Etsivän vanhustyön verkostokeskus

Etsivän vanhustyön verkostokeskus tukee etsivän ja löytävän vanhustyön tekijöitä ja kehittäjiä. Neuvomme, kehitämme ja kokoamme uusinta tietoa, vahvistamme verkostoja, sekä autamme jakamaan kokemuksia. Lisäksi vaikutamme päättäjiin ja yhteiskuntaan tavoitteenamme parantaa ikääntyvien ihmisten hyvinvointia.

Etsivän vanhustyön tekijät tekevät tiivistä yhteistyötä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa kotona asuvien ikäihmisten parhaaksi sekä auttamiseksi riittävästi ja oikea-aikaisesti.

Tavoitteemme

  • VERKOSTOITUMINEN: Lisäämme etsivää työtä tekevien ammattilaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.
  • OSAAMINEN: Vahvistamme ja vertaiskehitämme etsivän ja löytävän työn osaamista.
  • VAIKUTTAMINEN: Vaikutamme yhteiskuntaan, jotta ikäihmisten hyvinvointi paranee ja turvallisuus sekä osallisuus lisääntyvät.

Toimintamalleja iäkkäiden löytämisen ja osallistamisen helpottamiseksi

Elämänote-ohjelman (2018-2021) hankkeissa tuotettiin yhteensä 47 toimintamallia, jotka jaettiin iäkkään näkökulmasta eri teemojen alle. ​

Löydetyksi tuleminen -teeman alle on koottu toimintamallit, joiden avulla löydetään tukea tarvitsevat iäkkäät.

Helppo osallistua -segmentin alla on toimintamalleja, joiden avulla toimintaan osallistuminen tehdään iäkkäille helpoksi.

Ajankohtaista

Etsivä vanhustyö auttaa katveeseen jääneitä ikäihmisiä

Julkaisussa tarkastellaan etsivän vanhustyön tarvetta synnyttäviä ilmiöitä sekä kuvataan etsivää vanhustyötä, etsivän vanhustyön asiakkaita, järjestöjen etsivän vanhustyön asemoitumista palveluekosysteemissä ja edellytyksiä etsivän vanhustyön onnistumiselle. Julkaisu on toimitettu marraskuussa 2023.

TOP