Uusia malleja nuorten ja vanhusten asumiseen, harrastamiseen ja yhdessäoloon

Espoossa ja Oulussa on lähdetty kehittämään toimintatapoja opiskelijoiden asumiseen vanhusten palvelutaloissa. Asumisen ohella opiskelijat osallistuvat palvelutalon asukkaiden elämään. 

Espoon Lähimmäispalveluyhdistyksen ja oululaisen Caritaksen asumisyksiköihin ovat kesän aikana voineet hakea asumaan opiskelijat, jotka haluavat jakaa oman harrastuksensa tai kiinnostuksen kohteensa vanhusten kanssa tai toimia vapaaehtoisina palvelutaloissa. Sekä Espoossa että Oulussa haetaan uutta toimintatapaa, jossa opiskelija saa käypää hintaa edullisemman asunnon palvelutalosta ja osallistuu palvelutalon asukkaiden elämään noin viisi tuntia viikossa. Käytännön toteutustavoissa on päädytty erilaisiin ratkaisuihin.

Espoossa kiinnostuttiin saamaan nuoria mukaan palvelutalon elämään helsinkiläisen esimerkin innostamina. Espoon Lähimmäispalveluyhdistykseen kehitettiin Helsingin esimerkin pohjalta oma malli. Opiskelijoille tarjotaan määräaikainen asunto normaalia vuokrahintaa edullisempaan hintaan. Opiskelijoiden kanssa tehdään työsopimus ja työ on verotettavaa palkkatuloa. Uusi toimintamuoto on vaatinut lupien tarkistamista sekä verottajalta, Valvirasta että ARA:sta. Asukkaiksi etsitään opiskelijoita, joilla on jokin kiinnostuksen kohde, musiikki, käsityöt, puutarha tms. ja joita kiinnostaa jakaa ja toteuttaa kiinnostuksen kohteitaan yhdessä vanhusten kanssa. Jokaiselta toivotaan suunnitelmaa siitä, mitä oma toiminta palvelutalossa tulisi pitämään sisällään. Palvelutalossa on mm. puutarha ja talvipuutarha, jotka voisivat tarjota monipuolista tekemistä sekä asukkaille että alan opiskelijalle. Loppuhaastatteluissa tulee haastattelijoina olemaan myös talon asukkaita, kertoo palvelujohtaja Kaisa Pekola ”Heidän kanssaanhan työtä nimenomaan tehdään.”

Oulun Caritaksessa Hyvä Naapuri -toimintaa lähdetään toteuttamaan osana Caritaksen diakoniatyötä ja vapaaehtoispohjalta. Asukkaiksi on haettu opiskelijoita, jotka tulevat asumaan palvelutalossa ja toimimaan vapaaehtoisina palvelutalon sekä vanhus- että vammaisasukkaiden kanssa. Mallia toimintaan on haettu Hollannista, jossa caritaslaiset ovat tutustuneet vastaavanlaisiin toimintoihin. Hollannin Deventerissä vastaavanlaiseen toimintaan nuoret tällä hetkellä jo jonottavat, kertoo diakoniajohtaja Marja-Leena Tahkola. Asukkaiksi ja vapaaehtoisiksi on etsitty hyviä tyyppejä, jotka sitoutuvat olemaan Hyviä Naapureita. Toiminnalta haetaan läsnäoloa ja yhteisöllisyyttä nuorten ja vanhusten kesken. Vapaaehtoistoiminta painottuu järjestettyä toimintaa enemmän läsnäoloon ja keskusteluun, toki Hyvät Naapurit voivat omien taitojensa pohjalta järjestää myös ryhmämuotoista toimintaa. Vuokrasopimukset solmitaan toistaiseksi voimassaoleviksi. Säätiöllä on oma vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja se on mukana Oulun vapaaehtoistoiminnan verkostossa, joka tarjoaa myös vapaaehtoistoiminnan koulutusta. Toiminnalla onkin mahdollisuus kehittyä uudenlaiseksi vapaaehtoistoiminnan toimintatavaksi. 

Nuorten asumisella palvelutaloissa ja osallistumisella palvelutalon toimintaan tavoitellaan sukupolvien välistä yhteyttä ja käytännön mahdollisuuksia jakaa elämää ja kiinnostuksen kohteita yli sukupolvien. Sekä Espoossa että Oulussa odotetaan innostuneina palvelutalojen uusia asukkaita.