Nuorten parissa työskenteleville

Tiesitkö, että sosiaali- ja terveysalan – myös vanhustyön – työnkuvat monipuolistuvat koko ajan?

Perinteisessä hoivatyössä, erityisesti kotihoidossa, työvoiman tarve tulee kasvamaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Sen lisäksi esimerkiksi teknologian saralla vanhusten tarpeisiin kehitetään jatkuvasti uusia palveluita ja ratkaisuja.

Myös esimerkiksi taide ja kulttuuri vanhustyössä on vanhuspalveluissa yhä enemmän arkipäivää. Vanhusten pariin tarvitaan siis monenlaisia tietoja, taitoja ja osaajia!

Haluamme Vanhustyön Trainee -toiminnalla paitsi kannustaa myös lisätä tietoutta vanhusten parissa tehtävän työn monipuolisuudesta – ja toisaalta vaatimuksista. Samalla haluamme vaikuttaa positiivisesti yksipuolisiin mielikuviin vanhustyöstä.

  • Ahmed innostui Traineen aikana koodaamisesta. Hän huomasi, että ikäihmisille suunnatuissa mobiilipeleissä on vielä paljon kehitettävää.
Sanapilvi, jossa on erilaisia ammattinimikkeitä, kuten lähithoitaja, geronomi, siistijä, ensihoitaja, lääkäri, insiinööri, yrittäjä, fysioterapeutti, suurtalouskokki ja asiantuntija.
  • Trainee -ohjelman aikana oppii taitoja, joita tarvitsee läpi elämän; erilaisten ihmisten kohtaamista ja ymmärrystä kaikkia kohtaan. Oman ryhmän ja ohjaajan tuki oli saatavilla aina, kun tarvitsi apua työtehtävissä tai halusi jakaa heränneitä ajatuksia.
YLÖS