VALLI on vienyt hallitusneuvottelupöytiin esitykset palveluasumisen kohoavista kustannuksista ja ikääntyneiden oikea-aikaisen avun tarpeesta

VALLI ry on jäsenistön toiveesta esittänyt, että hallitusneuvotteluissa huomioidaan erityisryhmien kohtuuhintaisten palveluasumisen turvaaminen ja korostanut ARA -asuntorakentamisen pitkän korkotuen ehtojen yhtäläisestä kohtelua. Lue lisää täältä.

Yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in kanssa olemme esittäneet Huoli- ja vaarailmoituskäytännön yhdenmukaistamista valtakunnallisesti sekä osaamisen ja tietoisuuden lisäämistä ilmoitusmenettelyistä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Lue esitys täältä ja mielipidekirjoitus täältä.

Katso myös muut antamamme esitykset, kannanotot ja lausunnot täältä.