Työkaluja etsivään ja löytävään vanhustyöhön

Näiltä sivuilta löydät ajankohtaisia kirjoituksia, tietoa ja materiaalia etsivään ja löytävään vanhustyöhön ja sen erilaisiin muotoihin ja ilmiöihin liittyen.

Etsivä vanhustyö auttaa katveeseen jääneitä ikäihmisiä

Julkaisussa tarkastellaan etsivän vanhustyön tarvetta synnyttäviä ilmiöitä sekä kuvataan etsivää vanhustyötä, etsivän vanhustyön asiakkaita, järjestöjen etsivän vanhustyön asemoitumista palveluekosysteemissä ja edellytyksiä etsivän vanhustyön onnistumiselle. Julkaisu on toimitettu marraskuussa 2023.

Vuoden 2021 Hyvä käytäntö: Mobiiliverkosto -Keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö

Seniori -infon ja helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevien järjestöjen systeemisellä verkostoyhdyspintatyöllä tavoitetaan ja autetaan tuen ja avuntarpeessa olevia iäkkäitä asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti, ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi. 

Malli voitti Vuoden 2021 Hyvä käytäntö -kilpailun.

Askeleet etsivään -kortit

Puhelinsoitoilla etsivää vanhustyötä -selvitys

VALLIssa on tehty selvitys kunnissa ikääntyneille soitetuista puhelinkierroksista koronakeväänä 2020. Selvityksessä kerrotaan mm. siitä, miten soittokierrokset toteutettiin ja miten ne otettiin vastaan. Selvitystä voidaan hyödyntää, kun etsivän vanhustyön käytäntöjä kehitetään. 

Askeleet etsivään -kortit

Etsivän vanhustyön navigaatiokortit

Askeleet etsivään vanhustyöhön -korttipakka tarjoaa vastauksia kysymyksiin: Mitä etsivä vanhustyö on? Miten sitä tehdään?  Mitä se työntekijältä edellyttää?
Kortit ovat pitkän linjan etsivän vanhustyön toimijoiden kehittämiä ja ne ovat osa etsivän vanhustyön työkalupakkia.

Askeleet etsivään -kortit

Etsivä vanhustyö meillä ja muualla

Raportissa pohditaan etsivän vanhustyön kehittämistyötä ja hyötyjä Suomessa sekä muualla Euroopassa. Raportti on tuotettu Etsivä mieli -projektissa. Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 1/2015.

Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee välittämisen kulttuuria

Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen erityisasiantuntija Päivi Tiittulan kirjoitus Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee välittämisen kulttuuria, sivut 37-42 Diakonissalaitoksen julkaisussa Puheenvuoroja etsivästä vanhustyöstä (2022).

TOP