Verkostotyö

Etsivän vanhustyön verkostokeskus tukee etsivän ja löytävän vanhustyön tekijöitä ja kehittäjiä. Neuvomme, kehitämme ja kokoamme uusinta tietoa, vahvistamme verkostoja, sekä autamme jakamaan kokemuksia.

Yhteiskehittäminen

Etsivän vanhustyön verkostokeskus kehittää etsivää ja löytävää vanhustyötä yhdessä eri puolilla Suomea toimivien järjestöjen ja kuntien ammattilaisten, vapaaehtoisten sekä ikäihmisten kanssa. Etsivä vanhustyö on moniammatillista ja monitoimijaista, ja myös sen kehittämisen tulee tapahtua eri ryhmiä osallistaen ja kuunnellen.

Yhteiskehittämisen tuloksena on muun muassa rakennettu toimintamalli, jossa kaupungin palveluohjaus ja etsivää vanhustyötä tekevät järjestöt tekevät käytännössä tiivistä yhteistyötä. Tutustu tarkemmin tähän Helsingissä kehitettyyn toimintamalliin alla olevassa videossa.

Toinen yhteiskehittämisen tuotos on Askeleet etsivään vanhustyöhön -navigaatiopakka.

Etsivän vanhustyön tekijät ja kehittäjät

Facebookissa toimii vertaiskehittämisen ja vertaistuen ryhmä etsivän vanhustyön tekijöille ja kehittäjille sekä aiheesta kiinnostuneille. Ryhmän tavoitteena on jakaa vinkkejä, tietoa ja kokemuksia, kysyä, vastata, keskustella ja tukea toisia ryhmäläisiä, jottei kenenkään tarvitse tehdä etsivää vanhustyötä yksin.

Etsivän vanhustyön verkostokeskus järjestää myös verkossa totetutettavia vertaisoppimisen foorumeita eri teemoihin liittyen. Ryhmässä on yli 600 jäsentä.

Tule mukaan siirtymällä Etsivän vanhustyön tekijät ja kehittäjät -Facebook sivuille ja lähettämällä liittymispyyntö.

Vaikuttamisverkostot

Etsivän vanhustyön verkostokeskus on mukana seuraavissa verkostoissa:

  • Mielenhyvinvoinnin verkosto
  • Yksinäisyysverkosto
TOP