Järjestöjen digiverkosto

Järjestökentän vuoropuhelulle, digitalisaatioon ja teknologiaan liittyvän tiedon ja osaamisen jakamiselle ja yhteiselle kehittämiselle on olemassa erittäin hyvin toimiva foorumi – järjestöjen digiverkosto! 

Tällä hetkellä digiverkosto kokoontuu etänä (Teams). Normiarjessa tavataan kasvokkain  parin kuukauden välein VALLIn toimitiloissa Sörnäisissä (Hämeentie 58-60 A, 00500 Helsinki). Sörnäisiin on erittäin hyvät julkiset liikenneyhteydet. 

Verkoston tapaamisten sisältö tiiviisti: asiantuntijapuheenvuoroja, keskustelua ja yhteiskehittämistä, ajankohtaisen tiedon jakamista, kaffetta ja suussa sulavaa! Tapaamisaika pääsääntöisesti klo 13-15.00. Teamsissa hieman tiiviimpi aikaikkuna eli 13-14.30. 

Ikäteknologiakeskuksen koordinoima järjestöjen digiverkosto on kokoontunut jo vuodesta 2016 lähtien. Löydät kaikkien aikaisempien tapaamisten aiheet ja materiaalit alempaa tältä sivulta. Verkostossa on mukana nyt jo yli 100 järjestöä tai toimijatahoa eri puolilta Suomea, jäseniä tuplasti enemmän.   

Tervetuloa mukaan, kuulemaan, vaikuttamaan – kehittämään yhdessä ja varmistamaan se, että järjestöjen ääni kuuluu!

Liity mukaan sähköpostilistalle laittamalla sähköpostia sari.vapaavuori@valli.fi, niin saat tietoa, kutsun digiverkoston kokoontumiseen. Saat aina myös tapaamisten materiaalit sähköpostiisi. 

DIGIVERKOSTON TAPAAMISET

Järjestöjen digiverkoston toiminta jatkuu 2021 koronan vuoksi etänä (Teams). Kasvokkain kohtaaminen on tärkeää ja siihen pyrimme heti koronan salliessa. Säilytämme silloinkin toki etämahdollisuuden, jotta mahdollisimman monella verkoston jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua. Meitä on satamäärin ympäri Suomen!

Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja kehittämään yhdessä!

JÄRJESTÖJEN DIGIVERKOSTON 18.5.2021 TAPAAMINEN

Vielä ennen kesää järjestetään monipuolinen ja tiivis järjestöjen digiverkoston kokous tiistaina 18.5. klo 13-14.30 Teamsissa!  Ilmoittaudu ja hyppää linjoille mukaan, saat linkin paluupostissa.   

Tervetuloa kuulemaan, kysymään ja kehittämään yhdessä! Jatkamme toukokuussa keskustelua kiinnostavien aiheinen parissa. Järjestöjen digiverkoston jäseniä kiinnostaa, miten he voivat kiinnittyä esillä oleviin kokonaisuuksiin ja miten ratkaisut palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla heidän edustamiaan kohderyhmiä.  Tapaamisen agendalla toukokuussa mm. 

1) AuroraAI eli kansallinen tekoälyohjelma

AuroraAI-tilannekatsauksen pitää erityisasiantuntija Aleksi Kopponen valtiovarainministeriöstä. 

AuroraAI-ohjelman tavoitteena on tekoälyavusteisesti helpottaa ihmisiä palveluiden saamisessa oikea-aikaisesti ja personoidusti elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. 
Tämä vähentää asiointitapahtumiin liittyvää luukulta luukulle juoksemista ja edistää kustannustehokkuutta erityisesti julkisten palveluiden tarjoamisessa.

AuroraAI-verkko, joka on kansalaisten ja organisaatioiden hyödynnettävissä vuoden 2022 loppuun mennessä. AuroraAI-toimintamalli kokoaa yhteen opit, työkalut, rakenteet ja luo viitekehyksen siitä, mitä siirtymässä ihmiskeskeisempään ja tekoälyavusteiseen toimintaan tulisi huomioida. Hankkeessa luodaan myös uusi osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma, joka luo eri tasoisia koulutussisältöjä tekoälyyn liittyvän osaamisen, ymmärryksen ja kapasiteetin kasvattamisen tueksi.  

2) Digitaalinen henkilöllisyys    

Digitaalisen henkilöllisyyden ja henkilöllisyyden osoittamiseen liittyvän tilannekatsauksen pitää palvelumuotoilun asiantuntija Laura Järveläinen Digi- ja väestötietovirastosta. Laura myös esittelee ensimmäisiä luonnoksia siitä, miltä digitaalinen henkilöllisyys ja henkilöllisyyden osoittaminen voi käytännössä tarkoittaa. Ja pääsemme antamaan palautetta jo ensi metreillä. 

Digitaalinen identiteetti -hankkeessa toteutetaan sähköisen tunnistautumisen ratkaisu, jonka avulla julkishallinnon sähköiset asiointipalvelut ovat yhdenvertaisesti koko väestön saatavilla henkilön iästä tai fyysisistä rajoitteista riippumatta. Asiointipalveluun liittyy myös lupalompakko, jossa on viranomaisten myöntämät erilaiset luvat (esimerkiksi henkilökortti) ovat helposti käytettävissä. 

3) Digi arkeen -neuvottelukunnan lisäarvo 

Neuvottelukunnan toiminnassa keskitytään juuri niihin samoihin teemoihin, joiden parissa me kaikki työskentelemme eli 

-  Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa
-  Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa
-  Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa

Tilannekatsauksen pitää Sari Vapaavuori, Ikäteknologiakeskuksesta

Digi arkeen ei todellakaan ole todellisuutta kaikille kansalaisille. Sen eteen pitää tehdä hartiavoimin töitä. Ja usein huomaa kaipaavansa selkeämpiä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vaikuttamisen paikkoja on, ja niihin on hyvä tarttua matalalla kynnykselläkin. Merkittävän vaikuttamisen paikan tarjoaa Digi arkeen -neuvottelukunta. Se toimii yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten, elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä.  

Neuvottelukunnassa pystytään viemään valtioneuvoston tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen ja edistäminen on välttämätöntä, tarpeellista tai vähintäänkin suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien kansalaisten palvelukseen.

4) Muut asiat

Tapaamisessamme päivitämme tietojamme muista ajankohtaisista asioista, suunnittelemme tulevaa. Ja osallistujilla on mahdollisuus kertoa omista ajankohtaisia kuulumisistaan!

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, kuulemaan, oppimaan uutta, vaikuttamaan! Kehittämään yhdessä ja varmistamaan se, että järjestöjen ääni kuuluu. 

Ilmoittautuminen vastausviestillä, mahdolliset kysymykset  sari.vapaavuori@valli.fi.    

 

Verkostomme syyskausi käynnistyi tiistaina 14.9. klo 13-14.30 Teamsissa!

Syyskuun kokouksessa keskityimme erityisesti digiosallisuuteen ja sen eri osa-alueisiin, Olli Kuusisto VTT:ltä alustaa meille aiheesta. Ja pääsimme käymään dialogia tämän kiinnostavan, meitä kaikkia eri toimijoita ja ennen kaikkea kaikkia kansalaisia koskettavan aiheen parissa. Jatkoimme keskustelua myös muiden esiin nousevien kiinnostavien aiheiden parissa, sillä tuttuun tapaan järjestöjen digiverkoston jäsenet kertoivat kuulumisistaan, esittivät kysymyksiä ja toivat esiin eri näkökulmia.

Puhujien esitysmateriaalit ovat kyseisten puheenvuorojen kohdalla.

Kokouksen ohjelma.


Digiosallisuus

Mistä digiosallisuudessa on kyse? Digitalisaatio muuttaa monella tavoin osallisuuden toteutumista. Mitä digiosallisuus pitää sisällään? Mikä on sinun näkökulmasi digiosallisuuteen?

Alustuspuheenvuoron käytti Olli Kuusisto Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. Olli on mukana myös Digiosallisuus Suomessa -hankkeessa eli Valtioneuvoston kanslian koordinoimassa VN:n yhteisessä selvitys- ja tutkimustoiminnassa. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa osallisuus toteutuu yhä useammin digitalisaation kautta. Digitaalisen osallisuuden käsite on laaja, siihen vaikuttaa myös se, että kuka ja missä tarkoituksessa digiosallisuutta määrittelee. Kyse on sateenvarjomaisesta kokonaisuudesta, joka sisältää monia, keskenään ristiriitaisiakin ennakko-olettamuksia, tarpeita ja motiiveja riippuen siitä, kenen toimesta ja millaisessa asiayhteydessä käsitettä sovelletaan.

Olli toivoo kommentteja esittelymateriaaliinsa ja etenkin mittareihin liittyen, sillä ne ovat vielä luonnosvaiheessa,  Ollin esitysmateriaali

Digiosallisuuden väliraportti.

2) Digi arkeen -neuvottelukunnan tuottama lisäarvo

Toukokuun kokouksessa käytiin niin vilkasta keskustelua, että emme ehtineet käydä läpi neuvottelukunnan kuulumisia, siksi sille on varattu aikaa nyt syyskuussa.
Digi arkeen ei todellakaan ole todellisuutta kaikille kansalaisille. Sen eteen pitää tehdä hartiavoimin töitä. Ja usein huomaa kaipaavansa selkeämpiä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vaikuttamisen paikkoja on, ja niihin on hyvä tarttua matalalla kynnykselläkin. Merkittävän vaikuttamisen paikan tarjoaa Digi arkeen -neuvottelukunta. Se toimii yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten, elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Tilannekatsauksen digi arkeen -sisällöistä ja vaikutusmahdollisuuksista piti Sari Vapaavuori, Ikäteknologiakeskuksesta. Sari on neuvottelukunnassa mukana (varapj. ja jäsen).

Neuvottelukunnassa pystytään viemään valtioneuvoston tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen ja edistäminen on välttämätöntä, tarpeellista tai vähintäänkin suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien kansalaisten palvelukseen.

Neuvottelukunnan toiminnassa keskitytään juuri niihin samoihin teemoihin, joiden parissa me kaikki työskentelemme eli
- Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa
- Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa
- Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa

Digi arkeen -neuvottelukunnan tilannekatsaus 

3) Muut asiat

Tapaamisessamme päivitimme tietojamme muista ajankohtaisista asioista, suunnittelemme tulevaa. Ja osallistujilla oli mahdollisuus kertoa omista ajankohtaisista kuulumisistaan.

Tilaisuudessa puheenvuoron käyttivät

Sonja Iltanen, Ikäinstituutti, Voimaa etäjumpasta -materiaali

Marika Rönnberg, Kuurojen Liitto ry, Tekstipuhelupalvelu -materiaali

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, kuulemaan, oppimaan uutta, vaikuttamaan!

Mahdolliset kysymykset: sari.vapaavuori@valli.fi

Järjestöjen digiverkoston syksyn kokoukset pidetään etänä, ja aiemmin ilmoitettuihin kokousaikoihin on tullut muutoksia.

Syksyn ensimmäinen etäverkostokokous pidettiin tiistaina 6.10. klo 13-15 Teamsissa. Tapaamisen sisältö ja materiaalit löytyvät tältä sivulta alempaa.

Syksyn toinen etäverkostokokous yhdistetään tiistaina 10.11. pidettävään DigiAgeTalk
-webinaariin
Tilaisuus pidetään klo 12-15.30, ja ohjelmaosuus jakaantuu kahteen selkeään osioon

 • pankkipalveluselvityksen tulosten julkistaminen ja muu digitalisaatio & palvelut
  -ohjelmakokonaisuus
 • robotiikka/robotit -kokonaisuus, teemoina mm. ”Asuisinko robotin kanssa?”,
  ”Hoivarobototiikan visiot ja realismi”
 • lisäksi kommenttipuheenvuoroja, dialogia, teknologiaratkaisuja yms.

DigiAgeTalkin ohjelma ja ilmoittautuminen DigiAgeTalk -sivuilla!

JÄRJESTÖJEN DIGIVERKOSTON 4.2. TAPAAMINEN

Järjestöjen digiverkoston vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Vallin toimistolla tiistaina 4.2.2020 klo 13-15. Saavutettavuuden lisäksi keskitymme tänä vuonna erityisesti tekoälyyn. Tällä kertaa Cristina Andersson alusti meille aiheesta ”Kaveria ei jätetä – teknologia avuksi!”.  Pääsimme myös itse pohtimaan, mitä ja miten tekoäly vaikuttaa esimerkiksi omassa arjessamme/työssämme – tarjoamissamme palveluissa.   Tutustu Cristinan esitysmateriaaliin.

Kokouksessa puheenvuoron käyttivät myös saavutettavuuden erityisasiantuntija Sami Virtanen Kuuloliitosta, hän kertoi mm. LVM:n sähköisen viestinnän palvelulain valmistelun tilanteesta, erityisesti tv- ja tilauspalveluohjelmien tekstitykseen liittyen. 

Paula Oittinen Kumajasta eli Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkostosta kertoi ajankohtaiset kuulumiset,  kuulimme myös sote-uudistuksen tilanteesta. Tutustu Paulan materiaaliin.  

Päivitimme myös tietojamme muista ajankohtaisista asioista

Kari Lankinen SOSTEsta vinkkasi, että kannatta seurata SOSTEn verkkosivuja lähiaikoina. Sivuille on tulossa pian lisätietoja digiasioihin liittyen. Karilta saa lisätietoja kari.lankinen@soste.fi

Tiina Markkulalta Uudenmaan Digituesta linkki niille, jotka haluavat tulla mukaan Digituen yhteistyöverkostoon. Täytettyään lomakkeen Digituki kutsuu mukaan Teamsiin, josta näkee kaikki verkoston ajankohtaiset asiat ja keskustelut. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c7_qPRiXxE2W9mOOL7kgrg-X-l8LTExPvdS3vLH39jpUQjFVNDlEUVBVT0dIVllGWFJSQ1NFWUZJWC4u

Lisää tietoa Uudenmaan Digituesta löytyy Uudenmaan liiton sivuilta https://www.uudenmaanliitto.fi/digituki

Tiinan saatte kiinni numerosta +358 40 6402076 tai tiina.markkula@uudenmaanliitto.fi

Järjestöjen digiverkoston tulevat tapaamisajankohdat

ti 28.4. klo 13-15

syksyn 1. kokouksen ajankohta vaihtuu (piti olla 16.9.)

 ti 3.11. klo 13-15

Kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin Ikäteknologiakeskuksen maksuton DigiAgeTalk2020 -tapahtuma on 11.6.2020 Helsingissä Scandic Park hotellissa!  

 

Ihanaa helmikuun jatkoa kaikille! Ihanaa kun kevättä on jo ilmassa, valo lisääntyy – sitä kohden!

Järjestöjen digiverkoston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa ti 6.10.2020 klo 13-15 meillä oli aivan huikea mahdollisuus päästä yhteiskehittämään Digitaalinen identiteetti -kokonaisuuteen kuuluvaa lupalompakkoa yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa.  Palvelumuotoilun asiantuntija Laura Järveläinen joukkoineen johdatti meidät sisälle aiheeseen. Järveläisen esitysmateriaali.

Digi- ja väestötietoviraston Digitaalinen identiteetti -hankkeen tavoitteena on toteuttaa ja lanseerata sähköisen tunnistamisen ratkaisu, jonka avulla julkishallinnon sähköiset asiointipalvelut olisivat yhdenvertaisesti koko väestön saatavilla henkilön iästä tai fyysisistä rajoitteista riippumatta. Asiointipalveluun liittyy myös lupalompakko, jossa viranomaisten myöntämät erilaiset luvat (esim. henkilökortti) voisivat olla kansalaisen helposti käytettävissä ja yritysten hyödynnettävissä.

Pystyimme vaikuttamaan, kysymään, tarvittaessa kyseenalaistamaan, ja ennen kaikkea etsimään ja nostamaan esille asioita, joita pitäisi huomioida ratkaisun kehittämisessä.
Pystyimme tuomaan esille  kohderyhmiemme tarpeet, toiveet ja myös haasteet.
Kiinnostava kysymys on myös se, miten ratkaistaan asia silloin, jos käyttäjällä ei ole eri syistä johtuen mahdollisuutta käyttää digitaalista ratkaisua.

Tapaamisessamme päivitimme tietojamme myös ajankohtaisista asioista ja suunnittelimme tulevaa, esimerkiksi

 • esteettömyys- ja saavutettavuusasioiden erityisasiantuntija Sami Virtanen Kuuloliitosta kertoi meitä kaikkia mitä suurimmassa määrin koskettavasta aiheesta –  sähköisen viestinnän palvelulaki ja saavutettavuuspalvelut lakiesityksessä, Samin esitysmateriaali
 • Tiina Markkula Uudenmaan Digituki -hankkeesta kertoi kuulumiset, Tiinan esitysmateriaali
 • Raisa Rintamäki kertoi Selkokeskuksen ja Papunetin kuulumiset
 • Sari Vapaavuori Ikäteknologiakeskuksesta kertoi  DigiAgeTalk -webinaarista ti 10.11.2020 klo 12-15.30, Sarin esitysmateriaali

Vuoden 2019 kattoteemana on ollut saavutettavuus. Syvennyimme yhdessä erityisesti WCAG eli Web Content Accessibilyt Guidelines -kokonaisuuteen sekä voimaan tulleeseen lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Verkosto osallistui myös  Outouden laakso -elokuvan ennakkoesitykseen ja keskustelutilaisuuteen. Elokuva herätti pohtimaan ihmisyyden ja eettisyyden kysymyksiä valtavan teknologisen murroksen keskellä.

Alla olevasta koosteesta löydät eri tapaamiskertojen aiheet ja materiaalit.  

Syksyn viimeisen tapaamisen aiheena oli AuroraAI-ohjelma 2020-2022. 
Aleksi Kopponen Valtiovarainministeriöstä alusti aiheesta. Aleksi myös laittoi meidät pohtimaan asiaa työpajan avulla.

Aleksin AuroraAI-aiheeseen liittyvä esitysmateriaali

AuroraAI kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma 2019-2023

AuroraAI-kokonaisuutta voi ja kannattaa seurata https://vm.fi/auroraai

Seuraamme tiiviisti AuroraAI:n etenemistä, ja pyydämme myös Aleksi Kopposen/Niko Ruostetsaaren kertomaan meille asiasta myös v. 2020. 

Sami Virtanen Kuuloliitosta kertoi viimeisimmät kuulumiset sähköisen viestinnän palvelulain tilanteesta ja erityisesti siitä, miten tekstitysasiaa voidaan kehittää.
Kannattaa olla hereillä tässä asiassa! Sami myös twiittaa paljon myös tästä aiheesta. Hallituksen esitys sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta:  https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2019

Paula Oittinen Kumajasta kertoi ajankohtaiset kuulumiset 

Kävimme läpi myös muita ajankohtaisia asioita. Tässä vielä joitakin tärkeitä päivämääriä ensi vuoteen liittyen:

Kari Lankinen SOSTEsta pyysi merkitsemään kalenteriin päivämäärän 14.1.2020 klo 12-15. Tulossa digitapaaminen, pysy kuulolla, ja tarvittaessa lisätietoja kari.lankinen@soste.fi

Järjestöjen digiverkoston vuoden 2020 tapaamiset Vallissa (Hämeentie 58-60 A)

 •  ti 4.2. klo 13
 •  ti 28.4. klo 13
 •  ti 16.9. klo 13
 •  ti  3.11. klo 13

Merkkaathan kalenteriisi jo myös maksuttoman DigiAgeTalk -tapahtuman torstaina 11.6.2020 (Scandic Park Hotel),  lisätietoja Ikäteknologiakeskuksesta.
Viime vuonna tapahtuma keräsi liki 450 osallistujaa!

Järjestöjen digiverkoston syksyn ensimmäinen tapaaminen oli  17.9. 

Tapaamisen ohjelma 

Ohessa Erja Saarisen (Soste) esitys Ihan pihalla? Vanhat ihmiset digitaalisen maailman myllerryksessä -tutkimuksesta (Briitta Koskiaho). 

Sami Virtasen (Kuuloliitto) esitykset  Esteettömyys sähköisen viestinnän palvelulain uudistamisessa sekä tv-tekstitys

Paula Oittisen Kumaja esitys

Tiina Markkulan Uudenmaan digituki-pilotti esitys

SeniorSurfin (VTKL) Teija Saarisen puheenvuoron keskeiset pointit tässä: 

SeniorSurf -somekampanja - #ihanpro. Tervetuloa mukaan! Kampanja on pitkäaikainen ja sillä nostetaan järjestöjen tekemän digiopastustyön tunnettuutta. Erityisesti teemme tunnetuksi digiopastajien tekemää arvokasta työtä.

Nosta opastajat esiin kuvin, videoin sanoin. Anna opastajalle ääni, jolla kertoa esim. kokemuksia digiopastuksesta, vapaaehtoistyön palkitsevuudesta jne. Kerro teidän tekemästä työstä ja tuo myös opastettavien kokemukset esiin. 

Häsät: #ihanpro #digiopastus #vertaisopastus #SeniorSurf 
Ilmoittaudu mukaan: seniorsurf@vtkl.fi

Tampereella toteutettiin 5. 9.2019 Digituki 2019 -digituen järjestäjien verkostotapaaminen. Oheisista tallenteista saat hyvän kuvan mitä kiinnostavaa Suomessa tällä hetkellä tapahtuu digiopastuskentällä.
Kannattaa bongata ideoita omaan digiopastustoimintaan. Tapahtuman toteuttivat SeniorSurfin/VTKL:n  kanssa Tampereen kaupunki, VRK ja Helsingin kaupunki. 

Tallenne: https://www.kirjastokaista.fi/tag/digituki-2019-verkostotapaaminen/?fbclid=IwAR1EqXz5CAgNVjbTFPMjwMbOhKxBpr9LmI6olP2X_qutmxXKj5Avc1tFcLc 

 

 

Kevään viimeinen verkostotapaaminen pidettiin Vallin toimistolla Kurvissa  tiistaina 28.5.2019 klo 13-14.30. 

Verkostotapaamisen aiheena oli tällä erityisesti  digituki. Aiheesta alustivat Teija Saarinen ja Liisa Tiainen Vanhustyön keskusliiton Senior Surf -toiminnosta. Pidimme myös työpajan aiheeseen liittyen, sen tuotokset löydät alempaa.

Tapaamisen materiaalit alla listattuna linkkien takana

Tapaamisen ohjelma

SeniorSurf alustus

SeniorSurf ryhmätyö

Kumaja, Paula Oittinen 

Uudenmaan digituki -pilotti, Tiina Markkula 

Muita tärkeitä nostoja

 

Kiitos kaikille mukana olleille hyvästä ja innostavasta keskustelusta 2.4. klo 13 täällä Vallissa Järjestöjen digiverkoston tapaamisessa.

Oli mahtavaa jälleen kerran todeta se, miten tärkeää onkaan yhteinen jakaminen ja sparraaminen!

Ohessa 2.4. materiaalit käyttöönne

Tilaisuuden ohjelma

Paula Oittisen materiaali (Kumaja), siinä on mukana myös Anju Asunnan (Makufi-hanke) materiaalia

Tarja Pietiläisen materiaali (Fluente Kumppanit) äly-tv:n mahdollisuuksista toimia hyvinvointi-tv:nä sekä kotona asuvien ikäihmisten kokemuksista äly-tv:n käyttöön liittyen

Sami Virtasen materiaali (Kuuloliitto) tekstittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista (esim. AV-tallenteet, tv- ja suoratoistopalvelut/ kotimaiset sisällöt yms.)

Muistutuksena vielä, että seuraava tapaaminen on 28.5. klo 13 Vallissa, aiheena on digituki (SeniorSurf/VTKL alustaa aiheesta).

Ikäteknologiakeskuksen maksuton DigiAgeTalk2019 -tapahtuma on 6.6.2019 klo 9-16 Scandic Park Hotellissa, Mannerheimintie 46.

Verkostolla mahdollisuus jakaa esitteitään yms. Lisätietoja Sarilta, p. 0400 678858 tai sari.vapaavuori@valli.fi 

 

Vuoden ensimmäinen järjestöjen digiverkoston kokous pidettiin tiistaina 29.1. klo 13 tuttuun tapaan VALLIn toimistolla Kurvissa (Hämeentie 58-60 A, Helsinki). 

Tapaamisen teemana oli verkkopalvelujen saavutettavuus. Kyse on isosta teemasta, ja sen vuoksi olemme pilkkoneet sitä osiin vuoden 2019 tapaamisiin. 

Järjestöjen digiverkoston vuosikello 

Järjestökentän keskustelussa ja suunnittelussa on tällä hetkellä esillä erityisesti WCAG 2.1 -ohjeistus (Web Content Accessibility Guidelines). Samalla on tärkeää huomioida se, että tekninen saavutettavuus ei kuitenkaan riitä verkkosivuston kohderyhmän tavoittamiseen.

Tarvitaan paljon muutakin. Käyttäjä täytyy huomioida niin ulkoasun, sisällön kuin teknisen toteutuksen suunnittelussa. Esimerkiksi selkokieli on olennainen osa verkkopalvelujen saavutettavuutta, samoin käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palvelumuotoilu, mutta esimerkiksi visuaalisuus jää usein huomioimatta. Tästä kaikesta puheenvuoroja käyttivät ja osaamistaan jakoivat mm. 

- kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä Selkokeskuksesta, esitysmateriaali 

- saavutettavuuden erityisasiantuntija Timo Övermark Kehitysvammaliitosta, esitysmateriaali

- lisäksi Aluehallintoviraston saavutettavuustiimin Johanna Koskela ja Viena Raunio esittelivät toimintaa ja uuden lain merkitystä saavutettavuuden edistämiselle.

Kuulimme myös Kumajan (Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkoston) ja muiden digiverkoston jäsenten ajankohtaiset kuulumiset.

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, kuulemaan, oppimaan uutta, vaikuttamaan!
Myös kehittämään yhdessä ja varmistamaan se, että järjestöjen ääni kuuluu.

 

 

Kattoteemana oli meitä kaikkia vahvasti koskettava maakunnallisuus & digitaalisuus. Kuulimme siitä, missä ja miten digitalisaatioon liittyvissä teemoissa ja ratkaisuissa mennään.  Järjestöjen digiverkosto pääsi suoraan antamaan palautetta Uusimaa2019 -hankkeelle jatkosuunnittelua varten.Tilaisuudessa asiantuntijapuheenvuoroja käyttivät mm. Anju Asunta ja Tanna Rantanen Uusimaa2019   -hankkeesta sekä Paula Oittinen Kumajasta.
Esitysmateriaali

Katja Väänänen Valtiovarainministeriöstä kertoi AUTA-hankkeesta, jossa kehitettiin digituen toimintamalli. Sanna Juutinen niin ikään Valtiovarainministeriöstä esitteli, miten piloteista saadaan vauhtia digituen toimeenpanoon. Outi Lehmijoki Kuntaliitosta kertoi kuntien digituesta.
Ritva Varamäki Sostesta esitteli Järjestö 2.0 -hankekoordinaatiota. Sanna Kaijanen kertoi että Ikäteknologiakeskuksen DigiAgeTalk-tapahtuma pidetään 5.6. ja järjestöille tehdään kysely, jonka yhteydessä voi ilmoittaa halukkuutensa päästä mukaan esittelemään toimintaansa/hankettaan.
Keskusteltiin mm. Ikäteknologiakeskuksen suunnitteilla olevasta DigiAgeTalk2018 -tapahtumasta sekä mahdollisesta ikäihmisille suunnatusta kyselystä.Verkosto sai vieraakseen Valtiokonttorin D9 Digitiimin ja sieltä digijohtaja Nina Nissilän sekä hankejohtaja Sirpa Fourastien. Valtiokonttorin D9-digitiimi tukee digitalisaatiohankkeiden läpivientiä ja digiloikan tekijöitä käytännön työssä. Digitiimi kertoi tapaamisessa omasta työstään ja siitä, että kerää järjestöjen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä liittyen digitalisaation tuomiin ilmiöihin.
Työskentelyä jatkettiin työpajamuotoisesti SOSTEn erityisasiantuntija Antti Pelto-Huikon johdolla. Keskustelu oli vilkasta ja työ erilaisten vaikutusten osoittamiseksi jatkuu. Verkoston kokoontumiset ilmoitetaan Ikäteknologiakeskuksen tapahtumakalenterissa. Tapaamisten materiaalit löytyvät Innokylästä verkoston sivuilta.
Digiverkosto kokoontui viestintä- ja vaikuttamisasiantuntija Sari Siikasalmen johdolla pohtimaan järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä. Keskusteluissa korostuivat erityisesti uudet vaikuttamisen muodot, järjestöjen yhteistyön ja somen merkitys vaikuttamistyössä sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen. Tapaamisessa keskusteltiin paljon mm. sähköisen asioinnin tuen saannista ja siitä, millaisia vaikutuksia ja kustannusvaikutuksia erilaisilla tukimuodoilla on kun ikääntyneet käyttävät sähköisiä palveluita.
Ikäteknologiakeskus kutsui 1.12.2016 koolle eri järjestöjen edustajia keskustelemaan järjestöjen roolista, haasteista ja mahdollisuuksista digitalisaatiokehityksen puitteissa. Tapaamisessa nousi ajatus järjestöjen voimien yhdistämisestä digihaasteiden edessä, esimerkiksi yhteisten hankkeiden ja vaikuttamistyön muodossa. Monen eri järjestön kohderyhmä kuuluu myös ikääntyvien ryhmään, jolloin muun muassa ikäihmisille suunnatussa hankkeessa voitaisiin kehittää monen eri järjestön asiakkaita palvelevia käytäntöjä ja toimintatapoja. Järjestöt tekevät paljon vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä omien asiakkaiden etujen ajamiseksi. Digitaalinen esteettömyys koettiin ensimmäisessä tapaamisessa yhteiseksi teemaksi, johon voitaisiin yhteisellä, tehokkaalla viestinnällä ja edunvalvontatyöllä vaikuttaa.
TOP