Vanhusalan yhteisöille

Vanhustyön Traineessa edistetään paitsi nuorten ja vanhusten välistä kokemusten vaihtoa myös nuorten ja kokeneiden vanhustyön työntekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta. Toimimme nuorten kanssa yhteistyökumppaneidemme hoivakodeissa, palvelutaloissa sekä ikäihmisten ryhmä- ja yhdistystoiminnoissa.

Rakennamme siltoja nuorten ja ikäihmisten parissa toimivien tahojen välille. Autamme muodostamaan sukupolvet yhdistävää yhteistyötä paikallisten toimijoiden välille.

Sukupolvet yhdistävä toiminta rikastuttaa palvelutalojen ja hoivakotien arkea

Trainee-toiminta yhdistää sukupolvet ja tuo nuoret osaksi vanhustyöyhteisöjen arkea. Toteutamme nuorten Trainee-ohjelmia ikäihmisten hoivakodeissa ja palvelutaloissa, jonka lisäksi tuomme nuoret tutustumaan vanhustyöhön tuetun vapaaehtoistoiminnan keinoin.

Palvelutalojen ja hoivakotien asukkaat saavat mielekästä tekemistä, merkityksellisiä kohtaamisia ja työyhteisöjen taito ohjata erilaisista taustoista tulevia nuoria kehittyy.

Positiiviset kokemukset vanhustyöstä innostavat nuoria hakeutumaan alan opintoihin tai vapaaehtoistoimintaan.

Kymmenen vuoden kokemuksemme mukaan sukupolvien väliset kohtaamiset saavat aikaan iloa, oivalluksia ja merkityksellisyyden kokemuksia.

  • Palvelutalojen ja hoivakotien työntekijät huomasivat nuorten läsnäololla olevan positiivinen vaikutus iäkkäisiin asukkaisiin (ka 4,8 asteikolla 1-5)
  • Vanhustyön ammattilaiset suosittelevat toimintaa (ka 4,9)
  • Vuosina 2021-2022 aikana Trainee-ohjelmiin osallistuneista nuorista 81 % päätti hakea sote-alan opintoihin.

Tule mukaan toimintaamme

Toimimme yhteistyössä VALLIn jäsenyhteisöjen sekä muiden vanhusalan toimijoiden kanssa eri puolilla Suomea. Trainee -verkostossa tällä hetkellä on mukana:

OTAMME MIELELLÄMME UUSIA TOIMIJOITA MUKAAN!

TOP