Materiaalit

Tältä sivulta löydät Vanhustyön Traineen kaikki materiaalit.

Toimintamalli Innokylässä

Löydät Innokylästä Trainee-ohjelman toimintamallin Ryhmätoiminnalla työelämäkokemuksia iäkkäiden parissa kuvauksen.

Videosarjat

Vanhustyön Trainee on kehittänyt videosarjoja nuorten työelämäosallisuuden edistämiseksi, uravalintojen selkeyttämiseksi sekä nuorten ja ikäihmisten virtuaalikohtaamiseen. Alla olevien videosarjojen lisäksi löydät lisää videoita Youtube -kanavaltamme.

Ensimmäinen päivä työkokeilussa

Monenlaiset mahdollisuudet ikäihmisten parissa

Videosarjassa eri tehtävissä vanhusalalla työskentelevät ammattilaiset kertovat työstään, urapoluistaan sekä koulutustaustoistaan. Videosarja täydentyy kevään aikaa.

Katso kaksi ensimmäistä osaa Youtubesta.

Nuorten tekemät videot ikäihmisille

Vanhustyön Trainee kutsui nuoria aikuisia tekemään ikäihmisille videotervehdyksiä. Videoissa nuoret kertovat itselleen mieluisista asioista ja omalla tavallaan. Videot ovat tekstitetty. Videoiden yhteyteen on laadittu virkistystoiminnan tueksi kysymyksiä.

Lataa keskustelumateriaali videolinkkeineen (pdf).

Tutkimuksia

Johanna Rotin (2021) Nuorisotutkimusseuran palkitsema yamk -opinnäytetyö (pdf) Vahvuuspakka - vahvuudet voimavaraksi  Rotin MIELI ry:lle kehittämää Vahvuuspakka -työvälinettä ja menetelmää hyödynnetään nuorten Trainee -ryhmissä.

Maija Räsäsen (2017) yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielmassa selvitettiin Vanhustyön Trainee -ohjelman vaikuttavuutta niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Räsänen haastatteli tutkielmaansa seitsemää Trainee -ohjelmassa toiminutta nuorta.

Lue Räsäsen pro gradu (pdf): Mielekästä työtä ja sukupolvien välisiä kohtaamisia.

Materiaalit ja oppaat

Ryhmäytymisen korttipakka

Tässä korttipakassa on tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksia erilaisen ryhmätoiminnan tueksi. Harjoituksia on helppo soveltaa tarpeiden mukaan.

Työkokeilun infopohjat

Materiaali sisältää työkokeilijan tietopankin, tietoa työpaikkaohjaajalle sekä esimerkin työkokeilijan esittelystä. Työkokeilijan esittelyn voi laittaa esille esimerkiksi palvelutalon aulaan tai työntekijöiden taukohuoneeseen. Tilaa esittelypohjasta muokattava Word-tiedosto osoitteesta info[at]valli.fi

Vinkit VR-tapahtuman järjestämisestä ikäihmisille

Tässä vinkkivihkossa annetaan muutamia vinkkejä VR-tapahtuman järjestämiseen. Se on suunnattu lähinnä hoivakotiympäristöön, mutta sitä voi soveltaa myös mm. erilaisten tapahtumien järjestelyissä.

Iloksi vanhuksille - opas hoivakodin vapaaehtoiselle

Vapaaehtoistoiminta on antoisaa ja sopii kaikille. Jokaisella on taitoja, joita voi soveltaa vapaaehtoistoimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan vapaaehtoistoiminnasta vanhusten parissa. Opas on suunnattu lähinnä hoivakotiympäristöön, mutta sitä voi soveltaa myös ikäihmisten ystävätoimintaan. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu. 

Arvoja ja asenteita. Vanhustyön Trainee -mentorointimalli

Opas esittelee Vanhustyön Trainee -mentorointimallin, joka on kehitetty vanhustyöhön työkokeiluun tai kesätyöhön tulevien nuorten ohjaamiseen. Mallia voi soveltaa myös muille toimialoille. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2016. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

VALLIn Trainee -toiminta nuorille (PDF)

VALLIn Trainee -toiminta yhdistää nuoret, iäkkäät sekä vanhustyöntekijät. Esitteen englanninkielinen versio: VALLI´s Trainee Activity for Young People

TOP