Työpaja- ja oppilaitosvierailut

Tarjoamme maksuttomia virtuaalisia sekä livenä toteutettavia työpaja- ja oppilaitosvierailuja alle 30-vuotiaiden nuorten ryhmille.  

Toimintamme tavoitteena on vahvistaa nuorten työelämätaitoja yhdistämällä sukupolvet työelämässä. Lisäämme samalla välittämisen ilmapiiriä yhteiskunnassa ja tarjoamme nuorille mahdollisuuksia sukupolvien välisiin kohtaamisiin.   

Lisäämme myös nuorten tietoisuutta ikäihmisten kohtaamisesta, sote-alan ja vanhustyön mahdollisuuksista mukaan lukien vapaaehtoistoiminta. Nuoret ovat kokeneet toiminnan hyödyllisenä, vaikka eivät ole ammatillisesti kiinnostuneita alasta. 

Tapaamisten teemat voidaan räätälöidä toiveiden mukaan.  

Kenelle?

 • peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisille
 • TUVA- tai TELMA -opiskelijoille
 • S2 -opiskelijoille ja aikuisten perusopetuksessa opiskeleville nuorille
 • 2. asteen opiskelijoille
 • muille alle 30-vuotiaiden ryhmille (esim. nuorten työpajoille, uravalmennukseen jne.)
Sanapilvi, jossa on erilaisia ammattinimikkeitä, kuten lähithoitaja, geronomi, siistijä, ensihoitaja, lääkäri, insiinööri, yrittäjä, fysioterapeutti, suurtalouskokki ja asiantuntija.

Aiheet

 • Päivä vapaaehtoisena (oppilaitos- ja työpajavierailun sekä ohjatun vapaaehtoistoiminnan kokeilun yhdistelmä)
 • Info tulevasta Trainee-ohjelmasta nuorille
 • Välittämisen päivän teemaisen tempauksen suunnittelu ja toteutus yhdessä nuorten kanssa
 • Työelämätaidot ja omat vahvuudet ihmisläheisessä työssä
 • Ikäihmisten kohtaaminen työelämässä ja vapaa-ajalla
 • Uratarinat ja työ ikäihmisten parissa (koulutus- ja uravaihtoehdot, vapaaehtoistoiminta)
 • Räätälöity teema (nuorten toivoma aihe, osallistava työpaja - ideoidaan vierailun sisältö yhdessä)

70 % TUVA-ryhmäläisistä kiinnostui ikäihmisten parissa toimimisesta infotilaisuuden vaikutuksesta.

Askeleet etsivään -kortit

Miten?

 • Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä toiveidesi mukainen tilaisuus ohjaamallesi tai opettamallesi ryhmälle
 • Tilaisuuden kesto voi olla esimerkiksi 30–60 minuuttia
 • Tilaisuus voi sisältää osallistavia tai työpajamaisia osuuksia
 • Mahdollisuus tavata livenä tai virtuaalisesti
TOP