Välitä – älä valita: VALLI ry:n välittämisen vuoden kohokohdat ja tulevaisuuden näkymät

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n 70-vuotisjuhlavuoden teemana oli ”Välittämisen päivä on joka päivä”. Välittämisen vuonna lukuisat verkostot ja toimijat jälleen kerran sitoutuivat levittämään viestiä välittämisestä ja huolenpidosta. Teema on edelleen ajankohtainen ja VALLI ry:n toiminnan ja viestinnän ytimessä. Se kuvastaa välittämisen merkitystä arjen perustana. Kiitämme sydämellisesti kaikkia yhteistyötahojamme, jotka osallistuvat välittämisen kampanjaan ja ovat edistämässä välittämisen kulttuuria ja ikäystävällistä yhteiskuntaa!  

Suojelija ja tunnustuksia välittämisen asialla 

Vuoden 2023 Välittämisen päivän suojelijan, Käärijän, välittämisen viesti oli osuva ”Välitä – älä valita”. Käärijän näkyvyys välittämisen viestijänä, Trainee-nuorten palvelutaloissa tehdyt välittämisen tempaukset sekä Vuoden isovanhemman tunnustuksella nostettiin esille sukupolvien välisen välittämisen tärkeyttä ja merkitystä. Vuoden 2023 VALLI ry:n Vuoden isovanhempi tunnustuksen saanut Tarja Murto on mm. omalla esimerkillään ja kannustuksellaan tukenut lastenlastensa liikunnallista elämäntapaa. Lue Tarja Murron haastattelu täältä

Geroclub ry:n ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ensimmäinen Välittämisen teko -tunnustus myönnettiin postuumisti Aira Samulinille. Aira Samulinin elämäntyössä ja teoissa korostui aito välittämisen kulttuuri. Hän on painottanut lasten ja nuorten osallistumista, vanhusten huomioon ottamista sekä välittämisen merkitystä. Hän on tuonut iloa ja valoa monien elämään, ja hänen esimerkkinsä inspiroi meitä kaikkia välittämään toisistamme enemmän. Välittämisen teko -tunnustuksen 1000 euron palkinto ohjautui Aira Samulin Säätiölle. Lue tiedote täältä

Marraskuun lopussa juhlaristeilyllä palkittiin VALLIn jäsenyhteisöjen hienoja hyviä käytäntöjä, jotka osoittavat välittämisen voiman. VALLIn jäsenyhteisöissä välittäminen näkyy innostuneena toiminnan kehittämisenä, joka tähtää asukkaiden hyvän hoidon ja elämän sekä osaavan henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen. Lue lisää juhlaristeilystä ja hyvistä käytännöistä täältä

Huoli-ilmoitus-työryhmä edistää välittämistä viestimällä päättäjille 

Poikkisektoraalinen Huoli-ilmoitus-työryhmä on viestinyt aktiivisesti päättäjille ja vaikuttajille huoli- ja vaarailmoituksen sekä toimintakäytänteiden kehittämisen ja yhdenmukaistamisen puolesta. On tärkeää, että meillä on saavutettavat kanavat ja keinot pitää huolta niistä iäkkäistä, joilla on vaarana jäädä yhteisöjen ulkopuolelle. Lue huoli-ilmoituksesta lisää täältä ja esitys huoli- ja vaarailmoituskäytäntöjen yhdenmukaistamisesta valtakunnallisesti täältä

Kiitos kaikille osallistumisesta ja sitoutumisesta välittämisen edistämiseen! Tehkäämme tästä vuodesta entistä välittävämpi. Välittäminen on jokapäiväistä toisten huomioon ottamista ja pieniä arjen tekoja, joilla voimme ilahduttaa toisiamme. VALLIn Välittämisen vuosi -kalenterista saa vinkkejä, miten välittämistä voi nostaa esille ympäri vuoden eri teemoin. Tulevana välittämisen päivänä 29.11.2024 toivomme taas mahdollisimman monen osallistuvan tempaukseen, muistuttaen välittämisen merkityksestä ja huoli-ilmoitus-käytännöstä. Pidetään huolta toisistamme ja luodaan yhdessä hyvää mieltä sekä parempaa vanhuutta! 

Teksti:
Päivi Tiittula
erityisasiantuntija
VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskus