Liiton historia

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n juuret ovat 1900-luvun alun vahvassa sosialidemokraattisessa naisliikkeessä. Sosialidemokraattisille naisille sosiaalinen toiminta oli tärkeätä. Keskeisiä aiheita olivat vanhustyö, ensikoti-toiminta, äitien lomatoiminta sekä kuluttajavalistus.

1940- ja 50-lukujen vaihteessa toiminnot eriytettiin ja jokaista varten perustettiin oma järjestö. Vanhustyötä varten perustettiin vuonna 1953 Koteja Vanhuksille ry, jonka jäseniksi tuli vanhainkoteja ylläpitäviä järjestöjä ja säätiöitä.

Koteja Vanhuksille ry:n toiminta oli aluksi vaatimatonta koulutustoimintaa. Valtakunnallisesti vanhustenhuollon painopiste oli vanhainkodeissa. Liiton toiminta alkoi vilkastua 1960-luvulla, ja samalla vuosikymmenellä maahamme perustettiin ensimmäiset eläkeläisjärjestöt.

Liitto sai ensimmäisen, tosin sivutoimisen, toiminnanjohtajan vuonna 1972. Samaan aikaan vanhustenhuollossa alettiin puhua avohuollosta ja kotisairaanhoidosta sekä palvelutaloista. Suomeen perustettiin sosiaalihallitus. Projektitoiminta alkoi järjestöissä.

Vuonna 1981 Koteja Vanhuksille ry muutti nimensä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:ksi. Liitto oli jo aiemmin siirtynyt toiminnassaan monipuolisempaan ja kokonaisvaltaisempaan vanhusten hyvinvointia tukevaan työhön.

1980-luku merkitsi liitolle kasvun ja kehittymisen aikaa. Liitto sai ensimmäisen kokopäivätoimisen toiminnanjohtajan. Henkilökunnan ja jäsenyhteisöjen määrä kasvoi. Liiton toiminnassa alkoi painottua avohuolto.

1990-luvun alussa liitolla oli 21 jäsenyhteisöä. Jäsenyhteisöillä oli vanhainkoteja, palvelutaloja tai asumispalveluja tarjoavia toimipaikkoja. Keskeinen muutos toiminnassa oli siirtyminen laitoshoidosta kohti avo- ja kotipalvelua. Valtakunnallisesti 1990-luvulla alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota dementiaan ja muutoin huonokuntoisiin vanhuksiin sekä vanhusten mielenterveyteen.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto kasvoi koko 1990-luvun voimakkaasti: jäsenyhteisöjä oli vuosikymmenen lopussa yli 40 ja henkilökuntaa lähes kymmenen. Liitto julkaisi Vanhustenhuollon uudet tuulet –nimistä lehteä vuodesta 1993 vuoteen 2013.

2000-luvulla jäsenyhteisöjen määrä on jatkanut kasvuaan. Liiton hankkeissa on keskitytty muun muassa vanhojen ihmisten teknologian käyttöön, mielenterveyteen ja alan työvoiman saatavuuteen. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto - jota nykyään kutsutaan myös VALLIksi - vietti 60-vuotisjuhliaan keväällä 2013.

Vuonna 2017 VALLI juhlisti Suomen 100 -vuotisjuhlavuotta järjestämällä seminaarin Paremman vanhuuden puolesta arjessa ja juhlassa. Puhujina tilaisuudessa oli mm. professori Jaakko Valvanne, SOSTE ry:n johtaja Anne Knaapi sekä Demoksen tutkija Leena Alanko.

Vallin puheenjohtajat:

 • Hanna-Leena Ojalainen (2020-)
 • Susanna Huovinen (2016-2019)
 • Vappu Taipale (2008-2016)
 • Arja Ojala (1995-2007)
 • Tarja Halonen (1986-1995)
 • Elisabet Järvinen (1974-1986)
 • Martta Salmela-Järvinen (1955-1974)
 • Ida Aalle-Teljo (1953-1955)

VALLIN toiminnanjohtajat:

 • Virpi Dufva (2012-
 • Marja-Liisa Kunnas (1984-2012)
 • Maija Vuohelainen (1982-1984)
 • Aira Heinänen (1972-1982)
Lue lisää Vallin alkuaikojen toiminnasta Vallin ensimmäisen toiminnanjohtajan, sosiaalineuvos Aira Heinäsen muistelemana.

 

TOP