Ikäteknologiaverkosto

Ikäteknologiaverkosto kokoaa yhteen alan eri toimijat, kuten käyttäjät, yritykset, oppilaitokset, hanketoimijat  Ikäteknologiakeskus koordinoi ja fasilitoi verkoston toimintaa. 

Verkostossa käydään vuoropuhelua ja löydetään yhteisiä kosketuspintoja ikäteknologiaan,  sen kehittämiseen ja käyttämiseen. Verkosto voi vastata paremmin niihin haasteisiin, mitä teknologiaan nojaavien palvelumallien luomisessa ja kehittämisessä usein kohdataan.  Se lisää toimijoiden tietoisuutta toisistaan ja luo ja yllä pitää foorumia, jonka avulla tieto leviää sitä tarvitseville.  

Kiinnostus ikäteknologiaverkostoa kohtaan on ollut suurta ja jo nyt verkostossa on mukana noin 100 osallistujaa.  Verkoston toiminta on käynnistynyt marraskuussa 2019. 

Jos koet ikäteknologian jotenkin liittyvän toimintaasi, liity mukaan! Liittymispyynnöt sähköpostilla: kaisa.huuhtanen@valli.fi

Tervetuloa kehittämään ja kehittymään osana Ikäteknologiaverkostoa

YLÖS