Kotona asumista tukevat oppaat ja selvitykset

Olemme koonneet tälle sivulle ikääntyneiden kotona asumista teknologisilla ratkaisuilla tukevia oppaita, tutkimuksia ja selvityksiä.

Ikäteknologiakeskuksen omat oppaat ja selvitykset

Älyä ja iloa teknologiasta. Teknologia ja laitteet ikääntyneiden arjen tukena.

Tammikuussa 2023 julkaistun oppaan tarkoituksena on kannustaa ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä pohtimaan omia tämänhetkisiä ja lähitulevaisuuden tarpeita teknologiaan liittyen. Opas ei tarjoa yksityiskohtaisia tuote-esittelyjä, eikä myöskään ole kaiken kattava manuaali teknologian hankintaan. Julkaisusta löytyvien hakusanojen avulla lukija pääsee kuitenkin tutkimaan itsenäisesti aihepiiriin liittyviä tuotteita. Oppaan lopussa on lisäksi yleisiä vinkkejä, jotka auttavat teknologian hankinnassa aina omien tarpeiden kartoituksesta ostotilanteeseen saakka.

Arjen älykkäät välineet. Opas ikääntyneiden kotona asumisen tueksi.

Kaupoissa on tarjolla vaikka minkä moisia teknisiä vempeleitä, mutta mistä tietäisi, mistä itse voisi hyötyä? Ja osaisiko niitä edes käyttää? Tämä opas esittelee tuotteita, joista voi saada apua ja tukea jokapäiväisiin toimiin. Esitellyt tuotteet ovat esimerkkejä tuoteryhmistä. 
Huom! Painotuote on loppunut! Voit ladata oppaan pdf-muodossa.

Liite oppaaseen: Arjen älykkäät välineet

Yhteystietoluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ”Arjen älykkäät välineet” -oppaan kanssa. Luettelossa on oppaassa mainittujen ja saman tyyppisten tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja myyjien yhteystietoja. 

KÄKÄTE -julkaisut

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ja Vanhustyön keskusliiton KÄKÄTE-projektissa (2010-2014) selvitettiin, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten tukena. Projektissa tuotettiin suuri määrä oppaita ja raportteja, jotka on arkistoitu VALLIssa: yksittäisiä pdf-julkaisuja voi kysyä osoitteesta info@valli.fi.

Poimintoja ulkopuolisista tutkimuksista, verkostoista ja toimintamalleista

Keusoten tammikuussa 2023 julkaisema Teknologiakatalogi - Kotona asumista tukevat teknologiat -opas esittelee erilaisia pientuotteita. Pääset oppaaseen klikkaamalla otsikkoa.

Pirkanmaan Kotitorin Laitetorilla pääset tutustumaan erilaisiin apuvälineisiin virtuaalisessa ympäristössä. Pääset Laitetorilla klikkaamalla otsikkoa. Linkki ohjaa uuteen välilehteen.

 

 

TOP