Teknologia kuuluu kaikille

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet tälle sivustolle usein kysyttyjä kysymyksiä ikäteknologiaan, digipalveluihin ja ikäihmisten kokemuksiin ja tarpeisiin liittyen. 

Mitä Ikäteknologia on?

Ikäteknologia on yläkäsite, joka pitää sisällään sellaiset teknologiaan nojaavat tuotteet ja ratkaisut, joiden suunnittelussa on huomioitu ikääntyneen käyttäjän tarpeet. 

Vaikka ikääntyminen ei itsessään aiheuta sairauksia, ikääntymisen myötä ihmisen kognitiiviset kyvyt heikentyvät vääjäämättä. Muistiin painaminen ja palauttaminen hidastuu, aistit heikkenevät ja reaktioaika pitenee. Ikääntyneillä tyypilliset sairaudet aiheuttavat omat haasteensa. Myös iän myötä tapahtuva ihon oheneminen ja ihon pinnan kuivuminen voivat vaikeuttaa varsinkin kosketusnäytöllisten laitteiden käyttöä. 

Ikäteknologiassa käytettävyys ja käyttökokemus ovat korostuneita, ja suunniteltaessa on otettu erityisesti huomioon heikentyneet aistit (näyttöjen tulee olla riittävän suuria ja suurikontrastisia, äänien tulee olla säädettävissä riittävän voimakkaalle) ja muistinvaraisten toimintojen välttäminen.

On tärkeää erottaa apuvälinetekniikka ja ikäteknologia toisistaan. Jos tuote on suunniteltu ikääntyneelle hänen tarpeistaan käsin, on kyseessä ikäteknologia, muuten puhutaan apuvälinetekniikasta. Esimerkiksi kuulokojeet eivät ole ikäteknologiaa, vaikka käyttäjä olisikin ikääntynyt. Jos koje on suunniteltu ikääntyneelle käyttäjälle, ikääntymisen mukanaan tuomat tarpeet huomioiden, voi se olla luettavissa ikäteknologiaksi.

Saako teiltä neuvoa toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan?

Ei, toiminnanohjausjärjestelmät eivät ole ikäteknologiaa, vaikka niitä käytettäisiin ikääntyneiden hoidossa. 

Mistä voin tilata selvityksiänne tai julkaisujanne?

Ikäteknologiakeskuksen omat selvitykset ja oppaat löytyvät täältä.

Minulla/läheiselläni on vaikeuksia käyttää matkapuhelinta, mitä vaihtoehtoja on tarjolla?

Markkinoilla on ikääntyneille suunniteltuja matkapuhelinmalleja, joissa on huomioitu ikääntyneen käyttäjän tarpeet (esimerkiksi DORO:n puhelimet). Jos matkapuhelimen käyttö ei lainkaan onnistu, on saatavilla sovittimia, joilla minkä tahansa käyttäjälle tutun lankapuhelimen saa toimimaan matkapuhelinverkossa (löytyy verkkokaupoista termillä GSM-yhdyskäytävä).  Myös pöytäpuhelinmallisia matkapuhelinverkossa toimivia puhelimia on markkinoilla, mutta niitä ei ole suunniteltu suoraan ikääntyneelle käyttäjälle.

Tarvitsen apua, mistä tiedän, onko tarpeeseeni olemassa jotain ikäteknologista välinettä?

Ikäteknologiakeskuksen tietopankista löydät tietoa tarjolla olevista ikäteknologian ratkaisuista erilaisiin tarpeisiin. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota reippaasti yhteyttä kaisa.huuhtanen@valli.fi tai
040 511 5976. 

Läheiselläni on muistisairaus ja hän eksyy helposti liikkuessaan kodin ulkopuolella, millaisia ratkaisuja tähän on tarjolla?

Paikantimilla voidaan parhaassa tapauksessa mahdollistaa itsenäinen selviäminen ja itsenäinen liikkuminen kodin ulkopuolella huomattavasti pidempään kuin muuten olisi mahdollista. Erilaisia paikannuslaitteita on olemassa useita erilaisia; jollekin voi soveltua älypuhelin paikannustoiminto, toisilla on tarve perinteisen turvarannekkeen kaltaiseen paikannusratkaisuun. Myös älykello saattaa soveltua paikannus- ja henkilöturvalaitteeksi sopivassa tapauksessa. 

Koska ihmisten tilanteet ja tarpeet ovat yksilöllisiä, ei yhtä ratkaisua voida nostaa toista paremmaksi. Lisätietoja paikannuslaitteista ja turvapuhelimista löydät täältä.

Mistä löydän apua teknologian käyttöön?

Suomessa toimii useita digineuvontaa ja -tukea tarjoavaa tahoa. Tietoa digineuvontapaikoista ja tietotekniikan opastusta löydät esimerkiksi  SeniorSurf tai ENTER ry 

Missä voin tutustua tarjolla oleviin ikäteknologian tuotteisiin?

Suomessa toimii useampi ikäteknologian opastus- ja neuvontapisteitä. Olemme koonneet niistä tietoa Ikäteknologian neuvontapaikat -oppaaseemme, joka löytyy täältä.

Ikäteknologiakeskus hallinnoi ja välittää kiertävää ikäteknologianäyttelyä Konstikoppaa, jossa on pieniä, arjen tilanteita helpottavia teknologisia välineitä. Konstikopan voi lainata postituskulujen hinnalla. Lisätietoja konstikopasta löydät täältä.

 

TOP