Huoli-ilmoitus

Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen, mikäli ikääntyneen henkilön pärjääminen huolettaa.

Kuinka toimit, jos sinulle herää huoli ikääntyneestä henkilöstä?

 

Akuutti tilanne

 • Esimerkkejä akuutista tilanteesta: ikääntynyt henkilö on eksyksissä, on pukeutunut säähän sopimattomalla tavalla, ei osaa kertoa nimeään eikä sitä, missä asuu.
 • Pyri keskustelemaan ikääntyneen kanssa ja selvittämään, mikä hänen nimensä on, minkä ikäinen hän on ja missä hän asuu.
 • Soita 112 tai alueesi sosiaalipäivystyksen numeroon. Toimi saamiesi ohjeiden mukaan.
 • Älä jätä auttamatta!

 

Ei-kiireellinen tilanne

 • Jos tilanne on vähemmän kiireellinen, pyri ensin keskustelemaan ikääntyneen tai tämän lähipiirin kanssa. Kerro, että olet huolissasi ikääntyneen tilanteesta ja haluat auttaa.
 • Voit neuvoa ikääntynyttä tai hänen läheisiään ottamaan itse yhteyttä kunnan vanhuspalvelujen tai palveluohjauksen työntekijöihin.
 • Ellei asia etene ikääntyneen ja hänen lähipiirinsä kanssa yhteistyössä ja keskustellen, voit tehdä huoli-ilmoituksen. On hyvä tässäkin vaiheessa kertoa ikääntyneelle, että olet huolissasi ja haluat auttaa.
 • Huoli-ilmoituksen tekemiseen riittää pienikin huoli.

 

Huoli-ilmoituksen tekeminen

 • Pyri selvittämään ikääntyneen nimi, osoite/asuinalue ja ikä. Tietojen avulla huoli-ilmoituksen vastaanottaja pystyy helpommin tunnistamaan henkilön.
 • Huoli-ilmoitus tehdään kunnan/kuntayhtymän vanhuspalvelujen tai palveluohjauksen viranomaisille. Etsi yhteystiedot kunnan nettisivuilta tai kysy neuvonnasta. Joissain kunnissa huoli-ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella. Lomake voi löytyä nimellä huoli-ilmoitus tai ilmoitus sosiaalihuollon palvelutarpeesta.
 • Kerro huolestasi ja ikääntyneen tilanteesta: kenestä olet huolissasi ja miksi.
 • Yhteyttä kannattaa ottaa, vaikket tietäisi apua tarvitsevan nimeä tai osoitetta. Kerro se, mitä tiedät.
 • Huoli-ilmoituksen saatuaan ammattilaiset ottavat vastuun tilanteesta, arvioivat hoidon ja avun tarpeen.
 • Huoli-ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti.

 

Useissa kunnissa toimii seniori-info, seniorineuvonta tai muu ikääntyneille ja heidän läheisilleen tarkoitettu neuvontapuhelin. Sinne soittamalla kuka tahansa voi kysyä neuvoa, kun herää huoli ikääntyneestä.

Huoli-ilmoitus velvoittaa kunnan ottamaan aina yhteyttä ikääntyneeseen ja tekemään palvelutarpeen arvioinnin. Huoli-ilmoituksen tekijä voi luottaa siihen, että avuntarpeeseen suhtaudutaan vakavasti ja että ikääntyneeseen otetaan yhteyttä hienovaraisesti.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on lain velvoite ilmoittaa myös itse, mikäli he huomaavat ikääntyneen tarvitsevan apua.

TOP