Nuorten parissa toimiville ammattilaisille

Toimintamme tavoitteena on tarjota nuorille onnistumisen kokemuksia työelämässä, vahvistaa nuorten työelämätaitoja sekä tarjota nuorille positiivisia kokemuksia vanhustyöstä ja vapaaehtoistoiminnasta.

Lisäämme nuorten tietoa vanhusalan sekä sosiaali- ja terveysalan moninaisista uravaihtoehdoista sekä sukupolvien välisen yhteyden merkityksestä.

Rakennamme siltoja nuorten ja ikäihmisten parissa toimivien tahojen välille. Autamme muodostamaan sukupolvet yhdistävää yhteistyötä paikallisten toimijoiden välille.

Nuorille suunnattuja työmuotojamme ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella tai opintojen nivelvaiheissa oleville nuorille tarkoitetut Trainee-ohjelmat, oppilaitos- ja työpajavierailut, Päivä vapaaehtoisena -toiminta, joka tarkoittaa pienryhmän tuella toteutettavaa vapaaehtoistoimintaan tutustumista sekä nuorten vaikuttamisverkosto.

Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyötahoja toteuttamaan merkityksellistä sukupolvet yhdistävää toimintaa, joka tarjoaa nuorille iloa sekä merkityksellisyyden kokemuksia.

Mukava tapa yhdistää sukupolvet työelämässä on esimerkiksi VALLIn vuosittainen Välittämisen päivä, jonka ympärille saa rakennettua nuorille mielekkäitä välittämisen teemaisia tapahtumia.

KOHDERYHMÄMME

  • oppilaitokset (peruskoulut, aikuisten perusopetus, TUVA- ja TELMA -opetus, ammattioppilaitokset)
  • nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö
  • järjestöt

KIINNOSTUITKO YHTEISTYÖSTÄ? OTA YHTEYTTÄ

TOP