Nuorten ja ikäihmisten virtuaalisia kohtaamisia

Vanhustyön Trainee on kehittänyt tapoja nuorten ja ikäihmisten virtuaalisiin kohtaamisiin.

1) Videopuheluissa nuori ja ikäihminen tapaa turvallisessa videopuhelualustassa, ja keskustelevat erilaisista aiheista samalla tutustuen toisiinsa.

2) Nuorten videotervehdyksissä nuoret kertovat ikäihmisille arjestaan. Videoita voi katsella vaikka osana ikäihmisten virkistystoimintaa. Videoiden katseluun on koostettu keskustelumateriaalia.

1) Juttuseuraa ikäihmisille – videopuhelut nuorten kanssa

Vanhustyön Trainee -toiminta välittää nuoria aikuisia juttuseuraksi ikäihmisille. Juttelu tapahtuu turvallisella videopuheluyhteydellä. Tavoitteena on lieventää paitsi ikäihmisten, myös nuorten kokemaa yksinäisyyttä, kokea yhteisyyttä yli sukupolvirajojen ja huomata, kuinka tuntemattomienkin kanssa voi löytää samastumisen aiheita ja yhteisiä mielenkiinnon kohteita.

Nuoret perehdytetään ikäihmisen kohtaamiseen. Vanhustyön Trainee toimii siltana nuoren ja puhelua odottavan ikäihmisen välillä. Tarvittaessa VALLI voi lainata tablettia ikäihmisten käyttöön.

Miten ikäihmiset hyötyvät videopuheluista?

  • Ikäihmiset saavat seuraa virtuaalisesti.
  • Vaikka ikäihmisten läheiset ja ystävät soittaisivatkin säännöllisesti, keskusteluseuran tarve voi silti olla olemassa.
  • Ikäihminen pääsee kertomaan nuorille vanhoista ajoista ja jakamaan elämänkokemustaan. Nuoret kaipaavat yhtä lailla seuraa, ja ilahtuvat sukupolvikokemusten jakamisesta.
  • Ikäihmiset saavat siis itsekin toimijuuden ja osallisuuden kokemuksia.
  • Ensimmäisten videopuheluiden palautteiden perusteella sekä nuoret että ikäihmiset ovat kokeneet keskustelun merkitykselliseksi.

Mitä edellytetään palvelutalolta/hoivakodilta?

  • Juttuseuraa kaipaavien ikäihmisten kartoittamista omasta palvelutalosta/hoivakodista.
  • Yhteisen videopuheluajan sopiminen Vanhustyön Traineen työntekijän kanssa.
  • Ikäihmisen avustamista videopuhelun käynnistämisessä.

2) Nuorten tekemät videotervehdykset ikäihmisille

Nuoret ovat kertoneet itselleen mieluisista asioista lyhyillä, max. 1,5 minuutin mittaisilla videoillaan. Videot on kohdistettu suoraan ikäihmisille, sisältäen nuorten tervehdyksiä ja tsemppiviestejä. Nuoret ovat tehneet videot omalla tyylillään. Nuorten tekemiä videoita katsomalla ikäihmiset saavat mukavaa ajanvietettä, iloa juuri heille kohdistetuista tervehdyksistä sekä kurkistuksen 2020-luvun nuorten aikuisten arkeen.

Videoita voi katsella yksin tai yhdessä, esimerkiksi osana ikäihmisten virkistystoimintaa. Tällöin voitte hyödyntää videoihin liittyvää keskustelumateriaalia.

Katso nuorten tekemät Ilahduta ikäihmisiä virtuaalisesti!  videot Youtubessa.

Nuorten videoiden yhteyteen laadittu keskustelumateriaali (pdf).

TOP