UUTISET

Lue täältä VALLIn ajankohtaisista asioista ja tuoreimmista uutisista.

Kuvassa mies ja kolme poikaa luonnossa

”Vaimo sanoi, että kun olet niin puhelias, voisit hyvin käydä juttelemassa jonkun kanssa. Siitä se alkoi”, kertoo Lauri Itkonen kaveruudestaan nyt noin 85-vuotiaan porvoolaismiehen kanssa. Ikäeroa miehillä on 50 vuotta. Porvoolainen Lauri Itkonen sai maaliskuussa 2018 viestin kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta. Viesti on Laurilla edelleen tallessa. Koordinaattori kertoi, että nyt olisi iäkäs herra juttukaveria vaille. Siitä

Teppo Kröger

”Kysymys ei ole siitä, että edes voitaisiin valita, kummalle puolelle vastuu välittämisestä kuuluu, julkiselle vallalle vai yksityisille ihmisille. Välittäminen kuuluu molemmille, ja kummatkin tukevat toiminnallaan toinen toistaan.” Näin tiivistää ajatuksensa välittämisen teemasta Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger. Hän pohti teemaa VALLI ry:n haastattelussa. Teppo Kröger on yhdessä tutkijaryhmänsä kanssa tuonut hoivaköyhyyden käsitteen osaksi ikääntyneiden

Kanssaihmisiä voi huomioida hyvin pienillä ja yksinkertaisilla teoilla, joilla on usein kuitenkin valtava merkitys. Välittämisen päivän tavoitteena on edistää suomalaista välittämisen kulttuuria. Perjantaina 26. marraskuuta vietetään Välittämisen päivää, jonka tarkoituksena on kannustaa ihmisiä välittämään oman elinpiirinsä ihmisistä ja etenkin vanhuksista. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n käynnistämää päivää on vietetty vuodesta 2018. ”Meistä jokainen ohittaa

vanhan miehen sivuprofiili ulkona viileässä säässä, aurinko paistaa takaa.

Välittämisen teema on ajankohtainen aina. Erityisen ajankohtaista välittämisen eetos on korona-ajan uuvuttaneen yhteiskuntamme pinnistellessä jaloilleen. Ajattelemme VALLIssa, että on tärkeää nostaa aihe säännöllisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun mukaan. Sen vuoksi vietämme perjantaina 26.11. Välittämisen päivää, jo neljättä kertaa.  Välittäminen ja myötätunto kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Välittäminen nähdään usein tekoina – tärkeinä tekoina, myötätunto tuo mukanaan kyvyn asettua toisen

Välittämisen päivää vietetään jälleen, tänä vuonna marraskuun viimeisenä perjantaina 26.11.2021. Välittämisen päivä on vuosittainen tapahtuma- ja teemapäivä, jonka tarkoituksena on kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä välittämään toisistaan ja etenkin ikäihmisistä. Aivan pientenkin välittämisen tekojen avulla – huomaamalla, pysähtymällä, kohtaamalla, ilahduttamalla, kuuntelemalla, auttamalla – voimme konkreettisesti osoittaa, että välitämme. Välittämisen päivän tarkoituksena on herätellä huomaamaan, että välittäminen kuuluu

Välittämisen päivän viettämiseen valmistaudutaan parhaillaan eri puolilla Suomea. VALLI ry on julkaissut aineistoa avuksi päivän tapahtumien ja viestinnän suunnittelemiseen. Välittämisen päivän viettämiseen voi osallistua monin tavoin. Tapahtumia ja tempauksia Järjestöt, seurakunnat, työyhteisöt ja vaikkapa kaveriporukat voivat viettää Välittämisen päivää järjestämällä erilaisia tapahtumia, tempauksia tai kohtaamisia – pieniä tai isoja. Tapahtumien suunnittelussa voi käyttää apuna VALLI

VALLIn Ikäteknologiakeskuksen tärkeimpiä tavoitteita on jakaa tietoa itsenäistä selviytymistä lisäävistä ratkaisuista. Yksi tapa tämän tiedon jakamiseen on Konstikoppa – Kiertävä teknologianäyttely. VALLIn ja Vanhustyön keskusliiton yhteistyönä aikoinaan kehitetty Konstikoppa on kiertänyt Suomea jo vuodesta 2013 asti ja se on ollut jatkuvasti huiman suosittu erilaisten ikääntyville suunnattujen toimintojen keskuudessa. Sittemmin Konstikopan tuotevalikoimaa on uudistettu ja sisältöä

iso joukko ihmisiä poseeraa ryhmäkuvassa rappusissa. Henkilöt ovat elämänote-hankkeiden työntekijöitä, elämänote-raatilaisia sekä Elämänote-koordinaation työntekijöitä.

Elämänote-ohjelman 20 hankkeen yhteisenä tavoitteena on ollut tarjota tavanomaista haasteellisemmassa tilanteessa eläville iäkkäille keinoja vahvistaa elämänhallintaansa ja kokea osallisuutta omassa elämässään ja yhteisössään. Hankkeiden kehittämistyön kautta on saatu ratkaisuja yhdessäoloon ja oppimiseen sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Ohjelman hankkeet eri puolilla Suomen ovat osaltaan vastanneet myös väestön ikääntymisen tuomaan haasteeseen. Järjestötoimijoiden merkitys on yhä suurempi,

Yksin asuvia iäkkäitä on yhä enemmän, ja monet heistä asuvat omassa kodissaan entistä pidempään ja entistä huonokuntoisempana. Omaiset ja harvaan asutuilla alueilla myös naapurit voivat asua kaukana, ja avun tarve voi lisääntyä kenenkään huomaamatta. Monille ikääntyneille avun pyytäminen on vaikeaa, koska tapana on ollut pärjätä itse. Arjen haasteista yritetään selvitä, vaikka voimavarat vähenevät. Tukea ja

VALLIn lähipiirissä toimiville ei varmaan ole uutinen eikä mikään, että ikäihmisten asuminen kotona mahdollisimman pitkään sisältää sekä hyviä että huonoja puolia. Kukapa ei kotonaan haluaisin asua, mutta kuinka asua kotona turvallisesti. VALLIn Välittämisen päivää vietetään Paloturvallisuusviikon aattona, 26.11. Valtakunnallisen Paloturvallisuusviikon sloganina on ”Huolehditaan jokaisen koti paloturvalliseksi”, ja sitä vietetään 27.11.–3.12. Kenelläpä ei olisi joskus jäänyt

Kaikki iäkkäät eivät ole isovanhempia, eikä isovanhempi ole aina iäkäs. Kaikilla ei myöskään ole biologista mummoa tai vaaria. VALLI ry kannustaa kaikkia juhlistamaan sukupolvien välistä yhteyttä. Viime lauantaina 16.10. juhlittiin Isovanhempien päivää, joka korostaa sukupolvien välistä yhteyttä ja nostaa isovanhemmuuden arvostusta koko yhteiskunnassa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton VALLI ry:n aloitteesta juhlittavan päivän teemaa voi hyvin

Tulevaisuuden toivon luomisen puolesta ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi perustettu Aktivistimummot-liike tekee asioita, joilla se muun muassa vähentää lastenlasten ilmastoahdistusta. Kaksi vuotta sitten perustettu Aktivistimummot saa Vuoden isovanhempi -tunnustuksen. Joukko isoäitejä perusti liikkeen tehdäkseen yhdessä asioita, joiden avulla maapallo säilyisi terveempänä paikkana. Nyt yhteiskunnalliseen liikkeeseen kuuluu noin 6 000 mummoa, pappaa ja ”mummohenkistä” aktiivia. ”Aktivistimummot tekevät muun

Kansikuva: Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 2/2

Tärkeä osa Elämänote-ohjelman vaikuttavuuden osoittamista on laadullinen osallisuustutkimus. Tutkimuksen tulosraportin toinen osa kertoo siitä, miten järjestöosallistuminen voi vahvistaa osallisuutta. Tutkimus on laadullinen seurantatutkimus, jossa Elämänote-ohjelman hankkeisiin osallistuneita iäkkäitä haastateltiin kolme kertaa vuoden sisällä. Tutkimus toteutettiin kanssatutkimuksena: kehitimme vertaishaastattelun mallin, jossa vapaaehtoiset eläkeläiset toimivat haastattelijoina. Raportti kertoo Elämänotetoiminnan merkitykseen seurantajaksolla vaikuttaneista tekijöistä ja kuvaa sitä, kuinka

Elämänote-logo

Iäkkäiden osallisuutta edistävä valtakunnallinen Elämänote-ohjelma on myöntänyt vuoden 2021 Vahva ote elämästä -tunnustuksen Oulun Seudun Mäntykoti ry:n Kotiväki-hankkeelle sekä Suomen Asumisen Apu ry:n Parempaa Elämää Lähitoiminnalla -hankkeelle. Palkinnon perusteluna oli hankkeiden ansiokas työ haastavissa elämäntilanteissa olevien iäkkäiden tavoittamiseksi ja heidän osallisuutensa parantamiseksi. Kuntalehden juttu palkituista hankkeista: Vahva ote elämästä -palkitut Elämänote-ohjelmaa (2018-2021) koordinoi VALLI yhdessä

lapsenlapsi ja isoäiti leikkivät lattialla

Isovanhempien päivää vietetään lauantaina 16.10. Isovanhempien päivää on vietetty jo vuodesta 1985 VALLIn aloitteesta. Päivän tavoitteena on edistää lasten ja vanhojen ihmisten kohtaamista ja sukupolvien välistä yhteyttä. Keskeisenä asiana on niin ikään lisätä isovanhemmuuden arvostusta koko yhteiskunnassa. Kysyimme VALLIn edellisessä uutiskirjeessä 13.9., arvostetaanko Suomessa isovanhemmuutta ja sukupolvien välistä yhteyttä? Kyllä – ei – kysymyksen vastaukset

Isovanhemmuus on tärkeä rooli yksilöiden, perheiden ja yhteiskunnan kannalta. On kuitenkin tärkeää tietää, että yhä suurempi osa iäkkäistä on sinkkuja ja lapsettomia. Eurooppalaisista ikääntyneistä 10 % on lapsettomia. (Deindl & Brandt 2016.) Suomessa parin vuosikymmenen päästä eläkkeelle jää sukupolvi, jossa joka viidennellä naisella ja joka neljännellä miehellä ei ole lapsia eikä siis myöskään biologisia lapsenlapsia.

suomen lippu liehuu

1.10.2022 vietetään Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivää. Nyt liputettava kerta on jo seitsemäs. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi liputettiin ensimmäisen kerran sisäministeriön suosituksesta vuonna 2016, jolloin Miina Sillanpään syntymästä tuli kuluneeksi 150 vuotta. Vuodesta 2023 alkaen 1.10. on vakiintunut liputuspäivä. 1.10. on samalla myös järjestöjen päivä. Sosiaalisessa mediassa päivää voi seurata tunnisteilla #JärjestöjenPäivä #liputan #MiinaSillanpää

Vanhusneuvostot ovat toimineet Suomen eri kunnissa on jo vuosia, osassa kuntia hieman eri nimellä. Kuntalain 27 §:n mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Palaute vanhusneuvostojen toiminnasta

TOP