Uudistuksissa palvelut keskiöön rakenteiden lisäksi

Hyvinvointialueet ovat tänä vuonna saaneet valtuustonsa ja pian kaikille alueille on valittu jo johtajatkin. Vaikka sote-uudistuksessa ovat rakenteet keskiössä, on samanaikaisesti tärkeää kehittää myös palveluita, sisältöjä. Tässä työssä ovat hyvinvointialueiden kanssa mukana erilaiset kumppanit, mukaan lukien järjestöt. Järjestöissä on aina kokeiltu ja kehitetty uutta, niin myös jatkossakin. Tarvitsemme kaikki käytettävät voimavarat luomaan parempaa elämää ja hyvinvointia meille kaikille.

Parempaa elämää edistää myös eduskunnan Ihmisoikeuskeskus, joka on toiminut jo 10 vuoden ajan. He tekevät johtaja Sirpa Raution johdolla todella arvokasta työtä. Vuonna 2019 ikääntyneiden oikeudet tulivat keskuksessa painopistealueeksi, ja sen jälkeen on perustettu myös vanhojen ihmisten oikeuksia käsittelevä jaos, joka toimii Ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisena. VALLIn toiminnanjohtajana minulla on ilo olla asiantuntijajäsenenä mukana jaoksen toiminnassa. Ilolla seuraamme myös uuden vanhusasiavaltuutetun, Päivi Topon ja valtuutetun toimiston vastikään alkanutta työtä. Vanhojen ihmisten ääni tulee vahvasti kuuluviin myös vanhusasiavaltuutetun toiminnassa. 

Vanhojen ja ikääntyneiden äänen esiintuojina on meillä järjestöillä myös erittäin keskeinen rooli. Ikääntyneiden ja vanhojen ihmisten oikeuksien ja arvostuksen osalta muutosta ei tapahdu, jos ei asioita tehdä näkyväksi ja niihin ei puututa. Näemme eri puolilla maatamme sitä todellisuutta, jossa vanhat ja ikääntyneet elävät arkeaan. Osalla heistä asiat ovat hyvin, mutta meillä on valitettavasti paljon vanhoja ihmisiä, joilla on akuuttia tarvetta tukeen ja palveluun, ja jotka eivät saa tarvitsemaansa apua. Tähän haasteeseen myös poikkihallinnollisen Ikäohjelman sisältöjen kautta etsitään ratkaisuja.

Tarvitaan jatkuvaa innovointia, kokeiluja ja resursseja. Vanhuksilla ei ole aikaa odottaa, tuen ja palvelujen tarve on akuutti. Elämän varrella on useita tilanteita, jossa vietetään aikaa jossain ”odotushuoneessa tai jonossa”. Lyhytaikaisena tämä on ymmärrettävää. On hyvä muistaa, että tarvittavan sosiaali- tai terveyspalvelun pitkä odotusaika usein pahentaa tilannetta, ja on inhimillisesti kestämätöntä. Odottaminen tuottaa usein myös lisäkustannuksia raskaamman hoivan tarpeen lisääntymisenä. Nämä teemat nousevat taatusti esiin myös tulevien eduskuntavaalien keskusteluissa ja toivottavasti palvelut, niiden kehittäminen ja resurssit turvataan myös tulevissa hallitusohjelmissa.

Hyvää kesäkautta kaikille, pidetäänhän myös itsestämme hyvää huolta.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
VALLI ry