UUTISET

Lue täältä VALLIn ajankohtaisista asioista ja tuoreimmista uutisista.

Hanna-Leena Ojalainen puhujapöntössä, taustalla heijastettuna seminaarin nimi Tekoja ikäystävälliseen yhteiskuntaan - paremman vanhuuden puolesta -seminaari

VALLI järjesti 25.11.2022 liittokokousseminaarin otsikolla Tekoja ikäystävälliseen yhteiskuntaan – paremman vanhuuden puolesta. Seminaarin avasi VALLIn puheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen. VALLIn edellisestä liittokokousseminaarista oli kulunut kolme vuotta. Ojalainen totesi, että vaikka tuntuu kuin edellisestä olisi vain hetki, sekä yhteiskunnassa että meidän kaikkien elämässä on tapahtunut todella paljon. Korona-ajan pakottaman yhteiskunnan digiloikan vaikutuksia olisi syksyllä 2019 ollut mahdotonta

Tänä syksynä Helsingin seniorikeskuksissa kokoontuvat taas Kööri, Peesi, Vire ja Toivo. Keskustelu käy ryhmissä vilkkaana ja syviäkin tuntoja avataan. Mistä on oikein kyse? Vertaistuki on toimiva ja vaikuttava keino auttaa ihmisiä, joilla on haasteita päihteiden tai mielenterveyden kanssa. On myös tutkittu, että ikääntyneet hyötyvät enemmän vertaistuesta, kun he ovat oman ikäistensä seurassa. Ymmärrettävästi elämäntilanne voi

13. kertaa järjestetty kansainvälinen ikäteknologian konferenssi ja kuudetta kertaa järjestetty ikäteknologian messutapahtuma keräsi lokakuussa yhteen tieteellisen yhteisön jäseniä ympäri maailmaa Korean Daegussa. Konferenssi tarjosi tuoreinta tutkimusta ja ratkaisuja teknologian, tekoälyn, sote-alan osaamisen sekä ikääntyvien ja vanhojen ihmisten hyvän hoivan, yksinäisyyden vähentämisen ja toimintakyvyn ylläpidon saralla. Konferenssin teemana tänä vuonna oli Pitkäikäisyyden ja kasvavan väestön aikakausi

KANNANOTTO Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n XXIV liittokokous 26.11.2022 Ikäystävällinen yhteiskunta edellyttää välittämisen kulttuuria paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Pirstaleinen palvelujärjestelmä ja riittämättömät resurssit estävät ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuutta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry näkee tärkeänä, että ihmiset, jotka eivät pysty asioimaan sähköisesti, voivat saada digiohjausta ja neuvontaa, tai he voivat asioida heille

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n XXIV liittokokous pidettiin Helsingissä 26.11.2022. Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle Hanna-Leena Ojalainen Porin Ruskatalojen Palveluyhdistyksestä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Koskela, Mirka, Honkalakoti ry, Ruovesi Korpelin, Anne-Mari, Oulun Seudun Mäntykoti ry Pulkkinen, Janne, Turvallisen Vanhuuden puolesta – Suvanto ry Siilaskari-Tiihonen, Reija, Varkauden vanhaintukisäätiö Hallituksessa jatkavat Halmesaari, Riitta, Jyväskylän

Välittämistaidot-konseptin kautta halutaan madaltaa välittämisen ja erityisesti toiminnan kynnystä:   kannustamalla ja rohkaisemalla välittämään ja toimimaan  auttamalla näkemään välittämisen paikat  Haluamme korostaa välittämisen jokapäiväisyyttä arjessa pienillä teoilla, joilla voi olla suuri merkitys, sekä  sementoida välittämisen teemaa jokapäiväiseksi teemaksi ja toiminnaksi, jolloin jokaisesta päivästä tulee välittämisen päivä.   VALLI tarjoaa käyttöönne kampanjapaketin, josta löytyy uusi välittämisen päivän logo ja visuaaliset

Välittämisen päivän tavoitteena on edistää suomalaista välittämisen kulttuuria.  Haluamme kannustaa ja innostaa kaikkia oppimaan välittämistaitoja ja välittämään matalalla kynnyksellä kaikista, mutta erityisesti ikääntyvistä toteaa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n hallituksen puheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen.  Välittämisen taitoihin kuuluu se, että ihmiset tunnistavat välittämisen tarpeessa olevat sekä huomaavat hetket, jolloin voivat olla avuksi ja iloksi. Välittäminen on kansalaistaito.

Selvitys ikääntyneiden digiosallisuudesta 2022. Logo valli.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus pilotoi keväällä 2022 ikääntyneiden digiosallisuuden mittariston. Mittariston avulla voidaan jatkossa selvittää systemaattisesti ikääntyneiden digiosallisuuden kokemusta sekä tarpeita digitaalisessa yhteiskunnassa toimimiseksi. Keväällä mittariston pohjalta laaditusta pilottikyselystä on nyt julkaistu Ikääntyneiden digiosallisuuden selvitys. Selvitys pohjautuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Jyväskylän yliopiston toteuttaman valtioneuvoston kanslian tutkimushankkeen ehdotukseen kansalliseksi digiosallisuuden mittaristoehdotukseksi (2022).

Kuvassa isoisä, isoäiti ja kaksi lapsenlasta, tyttö ja poika, ilveilevät kännykkäkameralle ottaessaan selfietä.

Huomenna lauantaina 15.10. vietetään jo 38. kertaa isovanhempien päivää. Kaikkina aikoina on tärkeää vaalia sukupolvien välistä yhteyttä yhteiskunnassamme. Hyviä käytänteitä ja kokemuksia kannattaa jakaa sukupolvelta toiselle, molempiin suuntiin. Muun muassa näin kehittyy yhteiskunta, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja vanheta.  VALLI ry on valinnut vuoden isovanhemmaksi 2022 yritysjohtaja Matti Alahuhdan. Tunnustus myönnetään kiitokseksi uudenlaisen johtamiskäsitteen päivittämisestä

Matti ja Leena Alahuhta kodissaan ison ikkunan edessä. Takana näkyy metsämaisema.

Matti Alahuhdalle on myönnetty Vuoden isovanhempi -tunnustus. Alahuhta on hyvä esimerkki siitä, miten isovanhempi voi työtehtäviensä ohella toimia myös välittävänä ja läsnä olevana pappana lapsenlapsilleen. Kuunteleminen, välittäminen ja valmentaminen. Näiden kolmen asian yritysjohtaja Matti Alahuhta sanoo olevan tärkeitä johtamisessa, ja samat elämänopit toimivat hänen mukaansa erinomaisesti myös lastenlasten kanssa. Näiden merkityksellisyyttä korosti myös Vanhus- ja

Mikä on sinulle kansalaisjärjestön edustajana tärkeintä? Ehkä toimit sen hyväksi, että tekeminen ja palvelut kohdistetaan niitä eniten tarvitseviin ihmisiin? Kenties tavoitteesi on ihmisoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen, tai mahdollisimman monimuotoisen yhteisön saavuttaminen? Oletko miettinyt ikääntymistä ja vanhempia ihmisiä osana järjestötoimintaasi? Useimmat palvelut ovat tärkeitä läpi koko elämänkaaren. Ehkä vanhemmat ihmiset ovat osana järjestösi hallitusta, johtokuntaa, henkilökuntaa tai

Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytila haastaa monella tapaa. Lähes päivittäin saamme tietoa ja viestejä muun muassa siitä, että päivystykset tukkeutuvat, ikääntyneille ei ole riittävästi hoiva-asumisen paikkoja, kotihoito on kriisissä ja hoitajien saatavuus on vaikeaa. Epäkohdista on tärkeää puhua ja tiedottaa. Mutta on myös äärimmäisen tärkeää nostaa esille, kuinka hienoa, monipuolista ja palkitsevaa työtä ikääntyneiden parissa tehtävä

Virallisesti, kun elämme syyskuuta, on kai syytä ajatella, että kesä on ohi ja on aika laittaa aamulla lämmintä ylle, ja illalla nauttia kynttilöiden luomasta tunnelmasta. Syksy vie meidät myös auttamatta kohti tulevaa vuotta ja uutta aikaa. VALLI juhlii 70-vuotista taivaltaan ja liittokokous kutsutaan koolle sankoin joukoin marraskuussa. Suomessa aloitetaan uusi elämä hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Meillä

Aikuisten perusopetuksessa opiskelevat Suomeen muuttaneet nuoret ovat kesän aikana kasvattaneet valmiuksiaan työelämään ja saaneet arvokkaita onnistumisen kokemuksia. Yhteistyössä Espoon kaupungin, Omnian ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n kesken on luotu toimintaa, jossa nuorten taidot kehittyvät ja he pääsevät hyödyntämään omia kykyjään ja ottamaan merkityksellisiä askeleita kohti oman näköistä työtä ja tulevaisuutta.  ”Se on vaikea

Vanhukset asuvat yksin omissa kodeissaan yhä pidempään. Monen vanhuksen arjen ainoa kontakti ulkomaailmaan on kotipalvelutyöntekijä. Heidän käyntejään odotetaan kovasti ja niihin latautuu paljon muutakin kuin henkilökohtaiseen hoivaan tai vaikka siivoukseen liittyviä toiveita. Lahden Lähimmäispalvelu ry:ssä kehitetään nyt toimintamuotoa, jossa huomioidaan erityisesti kotipalvelun piiriin kuuluvien vanhusten tarpeet. –Huomasimme, että koronan aikana monien vanhusten kunto heikkeni, sanoo

Terveiset Roomasta! Olin siellä UNECEn eli YK:n Euroopan talouskomission järjestämässä ikääntymistä käsittelevässä ministerikokouksessa 16.–17. kesäkuuta 2022. Kyseessä on siis ikääntymistä käsittelevän toimeenpanostrategian alueellinen seurantakokous. Suomesta meitä oli tilaisuudessa viiden hengen delegaatio, jota johti sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Taru Koivisto. Konferenssia edelsi 15. kesäkuuta järjestetty kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja tieteellisen tutkimuksen yhteinen Foorumi: Täyteläistä elämää koko elämänkaaren

Elämänote-logo

Vuonna 2018 aloittaneen ja kevään 2022 aikana päättyneen STEA-rahoitteisen Elämänote-ohjelman koordinaation arviointiraportti on nyt julkaistu. Elämänote-ohjelman koordinaatiosta vastasivat Vanhus- ja lähimmäispalvelunliitto VALLI ry ja Ikäinstituutti yhdessä, ja ohjelmaan osallistui 20 hanketta. Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena oli tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Koordinaation tukena toimi ohjausryhmä sekä viidestä iäkkäästä

Järjestökentän moninaisuus on rikkaus, mutta myös rasite Järjestökenttä on hyvin heterogeeninen ja melko vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Järjestöjä voidaan jakaa monilla eri kriteereillä mm. valtakunnallisiin ja paikallisiin järjestöihin, ammattilais- ja vapaaehtoisjärjestöihin sekä sote- ja harrastejärjestöihin. Sote-järjestötkin jakaantuvat sekä paikallisuuden että kohderyhmien mukaan. Paikalliset järjestöt ovat hyvin lähellä ihmistä. Se mahdollistaa ketterän ihmislähtöisen toiminnan kehittämisen ja kohderyhmän

TOP