkosto voi vastata paremmin niihin haasteisiin, mitä teknologiaan nojaavien palvelumallien luomisessa ja kehittämisessä usein kohdataan.  Se lisää toimijoiden tietoisuutta toisistaan ja luo ja yllä pitää foorumia, jonka avulla tieto leviää sitä tarvitseville.  

Verkoston seuravaa tapaaminen on keskiviikkona 11.12.2019 klo 14.00 VALLIn toimitiloissa Sörnäisissä (Hämeentie 58-60 A 52, 00500 Helsinki) verkostotyöpajan merkeissä. Tarkoituksena on ideoida ja kehittää verkoston toimintaa jäsentensä toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi.

Kiinnostus ikäteknologiaverkostoa kohtaan on ollut suurta ja jo nyt verkostossa on mukana noin 50 osallistujaa.  Verkoston toiminta on käynnistynyt marraskuussa 2019. 

Jos koet ikäteknologian jotenkin liittyvän toimintaasi, liity mukaan! Liittymispyynnöt sähköpostilla: kaisa.huuhtanen@valli.fi

Tervetuloa kehittämään ja kehittymään osana Ikäteknologiaverkostoa

YLÖS