VETOVOIMAA SOTE-ALALLE JA VANHUSTYÖHÖN

Kokoamme toimijoita yhteen (asiantuntijat, kehittäjät sekä vanhustyön tekijät ja nuorten parissa toimivat tahot, sekä toiminnan kohderyhmänä olevat nuoret), tuotamme tietoa, viestimme, vaikutamme sekä autamme toimijoita käynnistämään sukupolvet yhdistävää toimintaa, joka vahvistaa nuorten työelämätaitoja ja tarjoaa nuorille onnistumisen kokemuksia työelämästä.  

Toimintamme perustuu verkostojen kanssa tehtävään työhön ja yhteiskehittämiseen, jonka avulla saamme aikaiseksi nuorilähtöistä toimintaa, joka lisää samalla välittämisen ilmapiiriä yhteiskunnassamme. Tuomme esille nuorten äänen ja otamme nuoret mukaan kaikkeen toimintamme suunnitteluun sekä kehittämiseen. 

  • Vanhustyön ammattilaiset pitävät Trainee-toimintaa hyvänä tapana innostaa nuoria työelämään sekä sote-alalle (vuonna 2022 keskiarvo 4,7 asteikolla 1-5) 
  • Toimintamuotomme (Trainee-ohjelmat, oppilaitos- ja työpajavierailut sekä ohjattu vapaaehtoistoiminta) antoivat nuorille positiivisen kuvan vanhustyöstä (Vuonna 2022 keskiarvo 4,6, asteikolla 1-5) 

"Niin mahtavan konkreettinen onnistuminen asiakkaallani. Hän sai opiskelupaikan ja on jo nyt aloittanut opinnot. Haussa hänelle annettiin lisäpisteitä erinomaisesta työtodistuksesta. Kiitos, uskon että tässä voisi olla hyvä ratkaisu valtakunnalliseen työvoimapulaan."

-TE-toimiston virkailija, jonka asiakas osallistui Trainee-ohjelmaan 

TOP