VAIKUTTAMISTYÖTÄ VANHUSTYÖN JA SOTE-ALAN VETOVOIMAISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Teemme vaikuttamistyötä vanhustyön vetovoimaisuuden edistämiseksi nuorten keskuudessa. Jalkaudumme nuorten luokse työpajoille sekä oppilaitoksiin.

Tuotamme tietoa, yhteiskehitämme sekä tuomme nuorten äänen esille vaikuttamistyössä.

Toimintamme vastaa samalla useaan yhteiskunnalliseen haasteeseen ja lisää välittämisen ilmapiiriä yhteiskunnassa.

  • Vanhustyön ammattilaiset pitävät Trainee-toimintaa hyvänä tapana innostaa nuoria työelämään sekä sote-alalle (ka 4,7)
  • Toimintamuotomme (Trainee-ohjelmat, oppilaitos- ja työpajavierailut sekä ohjattu vapaaehtoistoiminta) antoivat nuorille positiivisen kuvan vanhustyöstä (ka 4,6)

"Niin mahtavan konkreettinen onnistuminen asiakkaallani. Hän sai opiskelupaikan ja on jo nyt aloittanut opinnot. Haussa hänelle annettiin lisäpisteitä erinomaisesta työtodistuksesta. Kiitos, uskon että tässä voisi olla hyvä ratkaisu valtakunnalliseen työvoimapulaan." -TE-toimiston virkailija

TOP