UUTISET

Lue täältä VALLIn ajankohtaisista asioista ja tuoreimmista uutisista.

Tervehdys kaikille alkavaan vuoteen, Kyseessä ei olekaan mikä tahansa vuosi toisten joukossa, vaan Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ansiokas 70-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuotta polkaistiin käyntiin jo marraskuun liittokokouksessa Helsingissä ja teema jatkuu läpi vuoden eri tilaisuuksissa ja tekemisissä, joihin toivon, että sankoin joukoin pääsette osallisiksi. Saamme olla ylpeitä koko komeasta 70-vuotisesta historiastamme ja historiamme tuntien rakennamme

Sote-alalla Suomessa ja koko Euroopassa vallitsee pula ammattilaisista. Samaan aikaan nuoria on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näitä haasteita pyritään ratkaisemaan sote-alalle valmentavalla toiminnalla kasvavassa määrin ympäri Suomea.   ”Koen sote-alan aitona, vaikka media lyttääkin sitä”, toteaa eräs nuori, joka on päässyt tutustumaan sote-alaan valmentavan toiminnan avulla. ”Kun onnistun auttamaan avun tai tuen tarpeessa olevaa ihmistä,

Huoli- ja vaarailmoitusten vaihtelevat käytännöt tulee yhdenmukaistaa valtakunnallisesti. Näin esittävät Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tulevaa hallitusohjelmaa varten. Huoli- ja vaarailmoitusten tekemistä varten tarvitaan yhtenäinen ilmoitusjärjestelmä, ja ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää kansalaisten tietoisuutta ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista on lisättävä. Pelastustoimella on käytössään sähköinen, valtakunnallinen vaarailmoituslomake. Sen sijaan sosiaali- ja

Huoli-ilmoitus on välittämistä Väestön ikääntyessä kotona asuu yhä enemmän toimintakyvyltään heikentyneitä henkilöitä. Heikentynyt kyky toimia itsenäisesti arjessa on riski erilaisille vaaratilanteille ja turvalliselle kotona selviytymiselle. Kun herää huoli iäkkään henkilön kyvystä huolehtia itsestään, omasta terveydestään tai paloturvallisuudestaan voi kuka tahansa tehdä huoli-ilmoituksen sosiaaliviranomaisille tai pelastustoimeen vaarailmoituksen.  Huoli- ja vaarailmoitusten avulla voidaan edistää viranomaisten tiedonsaantia avun

Vanhus kukkaseppele päässään. Teksti: Trainee-nuoret ovat tuoneet suurta lisäarvoa meidän vanhojen ihmisten elämään.

Sosiaali- ja terveysalan sekä vanhustyön vetovoiman edistäminen on ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys, jonka eteen teemme VALLIssa töitä. Itseluottamusta, käänteentekeviä kohtaamisia ja suunta elämälle Nuorille suunnatun Trainee-toiminnan avulla olemme onnistuneet tarjoamaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille onnistumisen kokemuksia työelämästä, vanhustyön ympäristöissä. Jalkautumalla nuorten pariin olemme lisänneet nuorten tietoisuutta sote-alan ja vanhustyön mahdollisuuksista sekä vaikuttaneet nuorten mielikuviin

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n edustajista koostunut matkaseurue osallistui lokakuussa 2022 kansainväliseen ikäteknologian konferenssiin (World Conference of Gerontechnology) Etelä-Korean Daegussa. Konferenssimatkasta on nyt julkaistu yhteinen matkaraportti. Matkaraporttiin on koottu konferenssin puheenvuorojen sisältöjä, ja raportti antaa pienen katsauksen kymmeniä ja kymmeniä eri puheenvuoroja ja esitelmiä sisältäneestä konferenssiohjelmasta. Toivottavasti ikäteknologiasta

Terveisemme hallitusneuvotteluihin: 1. Huoli-ilmoitus on välittämisen teko – yhtenäinen valtakunnallinen huoli-ilmoituskäytäntö mahdollistaa oikea-aikaisen tuen Huoli-ilmoituskäytäntö on yhtenäistettävä valtakunnallisesti. Kotona asuvien ikääntyneiden ja vanhojen ihmisten tilanteesta kertoo se, että huoli-ilmoitusten määrä on jatkuvassa kasvussa, mutta maastamme puuttuu yhtenäinen käytäntö huoli-ilmoitusten tekemiselle. Kuntien huoli-ilmoituskäytäntöjen suuret erot ovat este huoli-ilmoitusten laajemmalle käytölle. Kodeissa asuu entistä enemmän ikäihmisiä, joiden

Vaaliteesimme kevään 2023 eduskuntavaaleihin: 1. Huoli-ilmoitus on välittämisen teko – yhtenäinen valtakunnallinen huoli-ilmoituskäytäntö mahdollistaa oikea-aikaisen tuen Huoli-ilmoituskäytäntö on yhtenäistettävä valtakunnallisesti. Kotona asuvien ikääntyneiden ja vanhojen ihmisten tilanteesta kertoo se, että huoli-ilmoitusten määrä on jatkuvassa kasvussa, mutta maastamme puuttuu yhtenäinen käytäntö huoli-ilmoitusten tekemiselle. Kuntien huoli-ilmoituskäytäntöjen suuret erot ovat este huoli-ilmoitusten laajemmalle käytölle. Kodeissa asuu entistä enemmän

Lähikuva hymyilevästä vanhasta miehestä. Teksti Älyä ja iloa teknologiasta. Teknologia ja laitteet ikääntyneiden arjen tukena. Tammikuu 2023. Logo valli.fi.

Älyä ja iloa teknologiasta – Teknologia ja laitteet ikääntyneiden arjen tukena -opas tarjoaa kevyen katsauksen omaa toimintakykyä ja omaehtoista arkea tukeviin teknologisiin ratkaisuihin. Opas antaa vinkkejä ikääntyville ja vanhoille ihmisille omien lähitulevaisuuden tarpeiden pohtimiseen ja laitteiden hankintaan liittyviin seikkoihin. Kaikki me haluamme ikääntyä mahdollisimman omaehtoisesti ja omannäköistä elämää viettäen. Teknologia tuo valtavasti iloa ja turvaa

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n jäsenyhteisöt kokoontuivat liittokokoukseen (XXIV) 26.11.2022 Helsingissä. Kokous päätti tärkeimpinä asioina liiton suunnasta tuleville seuraaville kolmelle vuodelle sekä uuden puheenjohtajan sekä hallituksen kokoonpanon. Lämpimät onnittelut VALLIn luottamushenkilöille. Kaikki VALLIn luottamushenkilöt toimivat aktiivisesti eri rooleissa VALLIn eri jäsenyhteisöissä ja luottamushenkilöt tuovat osaltaan VALLIn toimintaan ja sisältöihin vahvasti jäsenyhteisöjen äänen. Tämä on

Hanna-Leena Ojalainen puhujapöntössä, taustalla heijastettuna seminaarin nimi Tekoja ikäystävälliseen yhteiskuntaan - paremman vanhuuden puolesta -seminaari

VALLI järjesti 25.11.2022 liittokokousseminaarin otsikolla Tekoja ikäystävälliseen yhteiskuntaan – paremman vanhuuden puolesta. Seminaarin avasi VALLIn puheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen. VALLIn edellisestä liittokokousseminaarista oli kulunut kolme vuotta. Ojalainen totesi, että vaikka tuntuu kuin edellisestä olisi vain hetki, sekä yhteiskunnassa että meidän kaikkien elämässä on tapahtunut todella paljon. Korona-ajan pakottaman yhteiskunnan digiloikan vaikutuksia olisi syksyllä 2019 ollut mahdotonta

Tänä syksynä Helsingin seniorikeskuksissa kokoontuvat taas Kööri, Peesi, Vire ja Toivo. Keskustelu käy ryhmissä vilkkaana ja syviäkin tuntoja avataan. Mistä on oikein kyse? Vertaistuki on toimiva ja vaikuttava keino auttaa ihmisiä, joilla on haasteita päihteiden tai mielenterveyden kanssa. On myös tutkittu, että ikääntyneet hyötyvät enemmän vertaistuesta, kun he ovat oman ikäistensä seurassa. Ymmärrettävästi elämäntilanne voi

13. kertaa järjestetty kansainvälinen ikäteknologian konferenssi ja kuudetta kertaa järjestetty ikäteknologian messutapahtuma keräsi lokakuussa yhteen tieteellisen yhteisön jäseniä ympäri maailmaa Korean Daegussa. Konferenssi tarjosi tuoreinta tutkimusta ja ratkaisuja teknologian, tekoälyn, sote-alan osaamisen sekä ikääntyvien ja vanhojen ihmisten hyvän hoivan, yksinäisyyden vähentämisen ja toimintakyvyn ylläpidon saralla. Konferenssin teemana tänä vuonna oli Pitkäikäisyyden ja kasvavan väestön aikakausi

KANNANOTTO Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n XXIV liittokokous 26.11.2022 Ikäystävällinen yhteiskunta edellyttää välittämisen kulttuuria paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Pirstaleinen palvelujärjestelmä ja riittämättömät resurssit estävät ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuutta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry näkee tärkeänä, että ihmiset, jotka eivät pysty asioimaan sähköisesti, voivat saada digiohjausta ja neuvontaa, tai he voivat asioida heille

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n XXIV liittokokous pidettiin Helsingissä 26.11.2022. Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle Hanna-Leena Ojalainen Porin Ruskatalojen Palveluyhdistyksestä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Koskela, Mirka, Honkalakoti ry, Ruovesi Korpelin, Anne-Mari, Oulun Seudun Mäntykoti ry Pulkkinen, Janne, Turvallisen Vanhuuden puolesta – Suvanto ry Siilaskari-Tiihonen, Reija, Varkauden vanhaintukisäätiö Hallituksessa jatkavat Halmesaari, Riitta, Jyväskylän

Välittämistaidot-konseptin kautta halutaan madaltaa välittämisen ja erityisesti toiminnan kynnystä:   kannustamalla ja rohkaisemalla välittämään ja toimimaan  auttamalla näkemään välittämisen paikat  Haluamme korostaa välittämisen jokapäiväisyyttä arjessa pienillä teoilla, joilla voi olla suuri merkitys, sekä  sementoida välittämisen teemaa jokapäiväiseksi teemaksi ja toiminnaksi, jolloin jokaisesta päivästä tulee välittämisen päivä.   VALLI tarjoaa käyttöönne kampanjapaketin, josta löytyy uusi välittämisen päivän logo ja visuaaliset

Välittämisen päivän tavoitteena on edistää suomalaista välittämisen kulttuuria.  Haluamme kannustaa ja innostaa kaikkia oppimaan välittämistaitoja ja välittämään matalalla kynnyksellä kaikista, mutta erityisesti ikääntyvistä toteaa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n hallituksen puheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen.  Välittämisen taitoihin kuuluu se, että ihmiset tunnistavat välittämisen tarpeessa olevat sekä huomaavat hetket, jolloin voivat olla avuksi ja iloksi. Välittäminen on kansalaistaito.

Selvitys ikääntyneiden digiosallisuudesta 2022. Logo valli.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus pilotoi keväällä 2022 ikääntyneiden digiosallisuuden mittariston. Mittariston avulla voidaan jatkossa selvittää systemaattisesti ikääntyneiden digiosallisuuden kokemusta sekä tarpeita digitaalisessa yhteiskunnassa toimimiseksi. Keväällä mittariston pohjalta laaditusta pilottikyselystä on nyt julkaistu Ikääntyneiden digiosallisuuden selvitys. Selvitys pohjautuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Jyväskylän yliopiston toteuttaman valtioneuvoston kanslian tutkimushankkeen ehdotukseen kansalliseksi digiosallisuuden mittaristoehdotukseksi (2022).

TOP