Materiaalit

Yhdessä-toiminnassa olemme tuottaneet selkokielistä materiaalia vapaaehtoistoiminnan tueksi. Olemme koonneet tähän kaikki hankkeen aikana tuotetut materiaalit.

Yhdessä-hanke pähkinänkuoressa (PDF)

Maahanmuuttajat ja ikäihmiset yhdessä -hankkeen yleisesite: mitä teemme ja miten toimimme. 

Minä luen sinulle -opas

Tietoa ja vinkkejä lukuhetken järjestäjälle. Lukuhetkissä maahanmuuttajat lukevat selkokielisiä kirjoja ja lehtiä ikäihmisille ja kehitysvammaisille ihmisille.
Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Vapaaehtoinen vanhuksen kanssa – selkoesite

Helpolla selkokielellä kirjoitettu esite innostaa maahanmuuttajia kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa. Esite toimii johdantona vapaaehtoistoiminnan käsittelyyn esimerkiksi suomen kielen opetuksessa tai kielikahviloissa. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Sinä voit olla vapaaehtoinen! Selkoesite

Esite kertoo vapaaehtoistyöstä helpolla selkokielellä ja kuvin tuetusti. Esite on kehitetty erityisesti suomen kielen opetuksen käyttöön. Tekstit ja kuvat on toteutettu yhteistyössä 10 eri vapaaehtois- ja maahanmuuttajatyön asiantuntijatahon kanssa. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Liite selkoesitteeseen: Vapaaehtoinen voi tehdä monia asioita (PDF)

Sinä voit olla vapaaehtoinen! -esitteeseen kuuluva liite. Liitettä ei ole mahdollista tilata, vaan sen voi ladata sähköiseen käyttöön tai tulostaa omalta koneelta.

Muistisairaus ja kehitysvamma selkokielellä

Lyhyt selkokielinen esite muistisairaan ja kehitysvammaisen ihmisen kohtaamisesta. Esitettä voi hyödyntää esimerkiksi vapaaehtoisen perehdytyksen tukena. Tilaa yksittäiset kappaleet maksutta, suuremmissa tilauksissa veloitamme postimaksun painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.

Päivä vapaehtoisena -opas

Päivä vapaaehtoisena -toiminta on vanhusten ja maahan muttaneiden kohtaamiseen kehitetty malli. Oppaaseen on koottu ohjeita Päivä vapaaehtoisena -tapahtuman järjestämiseen niin opettajille kuin vanhusalan toimijoille.

TOP