Välittämisen päivä on joka päivä!

vanha nainen hymyilee kameralle

Välittämisen päivää vietetään jälleen, tänä vuonna marraskuun viimeisenä perjantaina 26.11.2021.

Välittämisen päivä on vuosittainen tapahtuma- ja teemapäivä, jonka tarkoituksena on kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä välittämään toisistaan ja etenkin ikäihmisistä. Aivan pientenkin välittämisen tekojen avulla – huomaamalla, pysähtymällä, kohtaamalla, ilahduttamalla, kuuntelemalla, auttamalla – voimme konkreettisesti osoittaa, että välitämme.

Välittämisen päivän tarkoituksena on herätellä huomaamaan, että välittäminen kuuluu meille kaikille, niin nuorille kuin vanhemmille. Kuka tahansa – sukulainen, ystävä, naapuri, kanssamatkustaja, myös täysin tuntematon vastaantulija – voi olla iäkkäälle ihmiselle ainoa kontakti päivän tai koko viikon aikana. Sillä, mitä kohdatessa tapahtuu, on merkitystä.

Voimme luoda toiveikkuutta ja hyvää mieltä ystävällisillä sanoilla tai aivan pienilläkin teoilla. Voimme tuoda täysin vieraallekin ihmiselle hyvän mielen ja kokemuksen huomatuksi ja kohdatuksi tulemisesta.

Uskalla kysyä!

  • Mitä sinulle kuuluu?
  • Voinko olla jotenkin avuksi?
  • Pärjäätkö?

Jokainen meistä tietää, miten hyvältä tuntuu, kun joku kysyy aidosti ja on valmis auttamaan. Välittämisen päivän tarkoituksena on rohkaista suomalaisia kohtaamaan ja kysymään näin myös aivan ventovierailta ihmisiltä. Vaikka kunnioitammekin ihmisten yksityisyyttä, voimme silti osoittaa välittävämme.

Erityisen tärkeää on herätellä ihmisiä huomaamaan apua ja tukea tarvitsevat yksinäiset ikäihmiset.

Isolla osalla kotona asuvista iäkkäistä asiat ovat onneksi hyvin, mutta samanaikaisesti monien ikäihmisten elämänlaatua kalvaa yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen. Pelkästään Helsingissä on yli 8000 yksin omassa kodissaan asuvaa yli 85-vuotiasta. Naapurin kysymys porraskäytävässä ”mitä sinulle kuuluu – voinko olla jotenkin avuksi – pärjäätkö” voi olla hyvin merkityksellinen hetki ikäihmisen elämässä.

Tunnetko huoli-ilmoituksen?

Välittämisen päivän tarkoituksena on kertoa myös huoli-ilmoituksesta. Vaikka huoli-ilmoitus on ollut käytössä jo useita vuosia, se tunnetaan edelleen huonosti.

Kenellä tahansa on mahdollisuus ja oikeus tehdä huoli-ilmoitus. Sen voi tehdä, jos herää huoli iäkkään ihmisen pärjäämisestä ja kyvystä vastata itse huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Huoli-ilmoituksen tekeminen on välittämistä.

Vietä sinäkin Välittämisen päivää

Itse kukin meistä, yhteisöt ja työpaikat sekä järjestöt voivat viettää Välittämisen päivää monin erilaisin tavoin.

Tässä vinkkejä päivän viettoon:

  1. Järjestä Välittämisen päivän tapahtumia, tempauksia tai kohtaamisia – pieniä tai suuria – voit käyttää myös niiden ideoinnissa apuna listaa pienistä välittämisen teoista
  2. Tunnista apua ja tukea tarvitsevat ikäihmiset ja toimi, kun herää huoli
  3. Kerro Välittämisen päivästä ja välittämisen merkityksestä omissa verkostoissasi ja sosiaalisessa mediassa
  4. Kohtaa rohkeasti ja aidosti toisia ihmisiä, erityisesti ikäihmisiä, ja kysy, mitä heille kuuluu ja voisitko olla jotenkin avuksi
  5. Tee itse ja kannusta myös muita tekemään pieniä välittämisen tekoja – voit käyttää ideoinnissa apuna listaa pienistä välittämisen teoista
  6. Tutustu huoli-ilmoituksen tekemiseen

Välittämisen päivän aineistot ovat kaikkien vapaasti ladattavissa, jaettavissa ja hyödynnettävissä VALLIn nettisivuilla.

Lue lisää huoli-ilmoituksesta.


Välittämisen päivää vietetään nyt neljättä kertaa. Ensimmäinen Välittämisen päivä järjestettiin vuonna 2018. Alullepanijana ja koordinaattorina on toiminut Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus. Tapahtumien järjestämiseen eri puolilla Suomea on eri vuosina osallistunut kymmeniä järjestöjä, ja tapahtumilla on tavoitettu tuhansia ikäihmisiä.   

Välittämisen päivän tarkoituksena on vahvistaa toisista ihmisistä ja erityisesti ikäihmisistä välittämisen kulttuuria ikääntyvässä Suomessa. Tavoitteena on herättää aiheesta kansalaiskeskustelua ja viritellä jopa välittämisen kansanliikettä.