Nuorten parissa toimiville ammattilaisille

Hei nuorten parissa toimiva ammattilainen nuorten työpajoilla tai oppilaitoksissa!

Toimintamme tavoitteena on tarjota nuorille onnistumisen kokemuksia työelämässä, vahvistaa nuorten työelämätaitoja sekä tarjota nuorille positiivisia kokemuksia vanhustyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta.

  • Lisäämme nuorten tietoa vanhusalan sekä sosiaali- ja terveysalan moninaisista uravaihtoehdoista sekä sukupolvien välisen yhteyden merkityksestä.
  • Rakennamme siltoja nuorten ja ikäihmisten parissa toimivien tahojen välille. Autamme muodostamaan sukupolvet yhdistävää yhteistyötä paikallisten toimijoiden välille.

Nuorille suunnattuja työmuotojamme ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella tai opintojen nivelvaiheissa oleville nuorille tarkoitetut Trainee-ohjelmat, oppilaitos- ja työpajavierailut, ohjatut vapaaehtoistoiminnan kokeilut sekä nuorten vaikuttamisverkosto.

Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyötahoja toteuttamaan merkityksellistä sukupolvet yhdistävää toimintaa, joka tarjoaa nuorille iloa sekä merkityksellisyyden kokemuksia. Kohderyhmäämme ovat nuorten työpajoilla ja etsivässä nuorisotyössä toimivat ammattilaiset sekä opettajat TUVA- ja TELMA-koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa sekä peruskoulujen yhdeksäsluokkalaisten opettajat ja opot. 

UUTTA VUONNA 2023

Peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset ovat uusi kohderyhmämme. Tarjoamme oppilaitoksille Päivä vapaaehtoisena –konseptin, jossa nuoret saavat tietoa ikäihmisten kohtaamisesta, työelämässä tarvittavista taidoista sekä alan työ- ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Oppilaitosvierailun päätteeksi jokaisella halukkaalla on mahdollisuus tulla kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa ohjatusti. 

 

KIINNOSTUITKO YHTEISTYÖSTÄ? OTA YHTEYTTÄ

TOP