Uusi opaskirja auttaa ikäteknologian haltuunotossa: kaikki neuvontapaikat yksissä kansissa

Ympäristöministeriö koordinoi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa 2013–2017 ja käynnisti vuoden 2017 lopulla selvityksen ikäteknologian esittely-, neuvonta- ja ohjauspaikoista sekä ohjauksen saatavuudesta valtakunnallisesti. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus ja ikäteknologia-asiantuntija Kristina Forsberg tekivät selvityksen, jonka tulokset on raportoitu uunituoreessa oppaassa.

Esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yksityiset toimijat auttavat ikäteknologiaan liittyvässä ohjauksessa ja neuvonnassa. Lisäksi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteydessä voi olla ohjaus- ja neuvontapaikkoja. Selvityksessä löytyi yhteensä 22 ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikkaa, joiden sijainti, aukioloajat, toimintaperiaatteet, tutustuttavat ratkaisut ja ohjauksen ja neuvonnan saatavuus on kerätty oppaaseen.

Selvityksen yhteydessä tehtiin kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajille kysely, johon saatiin 142 vastausta. Suurin osa vastaajista uskoi, että ikäteknologian ohjaukselle- ja neuvonnalle on tarvetta myös jatkossa. Vastauksissa korostui erityisesti se ajatus, että ohjausta ja neuvontaa olisi hyvä olla saatavissa esimerkiksi ikääntyneiden palveluneuvonnan yhteydessä.

Opaskirja on tarkoitettu ikääntyneille ja heidän läheisilleen, järjestöille ja kunnille. Myös ikäteknologian kehittäjät, alan yritykset ja oppilaitokset voivat hyötyä oppaasta.

Opaskirja on luettavissa sähköisesti täältä:

Opaskirjalinkki

Yksittäisiä kappaleita voi tilata maksutta, suuremmissa tilauksissa postimaksu painon mukaan + 5€ toimitusmaksu.