Uutta kohti: Vallin suuntaa rakentamassa

Virpi Dufva

Toiminnanjohtaja Virpi Dufva aloittaa Vallin uuden blogisarjan. Käsittelemme aiheita, joita jäsenjärjestömme pitävät tärkeinä Vallin työssä.  Julkaisemme viikottain yhden kirjoituksen jäsenjärjestökyselyssä esiin nousseista teemoista. Pysy kanavalla ja käy lukemassa mitä Vallissa tehdään tulevaisuudessa.

Vallissa laaditaan parhaillaan uutta strategiaa kaudelle 2017-2019. Kysyimme alkuvuodesta jäsenjärjestöjemme näkemyksiä viime vuosien toiminnastamme ja siitä mihin suuntaan Vallissa tulee tulevalla kaudella kulkea. Lähes puolet jäsenjärjestöistämme vastasi kyselyymme ja joistakin järjestöistä saimme useampia vastauksia ja kommentteja kysymyksiimme.

Vastaamatta jättäneiden osalta emme harmi kyllä tiedä, miten nämä jäsenjärjestömme kokevat Vallin toiminnan. Toivottavasti ajatukset niillä ovat samansuuntaisia kuin nyt kyselyyn vastanneillakin. Paljon kiitoksia kaikille vastanneille ja palautetta antaneille. Palaute on meille ensiarvoisen tärkeää suunnitellessamme tulevaa toimintaamme.

Julkaisemme Vallin nettisivuilla nyt blogisarjan keskeisimmistä teemoista, jotka tuloksissa esiin nousi. Strategiatyöryhmän jäsenet ovat kirjoittaneet blogit kyselystä saadun palautteen pohjalta. Jäsenjärjestöillemme tulemme lähettämään erikseen tarkemman koosteen kyselyn tuloksista.

Kuluvan strategiakauden painopisteet ja tulokset

Tällä strategiakaudella olemme panostaneet mm. viestinnän uudelleen organisointiin ja viestintävälineiden päivittämiseen nykyiseen toimintaympäristöömme sopivaksi. Tästä saimme nyt jäsenistöltämme hyvää palautetta. Olemme iloista, että aktiivinen kehittäminen on tuonut meille ja jäsenistöllemme enemmän näkyvyyttä. Tätä tietä on hyvä jatkaa.

Vallin toiminta ja yhteistyö koetaan jäsenistössämme kotoisana ja Vallilta on saatu apua ja tukea sitä tarvittaessa. Meidän ensisijainen tehtävämme on tukea ja auttaa jäsenistöämme ja jäsenjärjestöjemme palveleminen on meille toimintamme ydin. Päätoiminta-alueitamme on edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta, kehittäminen, koulutus ja viestintä. Nyt myös ikäteknologia korostuu toiminnassamme viime vuonna alkaneen Ikäteknologiakeskuksen myötä.  

Tällä hetkellä ja viime vuosina on trendinä ollut yhteistyön kehittäminen ja syventäminen toisten valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Valli toimii yhteistyössä eri teemojen äärellä useiden eri järjestöjen kanssa. Viime vuosina on kehitetty seitsemän valtakunnallisen vanhusjärjestön toimintaa Valtaa vanhuus-liikeen / -verkoston muodossa. Me Vallissa haluamme tehdä tulevaisuudessakin yhteistyötä eri vanhusjärjestöjen ja muidenkin toimijoiden kanssa, hakea myös strategisia kumppanuuksia. Avointa pohdintaa käydään eri vaihtoehdoista, niiden hyvistä ja huonoista puolista.

Nämä ”ruusut”, joita kyselyn vastauksissa saimme, ovat meille arvokasta palautetta. Palaute saa meidät entistä enemmän vahvistamaan hyvää yhteistyötä jäsenistömme kanssa ja ajamaan vahvemmin yhteisiä asioita paremman vanhuuden puolesta – yhdessä!

Virpi Dufva

Vallin toiminnanjohtaja