Tietopankki

Ikäteknologiakeskus tuottaa ja kokoaa tälle Tietopankki-sivustolle ja sen alasivuille tutkittua ja ajankohtaista tietoa ikäihmisistä teknologian ja digipalveluiden käyttäjinä. Sivustoltamme löydät myös tietoa, ratkaisuja ja oppaita ikäihmisen kotona asumisen tueksi. 

Omaa työtämme ohjaa vahva tahtotila siitä, että teknologia kuuluu kaikille!
Se kuuluu myös ikääntyneille, ja tuomme omassa vaikuttamistyössämme ja tutkimus- ja selvitystyössämme esille ikääntyneiden äänen, kokemukset, tarpeet ja motivaation.

Toimimme aktiivisesti eri verkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti.  Kokoamme, koordinoimme ja verkotamme ikäihmisiä ja eri toimijoita yli sektorirajojen yhteen.
Tuemme tuotekehitystyötä ja sitä, että
 ikääntyneet otetaan mukaan kehittämistyöhön jo alkuvaiheessa. 

Seuraamme ja selvitämme
käytettävyyteen, saavutettavuuteen, yksilöllisiin ratkaisuihin ja myös muotoiluun liittyviä ratkaisuja kotimaassa ja maailmalla.

Iäkkäiden kokemuksia digiosallisuudesta

Videolla kotkalainen Marja, 92 v. sekä espoolaiset Laila, 85 v. ja Lauri 93 v. kertovat arjen kokemuksiaan ja kommelluksiaan digilaitteiden parissa.

Videolla Pertti, 89 vuotta ja Merja, 70 vuotta kertovat, millaisia ongelmia heillä on digipalvelujen käytössä. Saavutettavuusmentori Heikki Oksanen Selkeästi meille -hankkeesta puolestaa kertoo, mistä ongelmat saattavat usein ikääntyneillä ja monilla muilla käyttäjillä johtua.

Naapurukset Liisa, 78 v., ja Eero, 93 v., kertovat kokemuksiaan digiosallisuudesta. Liisa on aktiivinen digin käyttäjä, Eero taas omasta tahdostaan "iloisesti vapaa" digistä.

TOP