UUTISET

Lue täältä VALLIn ajankohtaisista asioista ja tuoreimmista uutisista.

Hyvinvointialueet ovat tänä vuonna saaneet valtuustonsa ja pian kaikille alueille on valittu jo johtajatkin. Vaikka sote-uudistuksessa ovat rakenteet keskiössä, on samanaikaisesti tärkeää kehittää myös palveluita, sisältöjä. Tässä työssä ovat hyvinvointialueiden kanssa mukana erilaiset kumppanit, mukaan lukien järjestöt. Järjestöissä on aina kokeiltu ja kehitetty uutta, niin myös jatkossakin. Tarvitsemme kaikki käytettävät voimavarat luomaan parempaa elämää ja

Trainee-nuoret Liisa ja Johanna.

Työyhteisön ja asukkaiden lämmin vastaanotto sekä arvostava kohtaaminen. Nämä ovat kaksi tärkeintä asiaa, joiden avulla nuoret kokevat olonsa tervetulleiksi tutustumaan ikäihmisten parissa tehtävään työhön VALLI ry:n Vanhustyön Trainee –toiminnassa. Mahdollisuus tutustua ikäihmisiin ja heidän parissaan tehtävään työhön mukavan tekemisen kautta kannustavassa ilmapiirissä saa aikaan merkityksellisiä kohtaamisia ja oivalluksia. Parhaimmillaan ne avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia ja

Vuosittain järjestettävä DigiAgeTalk kokoaa ja keskusteluttaa digitalisaatiosta ja teknologiasta. Tapahtumassa katse on aina erityisesti ratkaisuissa, tulevaisuudessa ja mahdollisuuksissa – ikääntyneiden ääni, kokemukset ja tarpeet vahvasti mukana. Tallenne tilaisuudesta on nyt katsottavissa. Ensimmäistä kertaa hybdiritapahtumana järjestetty DigiAgeTalk keräsi lähes 350 osallistujaa yhteen eri puolilta Suomea. Mukana oli ikääntyneitä, vanhusneuvostojen jäseniä, järjestötoimijoita, tuotekehittäjiä, teknologiayrityksiä, tutkimuksen ja koulutuksen

Vasemmalla VALLIn nykyinen toiminnanjohtaja Virpi Dufva ja oikealla ensimmäinen eli Aira Heinänen.

VALLI ry:n ensimmäinen toiminnanjohtaja, sosiaalineuvos Aira Heinänen täytti toukokuun lopulla 90 vuotta. Aira Heinänen toimi VALLIn asioissa aikana, jolloin VALLIn nimi oli Koteja vanhuksille. Aira luotsasi toimintaa vuosina 1972–1982 ollessaan samalla Ensikotien liiton toiminnanjohtaja. Airan toiminnanjohtajuusaikana Koteja vanhuksille nimi muutettiin Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitoksi vuonna 1982, jolloin liitto sai myös omat tilat ja ensimmäiset työntekijänsä.

Elämme aikaa, jolloin tulevaisuuden ennustaminen on hyvin haastavaa. Maailmanpoliittinen tilanne tuo epävarmuuden ja huolen tunnetta myös vanhojen ihmisten elämään. Osalle heistä tulevat mieleen muistot omasta lapsuudesta tai nuoruudesta, jolloin Suomi oli sodassa. Tunnemuistijäljet voivat olla hyvinkin vahvoja. Yhteiset juttutuokiot, vaikka puhelimitse, ja läheisten läsnäolo lisäävät turvallisuuden tunnetta kaiken ikäisillä. Tässä melko sumuisessa toimintaympäristössä teemme Vanhus-

Valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö VALLI ry on sidosryhmiensä keskuudessa hyvämaineinen ja luotettu organisaatio, paljastaa T-Median toteuttama Luottamus&Maine-tutkimus. VALLIn kokonaismaine sidosryhmien keskuudessa on hyvällä tasolla arvosanalla 3.92 (asteikolla 1-5), lähellä erinomaista tasoa. VALLIn sidosryhmistä tutkittiin vuoden 2021 loppupuolella uutiskirjeen tilaajat, jäsenyhteisöt sekä kilpailijakenttä. “Tämä on erittäin hyvä tulos. Vain harvat organisaatiot saavat kaikki maineen osa-alueet vihreälle

Ikääntyvien ihmisten kanssa toimivat järjestöt mukaan ikäverkostoon  Etsivän vanhustyön verkostokeskus kokoaa yhteistyössä Sosten Uudenmaan muutostuen kanssa ikääntyvien parissa toimivia järjestöjä yhteen. Länsi-Uudenmaan järjestöjen ikäverkosto käynnistyi huhtikuussa ja seuraavaksi on vuorossa Keski-Uudenmaan ikäverkosto. Verkostot ovat avoimia ja niiden tavoitteena on miettiä yhdessä, miten ikääntyvien hyvinvointia tuetaan, löydetään avuntarpeessa olevat ikääntyvät ja vastataan yhdessä hyvinvointialueiden sekä kuntien

Nuori ja vanhus ovat käsikynkässä iloiset ilmeet kasvoillaan.

Sosiaali- ja terveysalan työvoimapula on ajankohtainen aihe, johon etsitään ratkaisuja niin sosiaali- ja terveysministeriön ja työnantajien kuin järjestöjenkin toimesta. Kompleksisten haasteiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä, luovuutta, uudenlaista ajattelua ja sinnikästä työtä. Tarvitsemme eri tasoisia ratkaisuja, jotta sote-alalle riittää tulevaisuudessa tekijöitä ja jotta nykyiset työntekijät voivat hyvin ja jaksavat työssään. Joskus ratkaisut voivat löytyä myös läheltä. Trainee-ohjelma

Tiedote 28.4.2022 Se on vappu ja kesä tulossa! Kaduilla liikkuu monenlaisia kulkijoita: ikääntyneitä, näkövammaisia, pyörätuolinkäyttäjiä ja niitä, joiden kognitiiviset kyvyt ovat syytä tai toisesta alentuneet. Kaikilla on oikeus liikkua turvallisesti ja omaan tahtiinsa. Aina turvallinen liikkuminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Liikenneturvan tämänkeväiseen kyselyyn vastanneesta kolme neljästä kokee, että vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat lisänneet turvattomuutta kaupunkialueella.

Tiina Lauhde aloitti huhtikuun alussa Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen suunnittelijana ja erityisasiantuntija Päivi Tiittulan työparina. Tiina on sairaanhoitaja ja geronomi ja on suorittanut johtamisen ja kehittämisen yamk-tutkinnon. Työkokemusta on sekä vanhusten että vammaisten palveluista ja suurin osa työurasta koostuu erilaisista johtamis- ja kehittämistehtävistä. Tiina on työskennellyt lähiesihenkilönä sekä päällikön tehtävissä. Tiina on työskennellyt myös etsivässä vanhustyössä

VALLIn Ikäteknologiakeskuksen koordinoima Järjestöjen digiverkosto kokoontui jälleen 5.4. digiosallisuuteen liittyvien aiheiden äärellä. Digitalisaatiokehityksen vauhdin kiihtyessä on pidettävä huoli siitä, että jokaisella on mahdollisuus osallistua ja olla osallinen digimaailmassa. Oikeus olla digiosallinen on yhtä tärkeää, oli kyse julkisista palveluista ja sähköisestä asioinnista tai esimerkiksi virkistyksestä ja muusta vapaa-aikaan liittyvästä digitarjonnasta. Digiosallisuutta pitää seurata, mitata ja raportoida.

Onko sinulla taito innostaa ja tukea nuoria kohti opintoja ja työelämää? Oletko kohtaamisen ammattilainen ja osaat toimia myös verkostoissa, joiden avulla nuoret saavat onnistumisen kokemuksia työelämästä? VALLIn Vanhustyön Trainee -toiminta yhdistää nuoret ja vanhat ihmiset sekä kehittää sukupolviälykästä työelämää. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten työelämävalmiuksia.Keskeisin tehtäväsi on ohjata ja suunnitella

Vuoden alussa käytiin historialliset vaalit, joiden lopputulemana saimme maahan uudet hyvinvointialueet. Vaalien lopputulemana muodostetaan hyvinvointialueiden ensimmäiset valtuustot, joilla nyt on aika valmistautua tulevaan, merkitykselliseen tehtäväänsä.  Hyvinvointi – se on jotain, mistä kaikille pitää riittää osansa mielekkääseen arkeen. Hyvinvointia pitää pystyä vaalimaan elämänkaaren joka kohdassa, ilman että toiseen osaan lisääminen olisi toisesta osasta pois. Vanhuspalveluiden näkökulmasta

JORMA NIEMELÄN MUISTOLLE 21.2.2022 Yhteiskuntatieteiden tohtori Jorma Niemelä (69) menehtyi 14. helmikuuta. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso, lapset ja lapsenlapset muiden läheisten ja laajan ystäväjoukon kanssa. Vastuullisten ja kansalaistoiminnasta nousevien palveluiden turvaamiseksi joukko kansalaisvaikuttajia perustivat yhteiskunnallisen yrityksen vuonna 2018.  Yksi näistä visionääreistä oli ystävämme Jorma Niemelä. Hän halusi mahdollistaa järjestöille uudenlaisen yhteiskehittämisen toimintatavan ja digitaalisen alustan.

H.E. Ms Maria del Carmen Squeff puheenjohtajan pöydän takana vetämässä istuntoa.

Viime vuoden tapaan tänäkin vuonna kokoustettiin etänä Suomesta käsin. Normaalisti Sosiaalisen kehityksen toimikunnan istunto on pidetty New Yorkissa YK:n päämajassa. COVID-19 -pandemiasta johtuen Suomessa päädyttiin etäosallistumiseen. Suomen valtuuskuntaa johti ministeri Hanna Sarkkinen (STM). Istunnoissa oli yksi prioriteettiteema ja myös nouseva teema, jolla pohjustetaan seuraavan vuoden prioriteettiteemaa. VALLIn toiminnanjohtajana minulla oli ilo olla mukana asiantuntijana Suomen

Vanhempi nainen istuu tyhjässä bussissa ja katsoo ulos ikkunasta.

Sote-muutoksessa on mahdollisuus Sote-muutoksessa siirretään toiminnan painopistettä perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Olennaista muutoksen onnistumisessa on, miten yhteinen työ rakentuu hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja yritysten välille, jotta syntyy toimivampia palveluita, sujuvampia hoito- ja palveluketjuja sekä oikea-aikaisia, tarpeenmukaisia ja vaikuttavia palveluita. Tässä kehittämisessä ikääntyvien ääntä on myös kuultava. Tulevaisuuden sote-keskuksista avun saa yhden luukun periaatteella,

Nuori kumartuneena pyörätuolissa istuvan henkilön puoleen, molemmat selkä kameraan päin. Molemmat katselevat syksyisen sumuiselle lammikolle, jossa on paljon sorsia.

Toiminta innostaa nuoria sosiaali- ja terveysalalle sekä vanhustyöhön Vanhustyön Trainee -ohjelmissa useat nuoret ovat yllätyksekseen löytäneet innostuksen sosiaali- ja terveysalan opintoja sekä vanhustyötä kohtaan. Ryhmämuotoisten työkokeilujen tavoitteena on tarjota nuorille onnistumisen kokemuksia työelämässä, ikäihmisten parissa tehtävässä työssä ja tuoda nuorille lisää itsevarmuutta. Samalla nuoret tutustuvat sosiaali- ja terveysalaan sekä vanhustyöhön yhtenä uravaihtoehtona. Vaikka nuori ei

Järjestöjen digiverkostossa tehdään yhdessä töitä paremman digiarjen ja hyvinvoinnin eteen yli sektorirajojen. Verkosto mahdollistaa monipuolisesti eri kohderyhmien äänen esille tulon palveluiden ja ratkaisujen kehittämisessä. VALLIn Ikäteknologiakeskuksen koordinoima Järjestöjen digiverkosto kokoontui 1.2.2022 vuoden ensimmäisen tapaamisen. Agendalla oli ensi vuonna käyttöön tulevan digitaalisen henkilöllisyyden yhteiskehittäminen Digi- ja väestötietoviraston (DVV) kanssa. Järjestöjen digiverkosto on osallistunut pitkään digitaalinen henkilöllisyys

TOP