Työolosuhteiden järjestelytuesta tukea osatyökykyisen työllistämiseen

Työolosuhteiden järjestelytuen hakulomake
Tiesitkö, että TE-toimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella? Meille se oli aika vieras asia, ja siksi kävimme haastattelemassa Uudenmaan TE-toimiston asiantuntija Saara Partonen-Koivulaa.

Työolosuhteiden järjestelytukea voi saada sekä työvälineiden hankintaan että korvaukseksi toisen henkilön antamasta avusta. Molemmille on edellytyksenä lääkärin todistuksella todettu vamma, sairaus tai oppimiskyvyn häiriö. Molempia haetaan ensin lomakkeella tem685 ja sen jälkeen kuukausittain jätettävällä maksatushakemuksella tem686. Tukea voi hakea kaiken ikäisten työolosuhteiden järjestelyyn.

Työpaikan muutostöihin tukea voi saada korkeintaan 4000 euroa. Tukea maksetaan työpaikalle tarvittaviin muutostöihin tai uusiin kalusteisiin, ei kuitenkaan esimerkiksi sähkösäätöisiin pöytiin. Jos tukea haetaan työssä jo olevan tueksi, edellytetään työnantajan osallistumista kustannuksiin 20-80 % osuudella. Rekrytointitukena tukea voidaan myöntää ilman omavastuuosuutta. Muutostukipäätös kannattaa laittaa vireille ennen muutoksen tekoa, ja maksatusta tulee hakea kuukauden sisällä muutoksen tekemisestä.

Toisen työntekijän antamaan tukeen voi saada korvausta yhteensä 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa/tunti toteutuneiden tuntien perusteella, kuitenkin kokoaikatyössä max 20 tuntia/kuukausi. Puolentoista vuoden ajalta tukea siis voi saada yhteensä 7200 euroa. Työnantaja voi käyttää myönnetyn tuen työpanoksen hankkimiseen esimerkiksi keikkatyöläiseltä tilanteessa, jossa palkattu työntekijä ei kykene tekemään kaikkia työnkuvaan kuuluvia tehtäviä, tai summa voidaan ohjata osatyökykyisen mentorin tai ohjaajan palkkaan. Tukea voi saada myös palkkatuella työllistetyn työntekijän tukemiseen.

Trainee-ohjelmiin osallistuu nuoria, joilla on kova motivaatio vanhustyöhön, kyky sitoutua työpaikkaan ja taito kohdata vanhuksia. Haasteita työllistymiselle aiheuttavat esimerkiksi oppimiskyvyn häiriöt. Silloin, kun nämä on diagnosoitu, työolosuhteiden järjestelytuki on hyvä vaihtoehto nuoren palkkaamisen tueksi. Oman alueen TE-toimisto antaa lisää tietoa. Uudellamaalla lisätietoja antaa Saara Partonen-Koivula, asiantuntija, tuetun työllistymisen palvelut. Puh. 0295 040 614, saara.partonen-koivula@te-toimisto.fi