Sukupolviälykäs työelämä

Mitä on sukupolviälykkyys?

Traineen toimintamallissa hyödynnetään sukupolviälykkyyttä, joka tarkoittaa kokeneiden vanhustyön tekijöiden, vanhojen ihmisten sekä nuorten välistä tavoitteellista vuorovaikutusta. Arvostavan ja empaattisen kohtaamisen myötä kaikilla on mahdollisuus oppia uutta ja ymmärtää paremmin toisiaan.

Sukupolvien välinen kohtaaminen ja oppiminen lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka on merkityksellistä kaikille osapuolille, mutta erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.

Sukupolviälykkyys tarkoittaa kykyä sellaiseen ymmärrykseen ja toimintaan, joka perustuu tietoisuuteen omasta ja toisen elämänkulusta sekä siitä ajasta ja paikasta, jossa yksilö kasvaa ja kehittyy.

Vapaasti suomennettu teoksesta Biggs, Lowenstein (2011). Generational Intelligence. A Critical Approach to Age Relations

Sukupolviälykkään toiminnan hyödyt

Parhaimmillaan sukupolviälykäs toiminta

  • tuo eri ikäisten ihmisten potentiaalin ja vahvuudet esille
  • vahvistaa työyhteisön empatia- ja vuorovaikutustaitoja
  • lisää yhteenkuuluvuuden ja työn merkityksellisyyden tunnetta
  • synnyttää uudenlaisia oivalluksia ja uudenlaista toimintaa
  • vahvistaa neuvottelukulttuuria, jossa huomioidaan eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten tarpeet
  • vahvistaa jo työyhteisön varsinaisten jäsenten oman osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä
  • siirtää hiljaista tietoa, taitoa, kulttuuria ja historiaa sukupolvelta toiselle
  • vahvistaa sotealan resilienssiä
TOP