UUTISET

Lue täältä VALLIn ajankohtaisista asioista ja tuoreimmista uutisista.

Ikäteknologiakeskuksen ensimmäinen ikäteknologiaverkostotapaaminen järjestettiin Apuvälinemessujen yhteydessä Tampereella 7.11.2019.

Vuoden isovanhempi 2019 -tunnustus on myönnetty kirjailija, näyttelijä ja ohjaaja Pirkko Saisiolle, 70.

Lokakuun alussa kokoontui liki viisikymmenpäinen joukko Helsingissä pohtimaan ajankohtaisia teemoja monikulttuurisen vanhustyön tiimoilla. Samalla verkostoiduttiin toisten samojen asioiden parissa työskentelevien kanssa.  

Valli ja Kehitysvammaliiton Selkokeskus järjestivät lokakuun alussa Suomen EU-puheenjohtajakauden oheistapahtumana kansainvälisen Social Inclusion and Ageing Migrants -seminaarin.

HelpAge Internationalin Länsi-Euroopan verkoston jäsenet sekä keskustoimiston väki vierailivat Suomessa ensimmäistä kertaa. Tapaamiset pidettiin Vallin tiloissa lokakuun alussa. 

Vallin Ikäteknologiakeskuksesta kysytään toisinaan, mitä tarkoittaa ikäteknologia. Ikäteknologia on termi, jonka voi ymmärtää monella eri tavalla riippuen katsantokannasta. Termin käyttö on jonkin verran muuttunut ajan saatossa.

Sisäministeriön suosituksesta liputetaan jo neljännen kerran Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi.

Osana Ikäihmiset ja maahanmuuttajat Yhdessä -toiminnon järjestämää kansainvälistä seminaaria haluttiin koota ikääntyneiden maahanmuuttajien ajatuksia elämästään Suomessa.

Etsivän vanhustyön verkostokeskus kutsui viime kevään aikana koolle etsivää vanhustyötä tekeviä tahoja, joiden kanssa yhdessä työstettiin kahta isoa projektia: etsivän vanhustyön seminaaria ja etsivän vanhustyön korttipakkaa.

Valli ry ja Kehitysvammaliiton Selkokeskus järjestävät ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvointia käsittelevän seminaarin Suomen EU-puheenjohtajakauden oheistapahtumana.

Kutsumme monikulttuurisen vanhustyön asiantuntijat ja ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnista kiinnostuneet tahot osallistumaan verkostopäiväämme, joka pidetään 1.10.2019 klo 12.30 – 16.30 Kulttuurikeskus Caisassa Helsingissä.

Vuoden Isovanhemman julkistus 18.10. aloittaa isovanhempien juhlaviikon. Isovanhempia juhlitaan 21. – 25.10. eri puolilla maata. Vuonna 2019 Vallin pääyhteistyökumppani isovanhempien juhlinnassa on Helsingin kaupungin varhaiskasvatus.

YLI 75-VUOTIAIDEN DIGIOSAAMISESTA HUOLEHDITTAVA YHDESSÄ
Ikäteknologiakeskus selvitti: Iäkkäillä neljä tapaa suhtautua digilaitteiden käyttöön.

Suomi.fi -palvelusta löytyy paljon hyvää ja ajantasaista tietoa erilaisista viranomaispalveluista sekä ohjeita palveluiden käyttöön.

Väestömme ikääntyessä yhä useampi elää muistisairauden kanssa – joko sairastaen sitä itse, sairastuneen omaisena tai ammattilaisena. Usein muistisairaus hankaloittaa puheen ja luetun ymmärtämistä.

Kävin perjantaina 10.5. Kouvolassa Arjen apuvälineitä ja hyvinvointiteknologiaa -tapahtumassa. Tapahtuman järjestäjänä toimi Kouvolan aikuiskoulutuskeskus ja mukana oli alan toimijoita laidasta alitaan.

Järjestöt ovat palveluntuottajina usein paikkakunnillaan tunnettuja toimijoita, niillä on hyvä maine ja arvopohja, erityisasiantuntemusta ja ne osaavat hyödyntää kokemustietoa palvelujen kehittämisessä.

Vallin Ikäteknologiakeskuksella on ollut ilo olla vuodesta 2017 lähtien mukana Digi arkeen -neuvottelukunnassa. Se on tarjonnut loistavan mahdollisuuden käydä vuoropuhelua ja vaikuttaa digitalisaatioon liittyvien haasteiden ratkaisemiseen tässä yhteiskunnassa.

YLÖS