Välittämisen päivänä välitettiin tietoa ja annettiin aikaa

Välittämisen päivä 29.11.2018 onnistui yli odotusten, kiitos kaikille päivään osallistuneille! Kaiken kaikkiaan 29 eri toimijaa osallistui päiväämme ja tavoitimme huikeat 1850 ikäihmistä yhteisellä tempauksellamme päivää juhlineiden tahojen arvioiden mukaan. 

Välittämisen päivä ideoitiin sitä varten, että voisimme lievittää ikääntyneiden ihmisten kokemaa yksinäisyyttä vuoden pimeimpään aikaan. Lisäksi halusimme tuoda etsivää vanhustyötä tunnetuksi. Valitsimme tämän vuoden tapahtuman teemaksi huoli-ilmoittamisen ja kuulumisten kysymisen, jotka ovat molemmat tärkeitä tapoja välittää toisista ihmisistä.

Koko Suomi täynnä välittämistä 

Päivään osallistui niin eri järjestöjä, seurakuntia kuin eri kuntien ja kaupunkienkin toimijoita. Ikäihmisiä muistettiin esimerkiksi konserttien, lettukestien, kahvitusten ja kyläilyn merkeissä. Välittämisen päivää juhlittiin myös jalkautumalla esimerkiksi kauppakeskuksiin, joissa kerrottiin huoli-ilmoittamisesta ja etsivästä vanhustyöstä.

Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että päiväämme osallistui toimijoita eri puolilta Suomea, aina Enontekiöltä Helsinkiin asti. Lisäksi kiitos kaikille somessa ja muussa viestinnässä mukana olleille, aktiivisuutenne ylitti odotuksemme!

Juhlapaketti auttoi välittämisessä

Etsivän vanhustyön verkostokeskus auttoi juhlijoita jakamaan välittämisen sanomaa teettämällä huoli-ilmoittamiseen ja kuulumisten kysymiseen kannustavat tarrat ja tarrojen tietoa syventävät infoarkit. Lisäksi jaoimme juhlapaketeissa heijastinnauhoja, jotta päivässä tavoitetut ihmiset tulisivat kirjaimellisesti näkyviksi. Juhlapakettien lisäksi annoimme juhlijoiden käyttöön viestintämateriaalia, kuten tiedotteen ja somejakokuvia.

Suunnittelemme erilaisia välittämisen tempauksia myös ensi vuodelle. Jalkaudutaan ja kuulutetaan välittämisen sanomaa myös vuonna 2019. Jos teille tulee ideoita tuleviin välittämisen päiviin liittyen, otattehan rohkeasti yhteyttä! Tästä on hyvä jatkaa, kiitos vielä kerran kaikki välittäjät!

Karoliina Randelin
Suunnittelija
Etsivän vanhustyön verkostokeskus
karoliina.randelin(@)valli.fi