Verkostotyö

Etsivän vanhustyön verkostokeskus tukee etsivän ja löytävän vanhustyön tekijöitä ja kehittäjiä. Neuvomme, kehitämme ja kokoamme uusinta tietoa, vahvistamme verkostoja, sekä autamme jakamaan kokemuksia.

Mielellään -verkosto

Etsivän vanhustyön verkostokeskus toimii Mielellään-verkostossa, jossa Eläkeliitto, Eläkkeensaajien keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura sekä Vanhus -ja- lähimmäispalvelun liitto Valli ry nostavat esille ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämisen tärkeyden.

Etsivän vanhustyön tekijät ja kehittäjät

Facebookissa toimiva vertaistukiryhmä on avattu lokakuussa 2017 etsivän vanhustyön tekijöille ja kehittäjille sekä aiheesta kiinnostuneille.
Ryhmässä

 • keskustellaan ajankohtaisista ilmiöistä
 • jaetaan kokemuksia, tietoa ja vinkkejä
 • ilmoitetaan ajankohtaisista koulutuksista ja muista tapahtumista

Etsivän vanhustyön verkostokeskus kokoaa tietoa aihepiireittäin. Ryhmästä on myös löydettävissä tietoa teemaan liittyvistä oppaista, tutkimuksista ja muista julkaisuista.

Tule mukaan siirtymällä Etsivän vanhustyön tekijät ja kehittäjät -Facebook sivuille ja lähettämällä liittymispyyntö.

Yhteiskehittäminen

Etsivän vanhustyön verkostokeskus tekee vahvaa yhteiskehittämistä eri puolilla Suomea ja eri toimijoita edustavien etsivän ja löytävän vanhustyön ammattilaisten kanssa. Yhteistyöllä saamme moniammatillisen, alueellisen ja moninäkökulmaisen etsivän vanhustyön äänen kuuluviin.

Tuorein yhteiskehittämisen tuotos on Askeleet etsivään vanhustyöhön - navigaatiopakka. Pakan kehittämistyöhön osallistuneet tahot:

 • Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitt Valli ry, Etsivän vanhustyön verkostokeskus, joka koordinoi navigaatiopakan valmistumista
 • Fingerroosin säätiö, Löytävä vanhustyö Turku ja Vakka-Suomi
 • Diakonissalaitos, Seniori-Vamos-hanke
 • Kotipirtti ry, Etsivä vanhustyö -hanke
 • Käpyrinne ry, Iloa Arkeen -pysäkkitoiminta
 • MEREO / Vanhusten palvelutaloyhdistys ry, Etsivän vanhustyön hanke
 • Sopimusvuorisäätiö, Markku-matkaava päiväpalvelu
 • Vanhustyön keskusliitto, Ystäväpiiri-toiminta

Siirry lukemaan Askeleet etsivään vanhustyöhön -navigaatiopakkaa.

TOP