Välitetäänkö Suomessa vielä vanhuksista ja järjestötoiminnasta?

Viime viikkoina on kuultu huolestuttavia uutisia liittyen järjestöjen rahoitukseen. Vielä keväällä keskiössä oli järjestöjen palvelutoiminnan rahoitus, myös VALLIn jäsenyhteisöjen avopalvelutoimintoja joutui koronan takia tauolle. Tuolloin vaikutimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa siihen, että myös järjestötoimijat voisivat saada samalla tavoin koronatukea kuin yritystoimijatkin. Kesäkuussa tämä tulikin mahdolliseksi, mutta anti on jäänyt laihaksi.

Avopalveluilla tuetaan vanhojen ihmisten mahdollisimman hyvää toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Useiden tutkimusten mukaan yksinäisyys on vanhuksilla huolestuttavan yleinen ongelma, sanonta ”yksinäisyys tappaa” pitää valitettavasti paikkansa. Myös vanhusten yksinasuminen on lisääntynyt. VALLIn jäsenyhteisöjen aktiivinen ja monipuolinen toiminta vähentää myös vanhojen ihmisten yksinäisyyden tunnetta.

Alkukesästä tehtiin myös linjaus, että Stean avustuksella järjestöjen kansalaistoimintaa voidaan jatkossakin toteuttaa. Tämä oli hyvä uutinen meille vanhusjärjestöjen toimijoille, niin kuin kaikille muillekin yhdistystoimijoille. Nyt loppukesästä uhkakuvat näyttäytyvät myös järjestöjen kansalaistoiminnan rahoituksessa: Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata peräti 127 miljoonaa euroa. Tämä vähentäisi noin kolmasosan tänä vuonna jaettavista avustuksista (n. 385 M €). Tähän ei meidän tule suostua. Me järjestöt yhdessä olemme tämän maan vahvaa perustaa. Meitä tarvitaan erityisesti silloin, kun ajat ovat haastavia, ja nyt ne ovat.

Järjestöjen innovatiivista, ketterää ja joustavaa toimintaa ei tule tukahduttaa tällaisessa tilanteessa, päinvastoin. Nyt esitetyt budjettileikkaukset järjestöjen rahoitukseen uhkaisivat toteutuessaan mm. romuttaa osallisuutta ja lisätä yksinäisyyttä.

Mielestäni meillä ei ole varaa hukata välittämisen tunnetta, jota on pitkäjänteisellä järjestöjen työllä saatu aikaan monille vanhoille ihmisille ja toki muillekin. Päättäjät, näyttäkää, että Suomessa välitetään vielä vanhuksista ja kansalaisjärjestöistä.

Virpi Dufva
toiminnanjohtaja
VALLI ry