UUTISET

Lue täältä VALLIn ajankohtaisista asioista ja tuoreimmista uutisista.

VALLI vastaa Suomen Olympiakomitean Toimintakykyinen Suomi -haasteeseen. Lupaamme edistää sekä henkilöstömme että jäsenyhteisöjemme liikettä ja toimintakykyä. Henkilöstö on sitoutunut yhteisten kokousten lomassa taukojumppaamaan. YouTube on täynnä erilaisia taukojumppavideoita istualtaan tehtävistä vaativampiin, vakavamielisistä ratkiriemukkaisiin (katso esim. viimeisin suosikkijumppamme täältä). Taukojumppavälineet on tuotu neuvotteluhuoneeseen näkyvästi esille ja ”neukkarin” seisomapöytä on myös aktiivisessa käytössä. Lisäksi olemme sopineet lisäävämme

Olemme koonneet VALLIn 70-vuotisjuhlavuoden 2023 jäsenyhteisökilpailun hyviä käytäntöjä vanhustyön arjesta yksiin kansiin. Julkaisusta löytyy ideoita ja intoa toiminnan kehittämiseen. VALLIn jäsenyhteisöillä on pitkät perinteet kehitystoiminnasta, ja ne ovat rakentaneet myös monimuotoisia asumisvaihtoehtoja ikäihmisille. VALLI ottikin nyt talvella vahvasti kantaa uuden vanhuspalvelulain mukaiseen yhteisölliseen asumiseen sekä sen kehitys- ja koordinointitarpeeseen. Järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset ovat avainasemassa

Tämän hetken kuumin peruna teknologiakeskustelussa on ehdottomasti tekoäly ja sen sovellukset. Lähes kaikki ovat kuulleet aiheesta, kokeilleetkin, mutta kuinka monella on varsinaista tietoa? Mihin ja missä tekoälyä on ja mihin sitä oikeasti voi käyttää?   Tekoäly terminä on aika monitulkintainen, samoin se, mihin sillä viitataan. Nykyisessä mediakeskustelussa termi yleensä viittaa ChatGPT:hen ja vastaaviin keskusteleviin tekoälysovelluksiin. Nämä

Datalla parempia palveluita  Olemme iloisia ja innostuneita siitä, että tuloksellinen etsivä vanhustyö ja verkostokeskus on valittu mukaan SitraLab6-ohjelmaan. Tiimiimme kuuluu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n lisäksi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry, Mereo ry, Fingerroosin säätiö sekä LivingSkills Oy. Vaikka tiimi on rajattu näihin toimijoihin, tulee ohjelmasta saatava hyöty käyttöön koko etsivän verkostolle.  SitraLab6-muutosohjelma tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden

Hallitus valmistelee kansalaisjärjestöstrategian, jonka puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta, todetaan Oikeusministeriön verkkosivuilla1 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on ollut aktiivisesti mukana niin strategian valmistelutyössä (mm. toiminnanjohtaja Virpi Dufvan puheenvuoro kuulemistilaisuudessa 14.2.2024) kuin sitä käsitelleen 20.3.2024 järjestetyn Kansalaisjärjestöakatemian suunnittelussa. Akatemiassa

Hei! Olen Teresa Siljamäki, tänä keväänä geronomiksi valmistuva opiskelija Ylöjärveltä. Meneillään on viimeinen opintoihini liittyvä harjoittelujaksoni, jonka pääsin toteuttamaan Valli ry:lle. Harjoitteluni on vastannut hienosti odotuksiani ja tavoitteitani. Olen saanut perehtyä järjestöjohtamiseen, hankesuunnittelun -ja hakemisen prosesseihin sekä päässyt verkostoitumaan vanhustyön kentälle. Olen erityisen kiinnostunut ennaltaehkäisevästä vanhustyöstä. Minulla on vuosien työkokemus hallinnollisista työtehtävistä, joten se tukee

Aloitin äskettäin suunnittelijana Etsivän vanhustyön verkostokeskuksessa. Minulla on pitkä järjestötyökokemus, mutta vanhustyö on minulle uutta. Eri verkostojen kanssa työskentelyyn ja kattojärjestötyöhön olen saanut kokemusta edellisessä työpaikassani Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssissa, kumppanuuspäällikön tehtävässä. Sitä ennen olin yli kymmenen vuotta Lasten Kesä ry:n toiminnanjohtajana, jonka myötä mm. STEAn avustuskäytännöt ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi ovat minulle tuttuja. Olen

Maaliskuussa 2024 käynnistyi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton uusi kolmivuotinen Moni-ikä -hanke. Hankkeen tavoitteena on vastata ajankohtaiseen tilanteeseen, jossa yhä useampi ikääntyvä kuuluu johonkin vähemmistöryhmään esimerkiksi kielen, kulttuurin tai seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisen takia. Hankkeessa kartoitetaan näiden ikääntyneiden kokemuksia ja yhdessä heidän kanssaan etsitään tapoja lisätä heidän osallisuuttaan. Myös iäkkäiden kanssa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat työssään yhä

Maaliskuussa 2024 alkoi VALLI ry:n kolmivuotinen Moni-ikä -hanke. Lue hankkeen esittely täältä. Alla vastaava hankesuunnittelija Jukka Keronen esittäytyy. Olen Jukka Keronen, varhaisikääntyvä 60-vuotias espoolainen järjestöalan moniottelija. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Pääaineeni oli yhteiskuntapolitiikka ja opinahjona syntymäkaupunkini Jyväskylän yliopisto. Muutama vuosi sitten suoritin osaamista päivittääkseni palvelumuotoilun erikoisammattitutkinnon. Työurani koostuu pääosin järjestötehtävistä, joskin kuuden vuoden ajan elätin

Järjestöjen toimintaa linjaavan, Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjatun Kansalaisjärjestöstrategian valmistelutyö on alkanut. Tässä turbulentissa tilanteessa strategia on tärkeä työväline. Kansalaisyhteiskunnan merkitys yhteiskunnassamme pitäisi olla selviö; jos järjestöt eivät toimisi, ja jos niiden toimintaan ei ohjattaisi resursseja, ei mielestäni Suomi olisi maailman onnellisin maa, eikä meillä olisi näin turvallista yhteiskuntaa. Me olisimme myös huomattavasti tämänhetkistä kauempana Agenda

Uusi vuosi tuo mukanaan uusia kivoja kuvioita, sillä tänä vuonna VALLI:n Vanhustyön Traineella on kaksi työpistettä: yksi Helsingissä ja toinen Tampereella. Vanhustyön Trainee –toiminta toteuttaa kerran vuodessa valtakunnallisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville suunnatun Trainee-ohjelman ikäihmisten hoivakodissa ja palvelutalossa ja tänä vuonna se järjestetään Palvelukoti Koivupirtissä. Johannan Rotin sijaisena toimiva Kerttu Ojalehto on päässyt asettumaan

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n 70-vuotisjuhlavuoden teemana oli ”Välittämisen päivä on joka päivä”. Välittämisen vuonna lukuisat verkostot ja toimijat jälleen kerran sitoutuivat levittämään viestiä välittämisestä ja huolenpidosta. Teema on edelleen ajankohtainen ja VALLI ry:n toiminnan ja viestinnän ytimessä. Se kuvastaa välittämisen merkitystä arjen perustana. Kiitämme sydämellisesti kaikkia yhteistyötahojamme, jotka osallistuvat välittämisen kampanjaan ja ovat edistämässä

VALLIn jäsenyhteisö Ruissalo Säätiö on jakanut stipendejä valmistuneille lähihoitajille toimintakaupungeissaan Helsingissä, Turussa ja Raumalla. Stipendit ovat osa säätiön toimintaa, jolla se haluaa tukea ja edistää vanhustyön opiskelua ja kiinnostavuutta. Stipendien saajat valittiin oppilaitosten opettajien toimesta neljän kriteerin perusteella. Heidän piti olla aidosti kiinnostuneita ja innostuneita vanhustyöstä, osoittaa kunnioittavaa ja vastuuntuntoista työotetta, osoittaa kokonaisvaltaista osaamista vanhustyössä

Kesäkuussa 2023 aloittanut Liikkuva senioripiste vaikuttaa laajasti päijäthämäläisten kotona asuvien vanhusten mahdollisuuteen päästä palvelujen ja toiminnan äärelle sekä saada ohjausta ja neuvontaa tarvitsemassaan asiassa. Julkisen ja järjestöpuolen yhteistyö synnyttää alueellamme vaikuttavaa ja hyvin tarpeellisen toimintamuodon, jota yhä useampi ikääntynyt nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee. Ikäihmisten syrjäytyminen vaatii toimenpiteitä. Yksinäisyys ja esimerkiksi palvelujen sähköistyminen ja monimutkaisuus aiheuttavat

VALLIn 70-vuotisjuhlavuosi alkaa olla jo loppusuoralla. Vuotta on juhlistettu erilaisin tilaisuuksin, tapahtumin ja tapaamisin yhdessä VALLIn jäsenyhteisöjen kanssa. Juhlavuosi huipentui marraskuun lopulla pidettyyn VALLI-Foorumiin, jossa jäsenyhteisöjemme yhdeksän parasta käytäntöä, kolmessa eri kategoriassa kilpailivat voitosta keskenään. Nämä käytännöt esiteltiin koko foorumiyleisölle, ja parhaat valittiin äänestämällä. Lisää Foorumista tässä uutiskirjeessä. VALLIn jäsenyhteisöissä on valtavan paljon osaamista ja osaajia.

Kun huoli yksin asuvasta naapurista herää, on toimittava. Poliisi on hoitanut viime aikoina poikkeuksellisen paljon yksinäisyyteen ja pahaan oloon liittyviä tehtäviä. Joulun pyhät ovat haasteellista aikaa erityisesti yksin asuville iäkkäille ihmisille, koska osalta heistä puuttuu tukea-antavat omaiset ja läheiset. Ero, leskeksi jääminen ja etäiset, katkenneet tai kuormittavat ihmissuhteet voivat johtaa sosiaalisen verkoston kutistumiseen. Kotona asuu entistä

Salin takaa otettu kuva salissa istuvista iäkkäistä ihmisistä, jotka katsovat lasten musiikkiesitystä.

Lauantaina 2.12.2023 Kokkolassa vietettiin iäkkäiden itsenäisyyspäiväjuhlaa, johon oli kutsuttu Keski-Pohjanmaan kaikki 80-vuotiaat. Juhla oli saanut inspiraationsa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n, Geroclub ry:n ja Vanhustyön keskusliiton kehittämästä juhlakonseptista. Koko maakuntaa tai hyvinvointialuetta koskeva ikäihmisten itsenäisyyspäiväjuhla Kokkolassa oli Suomen ensimmäinen. Juhlan tavoitteena oli itsenäisyyden, keskipohjalaisuuden ja ikäihmisten kunnioittaminen. Ohjelmassa oli muun muassa sosiaali- ja terveysministeri

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämiä korjausavustusmäärärahoja ollaan talousarvioehdotuksen mukaan pudottamassa yli 60% edellisten vuosien tasosta. Tämä on arvioiden mukaan alentamassa mm. ikääntyneille ja vammaisille suunnattuja korjausavustuksia noin neljäsosaan aiempien vuosien tasosta. Tutkimusnäyttöjen perusteella iäkkäät ihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Sen on todettu olevan myös kansallisesti kannattavaa ja tavoiteltavaa. Kodin esteettömyys, terveellisyys ja

TOP