Valitetaan ja välitetään!

Pääkirjoitus VALLIn uutiskirje 6/2023

Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027 on juuri ollut lausuttavana. VALLI ry:n edustajia oli mukana suositusta laatineessa työryhmässä. Prosessi oli työläs, mutta onnistunut, suositus tehtiin yhdessä. Laatusuositus on hyvä kokonaisuus. Huolenaiheena on se, kuinka todellisuudessa laatusuositus implementoidaan, eli jalkautetaan ja otetaan käyttöön työarjessa. Riittävätkö resurssit eri hyvinvointialueilla? Uutisia kuullaan lähinnä siitä, että taloutta on sopeutettava, rahat eivät riitä. Lisäksi kuullaan päätetyistä säästökohteista, mm. päiväryhmiä lopetetaan ja ympärivuorokautisten hoivapaikkojen määriä vähennetään. Riittämättömät resurssit eivät voi olla selitys sille, etteivät ihmiset saa tarvitsemaansa hoitoa, hoivaa. Kohta on ensimmäinen hyvinvointialueiden toimintavuosi takana. On aika tehdä arviota, myös saadun asiakaspalautteen pohjalta.

VALLI ry on jo vuosien ajan tuonut yhdessä muiden toimijoiden kanssa esiin epäkohtaa, jossa vanhat ihmiset rajataan kyselytutkimuksista ikänsä puolesta pois. VALLI ry oli tulevaisuusvaliokunnassa kuultavana vanhojen ihmisten osallisuuteen liittyen, ja toimme tämän em. epäkohdan myös esiin. Tulevaisuusvaliokunta pyysi myös oikeusasiamieheltä kirjallista lausuntoa siitä, miten ikääntyneiden osallistuminen, osallistaminen ja huomioiminen heitä koskevassa päätöksenteossa toteutuu. Apulaisoikeusasiamiehen antamassa vastauksessa hän mm. toteaa, että hänen tiedossaan: ”ei ole lainsäädäntöä, jonka perusteella olisi hyväksyttävää rajata ikääntyneitä henkilöitä selvittämisen ja vaikuttamisen ulkopuolelle. Lainsäädännössä kuntia ja hyvinvointialueita on monen eri oikeusnormin perusteella velvoitettu ottamaan huomioon ikääntyneiden henkilöiden näkemyksiä ja edistämään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Henkilön ikää tai oikeustoimikelpoisuutta ei ole laissa määritetty seikaksi, jonka perusteella henkilön näkemystä ei tulisi ottaa huomioon.” Lisäksi apulaisoikeusasiamies korostaa, että: ”esimerkiksi henkilö, joka ei kykene hoitamaan taloudellisia asioitaan saattaa kyetä ilmaisemaan mielipiteensä siitä, minkälaisia palveluja hän pitää itselleen ja muille vanhuksille hyvinä. Koska digitaalisiin kyselyihin vastaaminen ei kaikilta ikääntyneiltä henkilöiltä onnistu, on heille tarjottava esimerkiksi valiokunnan kysymyksessä mainittuja vaihtoehtoisia tapoja ilmaista mielipiteensä.” Lue koko apulaisoikeusasiamiehen vastaus täältä.

24.11. vietetään Välittämisen päivää. Välittämisen päivän suojelijan, Käärijän sanoin ei vaan valiteta, vaan myös välitetään.

Mukavaa marraskuuta ja Välittämisen päivää kaikille!

Virpi Dufva
VALLI ry:n toiminnanjohtaja