UUTISET

Lue täältä VALLIn ajankohtaisista asioista ja tuoreimmista uutisista.

Erilaisista teknologiaratkaisuista on monenlaista hyötyä ja apua ikääntyneiden parissa tehtävässä työssä. Teknologiaratkaisut voivat parhaimmillaan tukea myös ikääntynyttä kotona asumisessa ja mielekkään arjen askareissa. Tätä tahtotilaa edistetään vaikuttavimmin yhteistyöllä, joita sekä Hyvinvointialueiden ikäteknologiaverkosto kuin VALLI ry:n Ikäteknologiakeskuksen verkosto tarjoavat. Nykyisessä hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu hoivatyötä helpottavan ja potilasturvallisuutta lisäävän teknologian hyödyntäminen, yhdenmukaisten ja vaikuttavien menetelmien käyttöönotto

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Lapin ammattikorkeakoulu käynnistävät kumppanuussopimukseen perustuvan yhteistyön. Kumppanuusyhteistyön tavoitteena on edistää ikäihmisten osallisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa ja tukea ikäihmisten kotona asumista teknologisin ratkaisuin. Tämä vaatii entistä kokonaisvaltaisempaa ja vuorovaikutuksellista otetta paitsi digitaalisten palveluiden ja teknologisten ratkaisujen kehittämistyössä, myös itse hoivaketjun johtamisessa. VALLI ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufvan mukaan sopimus Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on

Käyttäisin digipalveluja, jos voisin! Kampanja helppokäyttöisten ja ymmärrettävien digipalveluiden puolesta! Selkeästimeille.fi.

Ovatko digitaaliset palvelut sinusta usein liian vaikeita käyttää? Oletko kohdannut ihmisiä, jotka kokevat digitaaliset palvelut liian vaikeiksi? Tuntuuko, etteivät palvelut ota huomioon kaikkien käyttäjien tarpeita? Vika ei ole käyttäjässä Viranomaiset ja monet muut julkiset sekä kaupalliset toimijat ohjaavat meitä kansalaisia käyttämään ensisijaisesti digipalveluita asioiden hoitamiseen. Lääkäriaikojen varaaminen, matkalippujen ostaminen, työnhaku ja monet muut asiat tapahtuvat

Kolme vanhusta istuvat kahvipöydän ääressä vakavina.

Hyvinvointialueet ovat nyt toimineet kahdeksan kuukauden ajan, ja maan uusi hallitus vajaa puolet siitä. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman kirjaukset vaikuttavat myös ikääntyvien ja vanhojen ihmisten elinoloihin tulevien neljän vuoden aikana, ja sen jälkeenkin.  Kesän aikaisten kohtaamisten keskusteluissa on ikääntyvillä ja vanhoilla ihmisillä noussut esiin pelko ja huoli omasta toimeentulosta, lähinnä mediassakin paljon esillä olleista

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo sekä VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen ja Liikkuvan Resurssikeskuksen työntekijät SuomiAreenalla haastekortit käsissään.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n välittämisen vuonna lähdetään porukalla tapaamaan senioreita turuille ja toreille. Kyse on VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen sekä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Liikkuvan resurssikeskuksen valtakunnallisesta kampanjasta. Haastekampanjan tarkoituksena on saada vanhustyön ammattilaiset jalkautumaan kampanjaviikolla 25.9.-1.10.2023 sinne, missä ikääntyneet liikkuvat. Tavoitteena on kohdata yli sektorirajojen tehtävällä yhteistyöllä ikääntyneitä, jotka

Joukko nuoria hymyilee kameralle ryhmäkuvassa.

Suomessa vuosittain noin 125 000 peruskoulun 8. ja 9. luokkalaista osallistuu työelämään tutustumisjaksoihin, eli TET-jaksoihin. Nämä 1–2 viikon mittaiset jaksot tarjoavat nuorille ensikosketuksen työelämään. TET-jaksojen avulla voidaan lisätä sosiaali- ja terveysalan sekä vanhustyön houkuttelevuutta nuorten keskuudessa ja rikkoa perinteisiä sekä sukupuolittuneita urapolkumalleja. Nuorten toiveet TET-jaksoilta ovat selkeät: he haluavat helppoa saavutettavuutta, mielenkiintoista työn sisältöä omien

Olemme Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:ssä laatineet someviestinnän vinkkilistan, jolla vanhustyön organisaatiot saavat paitsi positiivista näkyvyyttä myös edistettyä vanhustyön vetovoimaisuutta laajemmin. Kaksisivuisen vinkkilistan voi tulostaa vaikkapa huoneentauluksi toimiston seinälle. Vinkkilista on koostettu VALLIn vahvasta asiantuntijuudesta vanhustyön vetovoimaisuuden edistämisessä ja ratkaisujen tarjoajana. Lista sisältää myös tutkitusti toimivia, helposti käyttöön otettavia vinkkejä someviestinnän kehittämiseksi.  Jaa vinkkilista

Liikkuvan resurssikeskuksen ja VALLI ry:n valtakunnallinen haaste käynnistyy! Kampanjan suojelijana on vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo. Pyydetään yhdessä vanhustyön ammattilaiset valtakunnalliseen kampanjaan mukaan, jossa jalkaudutaan yli sektorirajojen tehtävällä yhteistyöllä turuille ja toreille – sinne, missä vanhukset liikkuvat. Huomioidaan kaikki seniorit, heidätkin jotka eivät saavu olemassa oleviin neuvontapisteisiin.  Nyt on aika kutsua kaikki ammattilaiset mukaan! Liikkuvan resurssikeskuksen ja Vanhus-

Aivot ovat erottamaton osa meitä – yhteinen pääomamme, jota ilman me tai yhteiskuntamme ei olisi mitään. Siksi meillä on oltava ympärillämme inhimillisesti kestävä ja aivoterveyttä tukeva yhteiskunta, jossa aivoistamme on mahdollista pitää huolta kaikkein arkisimmissakin tilanteissa. Ikääntymisen myötä aivosairauksien riski kasvaa. Aivoterveydestä huolehtiminen ei kuitenkaan ole vain tulevaisuuden uhkien ja sairauksien ehkäisyä vaan myös tämänhetkisen

Kuudetta kertaa järjestettävä DigiAgeTalk kokoaa Helsingin Musiikkitalolle yhteen lähes 200 ikääntynyttä, digin ja teknologian kehittäjää, tutkijaa, kansalaisjärjestötoimijaa, julkisen hallinnon sekä eri alojen ammattilaista. Tapahtumassa keskustellaan ratkaisukeskeisesti siitä, miten teknologia voi tukea ja mahdollistaa ikääntyvien hyvää arkea sekä ikääntyvien parissa tehtävää työtä. Älytorilla on mahdollista päästä konkreettisesti kokemaan erilaisia teknologisia ratkaisuja ja digitaalisia palveluja. Päivä nostaa

Ikääntyvien ja vanhojen ihmisten määrä lisääntyy, joten on luonnollista, että myös resurssoinnin tarve kasvaa. Resurssien määrästä on nyt viime aikoina keskusteltu hallitusohjelmaneuvottelujen tiimoilta. Meillä ei ole varaa supistaa nyt vanhuspalveluista. Suuria odotuksia liittyi uuteen hyvinvointialuerakenteeseen ja mahdolliseen yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Erityisesti järjestöt ja säätiöt ovat ketteriä kokeilemaan ja kehittämään uusia sopivampia palvelumuotoja ikääntyville ja vanhoille

VALLI ry on jäsenistön toiveesta esittänyt, että hallitusneuvotteluissa huomioidaan erityisryhmien kohtuuhintaisten palveluasumisen turvaaminen ja korostanut ARA -asuntorakentamisen pitkän korkotuen ehtojen yhtäläisestä kohtelua. Lue lisää täältä. Yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in kanssa olemme esittäneet Huoli- ja vaarailmoituskäytännön yhdenmukaistamista valtakunnallisesti sekä osaamisen ja tietoisuuden lisäämistä ilmoitusmenettelyistä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi. Lue esitys täältä ja mielipidekirjoitus täältä. Katso

Yli 75-vuotiaista suurin osa ja yli 85-vuotiaistakin lähes puolet asuu itsenäisesti. Ympäristö voi estää tai edistää liikkumista, asioiden hoitamista, kykyä toimia ja osallistua sosiaaliseen elämään. Esteetön ja liikkumiseen houkutteleva elinympäristö sekä päivittäisten ja tarpeenmukaisten palvelujen hyvä saavutettavuus mahdollistavat toimijuuden, itsenäisen asumisen, osallisuuden ja turvallisuuden kokemuksen silloinkin, kun toimintakyvyssä on rajoitteita. Toimijuus ja liikkuminen liittyvät yksilön

”Asensimme 12-vuotiaan poikamme tekemän uuden linnunpöntön isoon pihakuusen tarkasti niin, että 84-vuotias meillä asuva mies näkee huoneestaan kiikareillaan suoraan pöntön suuaukon. Hän kertoo sitten meille muille havainnoistaan.” Mistä ihmeestä kuvatussa tilanteessa on kyse? No perhehoidosta tietysti! Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai ikäihmisen kodissa. Vuonna 2021 perhehoitoa sai yhteensä 3334 ikäihmistä

Kunnat – arvostetaan ikääntyviä ja vanhoja ihmisiä 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhlalla! Mikä?75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhla on Geroclubin, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ja Vanhustyön keskusliiton kehittämä juhlakonsepti. Konsepti perustuu historian ensimmäisiin 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhliin, jotka em. tahot järjestivät 30.11.2022 Helsingissä, ravintola Töölössä. Paikalla oli noin 200 arvonnalla kutsuttua 75-vuotiasta sekä heidän avustajiaan. Juhla oli onnistunut ja osoitti, kuinka merkityksellistä

Ikääntyneiden turvallisuutta lisäävä järjestelmä ei toimi tällä hetkellä. Kodeissa asuu aiempaa enemmän ja huonokuntoisempia ikääntyneitä. Tämä aiheuttaa omaisissa ja ammattilaisissa huolta ikäihmisten pärjäämisestä ja turvallisuudesta. Ikääntyneiden palveluiden saanti on varmistettu lainsäädännöllä ja palvelutarpeen arvioinnilla. Sosiaalihuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin on myös kirjattu ilmoitusvelvollisuus eli niin sanottu huoli-ilmoitus henkilön avun tarpeesta. Pelastuslaissa on vastaava ilmoitusvelvollisuus, niin sanottu vaarailmoitus. Huoli-

Julkilausuma: Teknologia ikääntyneiden asumisen uudistajana, hyvän asumisen puolesta. Miksi Ikääntyneiden asumispalveluissa teknologian hyödyntäminen on vielä kovin vähäistä?Teknologinen murros sosiaalihuollossa on jäänyt merkittävästi jälkeen terveydenhuollon ja useiden muiden toimialojen vauhdista. Alan keskittymisellä inhimillisen, ihmisen tarjoaman hoivan tuottamiseen on luonnollisesti etunsa, mutta samalla teknologisen jälkeenjääneisyyden vaikutukset Ikääntyneiden asumisessa heijastuvat suoraan palvelun laatuun ja kustannuksiin. Tämä siitä huolimatta,

Kuva YK:n istuntosalista takaapäin.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLIlla on kansainvälistä tunnettuutta Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) Sosiaalisen kehityksen toimikunnassa ja kansainvälisten vanhusjärjestöjen parissa. Se on hieno asia, sillä kansainvälistä yhteistyötä tehdään kahdesta syystä: me haluamme oppia maailmasta ja me haluamme vaikuttaa maailmaan. Helmikuussa 2023 YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunta (CSocD61) oli koolla jälleen pandemian aikaisten etäistuntojen jälkeen New Yorkissa, YK:n päämajassa.

TOP