Ikäihmiset ja teknologia

Teknologian avulla voidaan tukea monin tavoin hyvinvointia sekä ikäihmisten itsenäistä, mukavaa ja turvallista kotona asumista. Yli 65-vuotiaiden ja yli 85-vuotiaiden arki on erilainen,  ja he hyödyntävät ja tarvitsevat arjessaan erilaisia teknologisia ratkaisuja.

Ikäihmisistä teknologian ja digipalveluiden käyttäjinä puhutaan usein virheellisesti yhtenä "ikäihmisten ryhmänä", ja joskus myös ongelmalähtöisesti.  On hyvä muistaa se, että ei ole olemassa vain yhtä ikäihmisten joukkoa. Ikäihmisten joukko on yhtä moninainen kuin mikä tahansa muukin ikäryhmä. Teknologian omaksumisessa ja digitaitojen hallinnassa on eroja, kaikille pitää pystyä tarjoamaan erilaisia ratkaisuja, tukea ja opastusta.

 

 

TOP