Teknologia kuuluu kaikille

Kotona asumista tukevat teknologiset ratkaisut

Olemme koonneet tälle sivustolle ikäihmisten kotona asumista tukevia arjen apuvälineitä.

Ikääntyminen tuo tullessaan muutoksia, joiden vuoksi itsenäinen selviytyminen joka päiväisistä toimista voi käydä liian raskaaksi tai mahdottomaksi. Markkinoilla on paljon teknologiatuotteita ja palveluita, jotka voivat lisätä turvallisuutta, keventää ja mahdollistaa arjen toimia sekä liikkumista, helpottaa yhteydenpitoa ja vieläpä tuoda iloa ja virkistystä.

Tälle sivustolle on eri otsikoiden alle koottu konkreettisia ratkaisuja, joista on hyötyä sekä ikääntyneille, heidän läheisilleen sekä hoitotyötä tekeville. Mukana  ei ole terveydenhoitoon liittyviä laitteita, tavanomaisia kodinkoneita eikä kodin pienvälineitä, kuten esim. purkkien ja pullojen avaajia. Apuvälineistä mukana on vain muutamia, joista kokemuksemme mukaan on hyötyä erityisesti ikäihmisille, mutta tietoa kentällä ei vielä ole riittävästi. 

Jos tiedossasi on muu hyödyllinen ikäteknologiatuote, vinkkaathan siitä meille, kiitos. 

Tutustu myös Ikäteknologiakeskuksen oppaaseen: Arjen älykkäät välineet -opas ikääntyneiden kotona asumisen tueksi (pdf, 2019) ja oppaan yhteystietoluetteloon (pdf, 2019) 

Olemme koonneet ikäteknologian neuvonta- ja esittelypaikat oppaaksi: Ikäteknologian esittely- ja neuvontapaikat (pdf, 2018)

Turvapuhelimet

Turvapuhelimella ikääntynyt saa napinpainalluksella yhteyden auttavaan tahoon. Auttava taho voi olla omainen tai esimerkiksi hätäkeskuspäivystäjä sovitun toimintamallin mukaisesti.

Perinteinen turvapuhelin koostuu rannekkeeseen tai kaulanauhaan kiinnitettävästä painikkeesta ja kodin puhelinlaitteeseen liitettävästä kaiutinyksiköstä. Nappia painettaessa se soittaa kaiuitinpuhelun ennalta määriteltyyn numeroon. Tällaiseen turvapuhelimeen voidaan liittää erilaisia lisälaitteita ovi- ja ikkunahälyttymistä vuodeantureihin ja älylattioihin.

Uudemmat turvapuhelimet vastaavat toiminnaltaan älykelloja. Ne voivat toimia ns. stand-alone -laitteina eli ne eivät tarvitse tietokonetta tai muuta mokkulaa tmv. rinnalleen. Niissä on puhelinominaisuus tai ne voivat keskustella kaiutinyksikön tai älypuhelimen kanssa. Nämä ratkaisut yleensä keräävät ja välittävät tietoa myös käyttäjänsä elintoiminnoista, pulssista, ihon lämpötilasta tai liikkumisesta.

Matkapuhelimet tai stand-alone -laitteet toimivat usein myös paikantavina turvapuhelimina. Tällöin laite käyttää GPS-navingointia paikallistamiseen. Se mahdollistaa liikkumisen seurannan ja avun saannin myös kodin ulkopuolella. 

Matkapuhelimissa voi olla myös ns. sos-painike. Se toimii turvapuhelimen painikkeen tavoin eli sitä painamalla puhelin soittaa kaiutinpuhelun ennalta asetettuun numeroon.

 

Kodin turvatuotteet

Turvatuotteita ovat esimerkiksi palovaroittimet, liesivahdit ja erilaiset asunnon hälytys- ja lukitsemisjärjestelmät. Ne voivat olla välttämätön, tarpeellinen osa itsenäisen selviytymisen tukemiseksi. 

Kodin turvatuotteet eivät aina välttämättä ole ikäteknologiaa, vaikka niitä ikääntyneelle käyttäjälle markkinoidaankin. Ikäteknologiatuote on suunniteltu ikääntyneen käyttäjän tarpeista lähtien, ja tuotteiden käyttämisessä ja mahdollisessa palvelupaketissa on huolehdittu ikääntyneiden käyttäjien tarpeista.   


 

Liesivahdit

 Liesivahti on lieteen tai liesituulettimeen liitettävä laite, joka havaitsee epänormaalin lämpenemisen ja sammuttaa lieden. Joissain malleissa toiminta perustuu osittain ajastimeen, jolloin liesi sammuu automaattisesti tietyn ennalta asetetun aikamäärän kuluttua. Liesivahdeissa voi olla myös integroituna sammutuspanos, joka hoitaa liesipalon alkusammutuksen. 


 

Palovaroittimet

Palovaroitin on pakollinen varuste jokaisessa asunnossa. Myös ikääntyneille suunniteltuja palovaroittimia on olemassa.
Palovaroittimiin on saatavissa lisäosia, mitkä tekevät niistä paremmin ikääntyneiden käyttöön soveltuvia. Esimerkiksi seinälle kiinnitettävä paristokotelo mahdollistaa palovaroittimen pariston vaihtamisen ilman katonrajaan kiipeämistä. 

Aistivammaisille on saatavilla palovaroittimia, joissa hälytys saadaan välitettyä esimerkiksi värinällä tai valolla. Nämä soveltuvat myös huonokuuloisille tai -näköisille ikääntyneille. Värinä- tai valotoiminto voi olla osa itse varoitinta tai se voidaan toteuttaa erillisellä palovaroittimen ääneen reagoivalla laitteella. Laite värisee tarvittaessa tai välittää hälytyksen valomerkillä.


 

Hälytysjärjestelmät

Hälytysjärjestelmä koostuu erilaisista valvontalaitteista, ja se on tyypillisesti suunniteltu asunnon murtosuojausta varten. Järjestelmä kattaa usein kaikki henkilöturvallisuuteen liittyvät tarpeet ja se voi toimia osana turvapuhelinjärjestelmää.

Ikääntyneille markkinoitavat turvajärjestelmät sisältävät toiminnallisuuksia, joita käytetään hälytys- ja turvapuhelinjärjestelmissä. 

Hälytysjärjestelmiä on tarjolla palveluiden kera ja ilman palvelua. Järjestelmästä riippuen hälytys saadaan ohjautumaan joko hälytyskeskukseen tai asiakkaan omaan tai omaisen tai muun läheisen puhelimeen.  


 

Itsenäinen selviytyminen

Suurin osa ihmisistä haluaa asua kotonaan elämänsä loppuun. Oma koti ja hyvä arki ovat tärkeitä asioita hyvinvoinnin kannalta.  Jokaiselle on tärkeää se, että saa ja voi itsenäisesti päättää ja hoitaa omat asiansa.


 

TOP