Uutta kohti: Vapaaehtoiset ikäihmisten tukena

Assi Liikanen
Assi Liikanen

Vanhustyö tarjoaa paljon kiinnostavia mahdollisuuksia vapaaehtoistyöntekijöille. Assi Liikanen esittelee blogikirjoituksessaan erilaisia vapaaehtoistyön muotoja ja nostaa esiin tärkeän näkökulman: myös vapaaehtoiset kaipaavat koulutusta toimintaansa.

Vallin jäsenjärjestöille lähettämä kysely paljasti, että lähes jokaisessa yhteisössä on vapaaehtoisia mukana. Kysymykseen vapaaehtoisista saatiin 52 vastausta ja vain kahdessa järjestössä ei vapaaehtoisia ollut lainkaan. Muutamassa järjestössä oli jopa yli 100 vapaaehtoista, useimmissa  20-30 järjestöä kohden.

Vapaaehtoiset ulkoiluttavat vanhuksia, tekevät lumi- tai pihatöitä ja käyvät kauppa-asioilla. Ystävätoiminta, lehden luku, yhteislaulun ja erilaisten ryhmien vetäminen ovat suosittuja. Saattohoitoonkin osallistui muutama vapaaehtoinen. Tapahtumia järjestetään ja juhliin osallistutaan mielellään joukolla. Vapaaehtoiset myös osallistuvat luottamustoimiin ja varainhankintaan.

Vapaaehtoiset tuovat kaivattua elämää palvelutalojen arkeen tai kodin yksinäisyyteen. Vapaaehtoisvoimia tarvitaan yhä lisää, jotta ikääntyvä väestömme pääsee osallistumaan taide- ja kulttuuritilaisuuksiin tai virkistäville retkille. Moni ikäihminen tarvitsee apua myös selvitäkseen jokapäiväisessä elämässä. Apua tarvitaan muun muassa kaupassa, pankissa tai terveyskeskuksessa käymiseen.  

Vapaaehtoiset ovat tärkeitä ihmisiä ja hekin tarvitsevat tukea ja koulutusta. Vallin jäsenjärjestöt auttavat mielellään alkuun ja koordinoivat  toimintaa. Olet tervetullut mukaan, sinua tarvitaan! Vapaaehtoistoiminta on yksi yleishyödyllisen palvelutoiminnan kulmakivistä.

Assi Liikanen