VALLI ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Lapin ammattikorkeakoulu käynnistävät kumppanuussopimukseen perustuvan yhteistyön. Kumppanuusyhteistyön tavoitteena on edistää ikäihmisten osallisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa ja tukea ikäihmisten kotona asumista teknologisin ratkaisuin. Tämä vaatii entistä kokonaisvaltaisempaa ja vuorovaikutuksellista otetta paitsi digitaalisten palveluiden ja teknologisten ratkaisujen kehittämistyössä, myös itse hoivaketjun johtamisessa.

VALLI ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufvan mukaan sopimus Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on erityinen, sillä harva-alue pitkine etäisyyksineen tarjoaa erinomaisen kokeilu- ja kehittämisympäristön ikäihmisiin kohdentuville ratkaisuille.

Kumppanuussopimuksen mukaisen yhteistyön myötä haetaan myös ratkaisuja ikäihmisten parissa työskentelevien ammattilaisten ja alaa opiskelevien osaamisen ja ymmärryksen syventämiseen digin ja teknologian hyödyistä sekä haasteista. Myös tiedolla johtamisen keinot halutaan ottaa paremmin käyttöön, jotta tunnistetaan mitä palveluita ikäihmiset tarvitsevat teknologian rinnalle.

Lapin AMK rehtori Riitta Rissanen näkee, että teknologiaa ei voida tarjota ilman, että lisätään samalla paitsi käyttäjien, myös palvelutuottajien osaamista. Ikäihmisten osallisuus kehittämistyössä on tärkeää.

Yhteistyötä koordinoivat Ikäteknologiakeskuksen vastaava suunnittelija Suvi Hiltunen VALLI ry:stä ja osaamispäälliköt Jaana Huovinen ja Sari Arolaakso Lapin ammattikorkeakoulusta. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan yhteistyön teemat ja toimenpiteet yksityiskohtaisesti.

Kolmivuotisen kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuus pidettiin verkon yli 7. päivänä syyskuuta.

Sopimuksen toimeenpano alkoi ripeästi, sillä jo 14.9. järjestettiin yhteinen opetustilaisuus. VALLIn Ikäteknologiakeskuksen erityisasiantuntija Kaisa Huuhtanen ja lehtori Sari Arolaakso kuvattuna VALLIn tiloissa Helsingissä.

VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhusalan asiantuntijajärjestö. Liiton jäsenistön muodostavat järjestö- ja säätiöpohjaiset toimijat eri puolelta maata. Liitto tuo esille ikääntyvien ja vanhojen ihmisten äänen, kokemuksen ja tarpeen. Vaikuttamistoiminnan ja kehittämistoiminnan lisäksi VALLIssa on Ikäteknologiakeskus, Etsivän vanhustyön verkostokeskus sekä Vanhustyön Trainee -toimintaa nuorille.