Yhdessä-toiminta

Yhdessä-toiminta tuo paikallisia vanhus- ja monikulttuurisuusalan toimijoita yhteen. Kehitämme selkokieltä hyödyntävää vapaaehtoistoimintaa, jossa ikäihmiset ja maahanmuuttajat kohtaavat. 

Hankkeeseen kuuluu kaksi toimintamallia: Päivä vapaaehtoisena ja Minä luen sinulle -kampanja. Molemmissa maahanmuuttajat pääsevät kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten parissa.
Toiminnan lisäksi olemme tuottaneet selkokielistä materiaalia vapaaehtoistoiminnan tueksi. Tuotetut materiaalit löydät kohdasta materiaalit.

Päivä vapaehtoisena -opas

Päivä vapaaehtoisena -toiminta on vanhusten ja maahan muttaneiden kohtaamiseen kehitetty malli. Oppaaseen on koottu ohjeita Päivä vapaaehtoisena -tapahtuman järjestämiseen niin opettajille kuin vanhusalan toimijoille.

TOP