Välitä ihmisestä. Pidä huolta.

Väestö ikääntyy huimaavaa vauhtia. Enemmistö ikääntyvistä ihmisistä elää hyvää ja mielekästä elämää kotonaan, ja he ovat monella tavoin mahtava voimavara yhteisössä. Tavoitteena on, että ikääntyneet Ihmiset asuvat omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.  Elämässä tulee akuutteja pieniä ja isoja avuntarpeita, joihin tarvitaan lisäapua. Kyky hakea, pyytää ja ottaa vastaan apua ovat ensiarvoisen tärkeitä taitoja, jotka edesauttavat asioiden sujuvuutta, jolloin ongelmat eivät todennäköisesti pääse kassantumaan.  Omaiset ja läheiset ovat edelleen merkittävä turvan ja avun lähde suurimmalle osalle ikääntyvistä ihmisistä. Myös naapuriapu voi olla käyttämätön resurssi. Entistä useammin myös ammattilaisten huolenpitoa ja hoivaa annetaan ikääntyneiden kotiin, mutta sen lisäksi tarvitaan muita ihmisiä tuomaan elämään sisältöä.

Pidä huolta. Uskalla kysyä!

Yksin asuvalla ikääntyneellä ihmisellä tai apua tarvitsevalla iäkkäällä pariskunnalla voi läheisten apu olla tavoittamattomissa. Monesti erityisesti kaupunkiyhteisössä asuvilla ihmisillä voi puuttua rohkeutta pyytää apua tuttavilta tai naapurilta.  Toisaalta tiedonpuute tai luottamus avunsaantiin voivat olla esteenä virallisen avun hakemiselle. Pitkäaikainen vähittäin tapahtuva voimavarojen heikkeneminen voi tapahtua huomaamatta, jolloin ihminen ei enää itse kykene tunnistamaan avuntarvettaan. Näissä tilanteissa on tärkeää, että myös vieraalla ihmisellä on keinoja puuttua tilanteeseen ja auttaa.

Välittämisen päivä

Välittämisen päivänä 29.11 nostetaan esille keinoja, kuinka kuka tahansa voi välittää, kun huoli toisesta ihmisestä herää. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Etsivän vanhustyön verkostokeskuksessa ideoitiin välittämisenpäivä yhdessä eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kesken. Järjestöt tekevät ympäri Suomea erilaisia välittämisenpäivän tempauksia, joissa välitetään toisesta kysymällä toisen ihmisen tilanteesta ja toisaalta tiedotetaan myös huoli-ilmoituksesta.  Huoli-ilmoitus on edelleen liian huonosti tunnettu oikeus. Huoli-ilmoitus on huolen välittämistä kunnan ammattilaiselle, jonka velvoite on ottaa asian hoitaakseen.

Näin teet huoli-ilmoituksen

Huoli-ilmoitusta varten selvitetään henkilön nimi, osoite ja ikä. Myös asuinalue auttaa ikääntyneen ihmisen löytämisessä, jos tarkempaa tietoa ei ole. Sen jälkeen otetaan yhteys kuntaan. Huoli-ilmoituksen ottaa vastaan senioreiden neuvontapiste, vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja. Huoli-ilmoituksessa kerrotaan, kenestä huoli on herännyt ja miksi. Tilanteen kuvaaminen tarkasti auttaa ammattilaisia selvittämään vanhuksen tilanteen. Ilmoituksen jälkeen ammattilaiset ottavat yhteyttä ikääntyneeseen ihmiseen ja selvittävät hänen palvelutarpeensa.
Tekemällä huoli-ilmoituksen voit auttaa ihmistä, jonka omat voimavarat eivät riitä arjessa pärjäämiseen. Sen voi tehdä, jos huoli ikääntyneen taloudellisesta, fyysisestä, henkisestä tai sosiaalisesta pärjäämisestä herää. Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen. Se auttaa kuntaa varmistamaan, että iäkkäät ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut ja hoidon. Akuuteissa tilanteissa tulee kuitenkin ottaa yhteyttä hätänumeroon.