UUTISET

Lue täältä VALLIn ajankohtaisista asioista ja tuoreimmista uutisista.

Maaliskuussa 2024 alkoi VALLI ry:n kolmivuotinen Moni-ikä -hanke. Lue hankkeen esittely täältä. Alla vastaava hankesuunnittelija Jukka Keronen esittäytyy. Olen Jukka Keronen, varhaisikääntyvä 60-vuotias espoolainen järjestöalan moniottelija. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Pääaineeni oli yhteiskuntapolitiikka ja opinahjona syntymäkaupunkini Jyväskylän yliopisto. Muutama vuosi sitten suoritin osaamista päivittääkseni palvelumuotoilun erikoisammattitutkinnon. Työurani koostuu pääosin järjestötehtävistä, joskin kuuden vuoden ajan elätin

Järjestöjen toimintaa linjaavan, Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjatun Kansalaisjärjestöstrategian valmistelutyö on alkanut. Tässä turbulentissa tilanteessa strategia on tärkeä työväline. Kansalaisyhteiskunnan merkitys yhteiskunnassamme pitäisi olla selviö; jos järjestöt eivät toimisi, ja jos niiden toimintaan ei ohjattaisi resursseja, ei mielestäni Suomi olisi maailman onnellisin maa, eikä meillä olisi näin turvallista yhteiskuntaa. Me olisimme myös huomattavasti tämänhetkistä kauempana Agenda

Uusi vuosi tuo mukanaan uusia kivoja kuvioita, sillä tänä vuonna VALLI:n Vanhustyön Traineella on kaksi työpistettä: yksi Helsingissä ja toinen Tampereella. Vanhustyön Trainee –toiminta toteuttaa kerran vuodessa valtakunnallisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville suunnatun Trainee-ohjelman ikäihmisten hoivakodissa ja palvelutalossa ja tänä vuonna se järjestetään Palvelukoti Koivupirtissä. Johannan Rotin sijaisena toimiva Kerttu Ojalehto on päässyt asettumaan

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n 70-vuotisjuhlavuoden teemana oli ”Välittämisen päivä on joka päivä”. Välittämisen vuonna lukuisat verkostot ja toimijat jälleen kerran sitoutuivat levittämään viestiä välittämisestä ja huolenpidosta. Teema on edelleen ajankohtainen ja VALLI ry:n toiminnan ja viestinnän ytimessä. Se kuvastaa välittämisen merkitystä arjen perustana. Kiitämme sydämellisesti kaikkia yhteistyötahojamme, jotka osallistuvat välittämisen kampanjaan ja ovat edistämässä

VALLIn jäsenyhteisö Ruissalo Säätiö on jakanut stipendejä valmistuneille lähihoitajille toimintakaupungeissaan Helsingissä, Turussa ja Raumalla. Stipendit ovat osa säätiön toimintaa, jolla se haluaa tukea ja edistää vanhustyön opiskelua ja kiinnostavuutta. Stipendien saajat valittiin oppilaitosten opettajien toimesta neljän kriteerin perusteella. Heidän piti olla aidosti kiinnostuneita ja innostuneita vanhustyöstä, osoittaa kunnioittavaa ja vastuuntuntoista työotetta, osoittaa kokonaisvaltaista osaamista vanhustyössä

Kesäkuussa 2023 aloittanut Liikkuva senioripiste vaikuttaa laajasti päijäthämäläisten kotona asuvien vanhusten mahdollisuuteen päästä palvelujen ja toiminnan äärelle sekä saada ohjausta ja neuvontaa tarvitsemassaan asiassa. Julkisen ja järjestöpuolen yhteistyö synnyttää alueellamme vaikuttavaa ja hyvin tarpeellisen toimintamuodon, jota yhä useampi ikääntynyt nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee. Ikäihmisten syrjäytyminen vaatii toimenpiteitä. Yksinäisyys ja esimerkiksi palvelujen sähköistyminen ja monimutkaisuus aiheuttavat

VALLIn 70-vuotisjuhlavuosi alkaa olla jo loppusuoralla. Vuotta on juhlistettu erilaisin tilaisuuksin, tapahtumin ja tapaamisin yhdessä VALLIn jäsenyhteisöjen kanssa. Juhlavuosi huipentui marraskuun lopulla pidettyyn VALLI-Foorumiin, jossa jäsenyhteisöjemme yhdeksän parasta käytäntöä, kolmessa eri kategoriassa kilpailivat voitosta keskenään. Nämä käytännöt esiteltiin koko foorumiyleisölle, ja parhaat valittiin äänestämällä. Lisää Foorumista tässä uutiskirjeessä. VALLIn jäsenyhteisöissä on valtavan paljon osaamista ja osaajia.

Kun huoli yksin asuvasta naapurista herää, on toimittava. Poliisi on hoitanut viime aikoina poikkeuksellisen paljon yksinäisyyteen ja pahaan oloon liittyviä tehtäviä. Joulun pyhät ovat haasteellista aikaa erityisesti yksin asuville iäkkäille ihmisille, koska osalta heistä puuttuu tukea-antavat omaiset ja läheiset. Ero, leskeksi jääminen ja etäiset, katkenneet tai kuormittavat ihmissuhteet voivat johtaa sosiaalisen verkoston kutistumiseen. Kotona asuu entistä

Salin takaa otettu kuva salissa istuvista iäkkäistä ihmisistä, jotka katsovat lasten musiikkiesitystä.

Lauantaina 2.12.2023 Kokkolassa vietettiin iäkkäiden itsenäisyyspäiväjuhlaa, johon oli kutsuttu Keski-Pohjanmaan kaikki 80-vuotiaat. Juhla oli saanut inspiraationsa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n, Geroclub ry:n ja Vanhustyön keskusliiton kehittämästä juhlakonseptista. Koko maakuntaa tai hyvinvointialuetta koskeva ikäihmisten itsenäisyyspäiväjuhla Kokkolassa oli Suomen ensimmäinen. Juhlan tavoitteena oli itsenäisyyden, keskipohjalaisuuden ja ikäihmisten kunnioittaminen. Ohjelmassa oli muun muassa sosiaali- ja terveysministeri

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämiä korjausavustusmäärärahoja ollaan talousarvioehdotuksen mukaan pudottamassa yli 60% edellisten vuosien tasosta. Tämä on arvioiden mukaan alentamassa mm. ikääntyneille ja vammaisille suunnattuja korjausavustuksia noin neljäsosaan aiempien vuosien tasosta. Tutkimusnäyttöjen perusteella iäkkäät ihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Sen on todettu olevan myös kansallisesti kannattavaa ja tavoiteltavaa. Kodin esteettömyys, terveellisyys ja

Välittämisen 1000 euron palkinto ohjautuu Aira Samulinin säätiölle. Välittämisen teko tunnustuksilla edistetään välittämisen kulttuuria ja ikäystävällistä yhteiskuntaa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Geroclub ry myöntävät yhdessä Välittämisen teko -palkinnon ja kunniamaininnan. Vuoden 2023 Välittämisen teko- tunnustuksen perustelut Aira Samulin on ollut toisista ihmisistä välittävä. Hän on painottanut toiminnassaan lasten ja nuorten osallistumista, vanhusten

Kaksi naista pitävät toisistaan kiinni ja hymyilevät. Teksti: Etsivä vanhustyö auttaa katveeseen jääneitä ikäihmisiä. Marraskuu 2023. Logo valli.fi.

Etsivä vanhustyö auttaa katveeseen jääneitä ikäihmisiä 2023 – tuore julkaisu Etsivän vanhustyön verkostokeskukselta. Julkaisun tarkoituksena on tarkastella etsivän vanhustyön tarvetta synnyttäviä ilmiöitä sekä kuvata etsivää vanhustyötä, etsivän vanhustyön asiakkaita, järjestöjen etsivän vanhustyön asemoitumista palveluekosysteemissä ja edellytyksiä etsivän vanhustyön onnistumiselle. Julkaisu on yhdistelmä tutkitusta tiedosta, yhteiskehittämistä tehneen kehittäjäryhmän tuotoksista, konkarikehittäjien arvioista ja koke­mustiedosta sekä Etsivän vanhustyön

Juhlaseminaarin osallistujat halaavat toisiaan taukoleikin aikana.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n 70-vuotisjuhlavuotta on vietetty välittämisen teemalla. Juhlavuosi huipentui Välittämisen päivän viikolla marraskuun lopussa jäsenistön juhlaristeilyyn ja –foorumiin Itämerellä. Risteilyn ohjelmaan kuului paitsi juhlaillallinen ja vapaata verkostoitumista, myös kenties tärkeimpänä jäsenten hyviä käytäntöjä esittelevä juhlafoorumi – teemaan sopivasti, sillä välitämme myös toisistamme!  Aiemmin vuonna jäsenille järjestettiin kilpailu, jolla kerättiin kaikenlaisia vanhustyön

VALLI ry:n ryhmämuotoinen työkokeilu eli Trainee-ohjelma on tarkoitus lähiaikoina ottaa käyttöön myös Vihreän Keitaan Oman Elämän Stara -hankkeessa, jossa tuetaan neuropsykiatria- ja traumahaasteiden kanssa eläviä kohti työelämää. Trainee-ohjelman käyttöönotto tulee tarjoamaan uudenlaisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen.   Vihreällä Keitaalla on alkanut uusi Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa tarjotaan moniammatillista tukea neuropsykiatria- ja traumahaasteiden kanssa eläville, kohti osallisuutta

Moro! Olen Kerttu Ojalehto ja aloitin marraskuun alussa VALLI ry:ssä Vanhustyön Traineessa vastaavana suunnittelijana Johanna Rotin jäädessä perhevapaalle. Olen paljasjalkainen tamperelainen ja asun edelleen täällä Pirkanmaalla kahden järven välissä. Koulutukseltani olen sekä nuorisotyöhön ja kansalaistoimintaan perehtynyt yhteisöpedagogi (AMK) että yhteiskuntatieteiden maisteri (YKM). Opinnoissani syvennyin mm. hoivan ja hoidon järjestämisen, kotoutumisen ja kolmannen sektorin kysymyksiin. Lisäksi

Pääkirjoitus VALLIn uutiskirje 6/2023 Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027 on juuri ollut lausuttavana. VALLI ry:n edustajia oli mukana suositusta laatineessa työryhmässä. Prosessi oli työläs, mutta onnistunut, suositus tehtiin yhdessä. Laatusuositus on hyvä kokonaisuus. Huolenaiheena on se, kuinka todellisuudessa laatusuositus implementoidaan, eli jalkautetaan ja otetaan käyttöön työarjessa. Riittävätkö resurssit eri hyvinvointialueilla?

nuorempi nainen ojentaa vanhemmalle naiselle kauppakassia tämän ovensuussa, molemmilla on kasvoillaan kasvomaskit.

Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee välittämisen kulttuuria Kokonaisvaltaisen välittävän kohtaamisen tueksi on luotava toimintatapoja, rakenteita ja monitoimijaista yhteistyötä. Näin iäkäs ihminen voi vanheta luottaen siihen, että hän saa apua sitä tarvitessaan. Ikääntyvä yhteiskunta ja erityisesti ikääntyvät ihmiset tarvitsevat välittämistä. Välittäminen tulee ymmärtää koko yhteiskuntaa, poliittista päätöksentekoa, toiminnan rakenteita, palvelukulttuuria ja asenteita läpileikkaavana arvona, arvojohtamisena ja arvon luontina

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry pitää tärkeänä, että kehitetään eri vaihtoehtoja ikääntyvien ja vanhojen ihmisten asumiseen, ja että tarjolla on laaja kirjo erilaisia palveluja. Tämä lisää samalla järjestelmän ja palveluketjun joustavuutta sekä asiakkaiden omaa valinnanvapautta. VALLI ry näkee positiivisena, että yhteisöllisyyttä kehitetään, ja asuminen sekä palvelut muovautuvat aidosti vanhojen ihmisten yksilöllisten tarpeiden mukaan. VALLI

TOP