Jäsenyhteisöt

Jäsenyhteisöillemme tarkoitetut palvelut löytyvät Jäsenpalvelut sivuilta.

UUSIMAA

Bertahemmet
Bertahemmet är ett privat, svenskspråkigt pensionärshem i trivsamma Södra Haga i Helsingfors. Bertahemmet har två sektioner: ett servicehus för hyresgäster och en omvårdnadsavdelning med vård dygnet runt. Bertahemmet drivs av Finlands svenska söndagsskolförbund rf.

Siirry verkkosivuille

Betesda-säätiö, Vantaa
Betesda-säätiö tuottaa tehostettua palveluasumista vanhuksille Palvelukoti Hopeassa Vantaalla ja vanhusten lisäksi myös vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille Lohjalla Palvelukoti Jokelassa ja Sipoossa Palvelukoti Kotivallissa.

Siirry verkkosivuille 

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry (Elpy), Espoo
Elpy ry tekee työtä Espoon ikääntyvän väestön sekä vammaisten hyväksi ja osallistuu aktiivisesti ikäihmisten palvelujen kehittämiseen. Yhdistys vastaa Merikartanon ja Puistokartanon palvelutalojen sekä Puistohelmen muistisairaiden ryhmäkodin palvelutoiminnasta.

Siirry verkkosivuille 

Helykodit ry, Helsinki
Helykodit ry on itähelsinkiläinen voittoa tavoittelematon vanhusten laadukkaiden asumis- ja hoivapalvelujen tuottaja ja aktiivinen alan toimija. Helykotien palvelut ja toiminta on kaikille avointa.

Siirry verkkosivuille 

Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö, Helsinki
Helander-kodit Haagassa, Maunulassa ja Vuosaaressa tarjoavat ikäihmisille turvallista asumista, maukasta kotiruokaa sekä tarvittaessa yksilöllisesti suunniteltuja hoivapalveluja. Jokaisella on mahdollisuus toteuttaa omannäköistään elämää. Pienryhmäkodit muistisairaille sijaitsevat Haagassa ja Maunulassa.

Siirry verkkosivuille 

Kanervakoti-Kanervahemmet ry, Espoo
Kanervakoti on yhdistyksen ylläpitämä 43 -paikkainen hoivakoti Espoon Westendissä, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikääntyneille ja muistisairaille.

Siirry verkkosivuille 

Keravan palvelutalosäätiö, Kerava
Keravan Palvelutalosäätiön tehtävänä on parantaa ikääntyvien ja vammautuneiden ihmisten elinolosuhteita. Säätiö tuottaa kodinomaisia hoiva- ja asumispalveluja Keravalla Kotimäen palvelukeskuksessa. Viertolan toimintakeskuksen keskuskeittiössä (Venla) tuotetaan ateriapalveluja Kotimäen asukkaille. Venla toimii myös kaikille avoimena lounasravintolana.

Siirry verkkosivuille 

Kivipuiston palvelukotisäätiö, Järvenpää
Kivipuiston Palvelukotisäätiön tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten, vammaisten ja muiden erityispalveluja tarvitsevien erityisryhmien asumispalveluja sekä elinolosuhteita ja hyvinvointia tukevia palveluja.

Siirry verkkosivuille 

Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry, Helsinki
Miljan palvelutalo on pieni, viihtyisä ja turvallinen palvelutalo Malmilla.

Siirry verkkosivuille 

Kotien Puolesta Keskusliitto ry, Helsinki
Kotien Puolesta Keskusliitto ry on yleishyödyllinen, poliittisesti sitoutumaton, valtakunnallinen vapaaehtois- ja lähimmäispalvelun järjestö.

Siirry verkkosivuille

Käpyrinne ry, Helsinki
Käpyrinne ry on vuonna 1938 perustettu yhdistys, joka tuottaa palveluita ikääntyvälle väestölle heidän koteihinsa sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista. Käpyrinteen vapaaehtoiset järjestävät aktiivisesti toimintaa lähialueen ikäihmisille.

Siirry verkkosivuille 

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö, Helsinki
Lauttasaaren vanhustentalosäätiö tarjoaa ikääntyville helsinkiläisille palveluasumista ylläpitämällä Lauttasaaren senioritaloa. Senioritalon toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää palvelujen avulla asukkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn säilymistä ja itsenäistä kotona asumista.

Siirry verkkosivuille 

Loviisan seudun palvelutalosäätiö, Loviisa
Loviisan seudun palvelutalosäätiö on lämminhenkinen ja vastuullinen vanhustenhoitopalveluita tarjoava säätiö Loviisan keskustassa. Säätiö ylläpitää kahta palvelutaloa, Esplanadia ja Eleonoraa.

Siirry verkkosivuille 

Lämmin Koti ry, Vantaa
Siirry verkkosivuille

Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu Leevi ry
Leevi ry järjestää kerho- ja virkistystoimintaa kohdealueensa ikäihmisille. Yhdistys tuottaa kotipalvelua, hoivapalveluja sekä turva- ja asumispalveluja ikäihmisille voittoa tavoittelematta.

Siirry verkkosivuille 

Marjatta-Säätiö, Vantaa
Marjatta-Säätiö luo turvaa ja hyvinvointia laadukkailla asumis- ja hoivapalveluilla Havukosken Palvelukeskuksessa. Tämän lisäksi säätiö tuottaa monipuolista virikkeellistä arkea lähialueen senioreille. Täysipainoinen ravinto ja laadukkaat siistimispalvelut tukevat senioreiden hyvää elämää.

Siirry verkkosivuille 

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, Helsinki
MEREO on ihmisen kokoinen, hyvän ikääntymisen erikoisosaaja. Mereon palvelut ovat helposti saavutettavissa ja hyödynnettävissä oman elämänvaiheen ja tarpeiden mukaan. Kaipaatpa sitten kotia, kotihoitoa, päivätoimintaa, ruokailupaikkaa tai viihtyisää tekemistä. Jokainen asiakas on hyvän paikan ansainnut.

Siirry verkkosivuille

Omakotisäätiö, Helsinki
Omakotisäätiö tarjoaa kotihoidon palveluja, erityyppisiä asumisvaihtoehtoja ja ympärivuorokautista hoiva-asumista Helsingin Puotilassa. Säätiön tavoitteena on tuottaa laadukasta hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneelle väestölle yhdenvertaisesti.

Siirry verkkosivuille 

Parhaat vuodet ry, Lohja
Parhaat Vuodet ry tukee ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuutta. Yhdistyksen toimintaa kuvaa kiireettömyys, ihmisläheisyys, yksilöllisyyden huomioiminen, turvallisuuden tunne ja ammattitaito.

Siirry verkkosivuille

Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry, Helsinki
Suvanto ry on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen. Ammattilaisille ja opiskelijoille koulutusta ja vertaismentorointia aiheesta. Ikääntyneille turvallisuustietoa.

Siirry verkkosivuille

Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry, Espoo
Palvelukoti Mäntyranta on 31-paikkainen tehostetun palvelun koti Espoossa. Mäntyrannan toiminta-ajatuksena on olla laadukas, turvallinen ja lämminhenkinen koti muistihäiriöisille asukkailleen.

Siirry verkkosivuille

Yrjö ja Hanna -säätiö, Helsinki
Yrjö ja Hanna -säätiö on yleishyödyllinen ja kokenut toimija sekä arjen asiantuntija. Säätiö rakennuttaa ja ylläpitää palvelutaloja Helsingistä Rovaniemelle. Talojen asukkaina on paitsi ikäihmisiä, myös muita arjessa apua tarvitsevia. Yrjö ja Hanna -kodeissa yhdistyvät turvallinen asuminen ja yksilölliset hoivapalvelut.

Siirry verkkosivuille

PIRKANMAA

Ainala ry, Virrat
Ainala ry ylläpitää asunto- ja palvelukeskusta lähellä Virtain keskustaa rauhallisessa ja viihtyisässä ympäristössä.

Siirry verkkosivuille

Amurin Teon Tupa ry, Tampere
Amurin Teon Tupa on avoin kohtaamispaikka ikäihmisille. Lisäksi Teon Tupa tarjoaa koti- ja hoivapalveluita ikääntyneille ja omaishoitajille Tampereella.

Siirry verkkosivuille

Honkalakoti ry, Ruovesi
Palvelutalo Honkalan toiminta tukee ikäihmisten elinolojen, asumisen ja kuntoutumisen kehittämistä sekä edistämistä. Honkalassa on kuntouttavaa toimintaa ja kuntoutusta niin ikäihmisille kuin kehitysvammaisille aikuisille.

Siirry verkkosivuille

Jalmari Jyllin Säätiö, Ikaalinen
Jyllin Kodit tarjoaa Ikaalisten ja ympäristökuntien senioreille mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen Jyllin Kodilla tai tukea mahdollisimman pitkään kotona asumiseksi. Jyllin Kodit toimii sitoutuen vahvasti lähimmäisvastuun periaatteisiin.

Siirry verkkosivuille

Koivupirtin säätiö, Tampere
Koivupirtin palvelutalo Tampereella tarjoaa palveluja ikäihmisten moninaisiin tarpeisiin. Säätiölle on tärkeää, että yhteisössä jokainen hyväksytään sellaisena kuin hän on. Periaatteena on positiivisten asioiden korostaminen ja mielihyvän lisääminen. Säätiön palvelut ovat laatusertifioituja.

Siirry verkkosivuille

Kotipirtti ry, Tampere
Kotipirtin palvelutalo sijaitsee Tampereen Tesomalla. Kotipirtti tuottaa erilaisia asumispalveluita ja päiväkeskustoimintaa ikääntyville ihmisille. Kotipirtti toimii alueen voimavarakeskuksena, jonka palveluihin ja ohjelmiin voivat halutessaan osallistua lähialueella asuvat henkilöt.

Siirry verkkosivuille

Lempäälän Ehtookoto ry, Lempäälä
Lempäälän Ehtookoto ry:n ylläpitämä Kotokampus on kodikas ja elämänmyönteinen yhteisö, joka tarjoaa palveluasumista ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Kotokampuksen ideologiana on mahdollistaa asukkailleen omannäköinen ja oman tahdon mukainen hyvä elämä. Hoivan tukena ovat myös luonto, taide ja kulttuuri.

Siirry verkkosivuille

Sointu Senioripalvelut / Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry, Tampere
Vuonna 1969 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka omistaa viisi seniorikeskusta sekä vuokra-asuntoja Tampereella. Yhdistys järjestää erilaista toimintaa ja tukea ikäihmisille. Yhdistyksen omistama Pirkanmaan Senioripalvelut Oy tuottaa hoiva- ja huolenpitopalveluja. Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ja Pirkanmaan Senioripalvelut käyttävät yhteisnimeä Sointu Senioripalvelut.

Siirry verkkosivuille

Tampereen ensi- ja turvakoti ry, Tampere
Petsamokoti tuottaa monipuolisia palveluja ikäihmisille. Yhdistys tarjoaa palveluasumista, tehostettua palveluasumista, kotihoitoa, päivätoimintaa ja kuntouttavaa päivätoimintaa kauniissa ja turvallisessa ympäristössä. Yhdessä tekeminen, asiakaslähtöisyys ja kunnioitus ovat toiminnan perusta.

Siirry verkkosivuille

Tampereen Naisyhdistys ry, Tampere
Lahdensivun koti Tampereen Ruotulassa tarjoaa ikäihmisille tehostettua palveluasumista ja mahdollistaa asumispalveluja myös palvelusetelillä. Kokonaisvaltaisen hyvän hoidon lisäksi oikealta kodilta tuntuva, turvallinen ja vehreä asuinympäristö luovat hyvät edellytykset arvokkaalle vanhenemiselle.

Siirry verkkosivuille

Tohka Säätiö, Valkeakoski
Tohka säätiö parantaa vanhusten ja vammaisten asuinolosuhteita erityisesti asuntoja vuokraamalla ja asumiseen liittyviä palveluja tuottamalla. Säätiö myös järjestää ryhmä- ja viriketoimintaa.

Siirry verkkosivuille

VARSINAIS-SUOMI

Ruissalo Säätiö, Turku
Ruissalo Säätiön tarkoituksena on kehittää ja tuottaa asumis- ja huolenpitopalveluita seniori-ikäisille. Säätiö tarjoaa ikääntyville laadukasta vuokra-asumista rakennuttamalla ja ylläpitämällä Saga-senioritaloja.

Siirry verkkosivuille

SALVA ry, Salo
SALVA ry tarjoaa toimintaa vapaaehtoisille ja vaikutusmahdollisuuden vanhenemisesta kiinnostuneille paikallisin voimin. Palvelukeskus Ilolansalo tarjoaa asumis- ja hyvinvointipalveluja vanhuksille ja vaikeavammaisille henkilöille, kotona koko elämä periaatteella laadukkaasti ja yleishyödyllisesti.

Siirry verkkosivuille

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Turku
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry edistää ikääntyvien tasa-arvoista hyvinvointia tarjoamalla yksilöllisiä kuntoutumis-, asumis-, hoiva- ja tukipalveluja sekä tukemalla kansalaistoimintaa.

Siirry verkkosivuille

KANTA-HÄME

Inkilänhovi ry, Riihimäki
Inkilänhovi ry tuottaa laadukkaita palveluja ikäihmisille ja vammaisille henkilöille. Yhdistys tuottaa asumispalveluja, kuntoutus -ja virkistyspalveluja, kehittää uusia toimintamuotoja ja toimii tiedottajana kohderyhmilleen elämää ja oloja koskevissa kysymyksissä. Palvelutalo sijaitsee Riihimäen keskustassa.

Siirry verkkosivuille

Kotokartanosäätiö, Riihimäki
Kotokartanosäätiö toimii hyvän ikääntymisen puolesta. Säätiö järjestää ennaltaehkäisevää toimintaa, mikä edistää ikäihmisen toimintakykyisyyttä, osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toiminta on suunnattu kotona asuville eläkeläisille, jotka haluavat olla elämänmenossa mukana. Toiminta on avointa kaikille ja mukaan pääsee tulemalla paikalle.

Siirry verkkosivuille

Kössi-säätiö, Hämeenlinna

KYMENLAAKSO

Elimäen Puustelli ry, Elimäki
Elimäen Puustelli ry omistaa palvelukeskuksen ja senioritalon sekä Korialla että Elimäen kirkonkylällä. Yhdistys tuottaa tehostettua palveluasumista sekä monipuolisia kunto-, kuntoutus-, virkistys- ja ravintolapalveluja molemmissa palvelukeskuksissa.

Siirry verkkosivuille

Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry, Kouvola
Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry tarjoaa mm. työmahdollisuuksia ja korttelikotitoimintaa eri kävijäkunnille. Korttelikodin tärkeä tehtävä on tarjota asiakkailleen yhteinen paikka, olohuone tai kahvihuone, jossa voi pistäytyä tai viettää aikaa. Lisäksi yhdistys tarjoaa lähinnä vähävaraisille vanhuksille ja vajaakuntoisille henkilöille KotiApu-palvelua.

Siirry verkkosivuille

Kymijoen Hoiva ry, Inkeroinen
Kymijoen Hoiva ry:n tarkoituksena on edistää vanhusten ja vammaisten aineellista ja henkistä hyvinvointia. Yhdistyksessä toimii oma kauppapalvelu ja hyvinvointiasema. Toimintaa ohjaavat arvot ovat yhteisöllisyys, yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus, turvallisuus ja omatoimisuus.

Siirry verkkosivuille

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry, Kotka
Koskenrinteen kodit Kotkassa tarjoavat miellyttävät ja turvalliset puitteet eläkepäivien viettoon. Asukkaat voivat asua täysin itsenäisesti tai hyödyntää monipuolisia hoiva- ja ateriapalveluja, jokainen oman tarpeensa mukaan. Koskenrinteen kodeista löytyy helposti mukavaa seuraa ja mielekästä tekemistä.

Siirry verkkosivuille

Palvelutaloyhdistys Rateva ry, Miehikkälä
Yhdistys edistää toiminnoillaan ja palveluillaan laaja-alaisesti alueen ikääntyvän väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tarjoamalla osallistumisen mahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä tukevia toimintoja, turvallista asumista sekä liikunnallisia ja virkistäviä harrasteita.

Siirry verkkosivuille

Pyhtään Mäntyrinne ry, Siltakylä
Palvelutalo Mäntyrinne on koti sekä hoivan ja palvelujen antaja. Kodissa eletään, osallistutaan ja harrastetaan, ja kulttuurinen hoivatyö kukoistaa. Lisäksi Mäntyrinne vuokraa rivitaloasuntoja. Pyhtään Mäntyrinne on perustettu 1974. Mottona onkin "Neljäkymmentä vuotta hyvää elämää".

Siirry verkkosivuille

Ravimäkiyhdistys ry, Hamina
Ravimäki on koti noin kuudellekymmenelle ikäihmiselle, aikuiselle kehitysvammaiselle ja vaikeavammaiselle. Elämä Ravimäessä on kodikasta, kannustavaa, toimintakykyä tukevaa, iloista ja hyvää elämää yhdessä.

Siirry verkkosivuille

PÄIJÄT-HÄME

Hollolan Palvelutaloyhdistys HUILI ry, Hollola
Huili ry:n tarkoituksena on tukea ja auttaa toiminta-alueellansa asuvia ikääntyneitä. Tarkoitusta toteuttava palvelutalo Huili tarjoaa asumispalveluita sekä erilaisia virikkeellisiä tilaisuuksia ja tapahtumia toiminta-alueensa ikääntyneille asukkaille.

Siirry verkkosivuille

Lahden Lähimmäispalvelu ry, Lahti
Lahden Lähimmäispalvelu ry tukee ikäihmisiä vapaaehtoistoiminnan, ryhmätoiminnan ja kotiin annettavien palveluiden keinoin. Kotipalvelun tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona asumista huomioiden ikääntyvien yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden humanistisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Monipuolinen vapaa-ajantoiminta yhdessä toisten kanssa virkistää mieltä ja tuo vaihtelua arkeen.

Siirry verkkosivuille

Lahden vanhusten asuntosäätiö, Lahti
Säätiö on Lahden alueella toimiva, välittävä ja kehittävä ikäihmisten ja erityisryhmien asuntojen ja palveluiden tarjoaja. Säätiö tarjoaa vuokra-asuntoja yli 55-vuotiaille eläkeläisille sekä senioritaloissaan että palvelutaloissaan. Säätiö pyrkii toiminnallaan edistämään ikääntyvän ihmisen hyvää kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Siirry verkkosivuille

SATAKUNTA

Porin Seniorikotiyhdistys ry, Pori
Porin Vanhustenkotiyhdistyksellä on yli 500 lähinnä eläkeläisille tarkoitettua vuokra-asuntoa eri puolilla Porin kaupunkia. Yhdistyksen omistamaa eläkeläisten avopalvelukeskus Viikkarin Valkamaa ylläpitää Porin kaupungin perusturvakeskus.

Siirry verkkosivuille

Ruskatalojen palveluyhdistys ry, Pori
Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää vanhusten, yksinäisten ja avun tarpeessa olevien yleistä hyvinvointia, terveyttä, vireyttä ja omatoimisuutta ja sosiaalisia oloja sekä turvallista asumista Porin kaupungissa ja sen lähiympäristössä. Yhdistys järjestää asuin- ja avopalveluita ikäihmisille.

Siirry verkkosivuille

KESKI-SUOMI

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry, Jyväskylä
Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys tuottaa tehostettua palveluasumista kolmessa palveluasumisen yksikössä sekä kotihoidossa. Palveluasumisessa asiakkaat saavat asua turvallisessa ympäristössä. Yhdistys tarjoaa hyvää, kiireetöntä, asiakkaan tarpeista lähtevää palvelua vuorokauden kaikkina aikoina.

Siirry verkkosivuille

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso, Jyväskylä
Jaso toteuttaa yhteisöllistä asumista ikääntyneille Jyvässeudulla. Jason toimintamallin keskeiset asiat ovat viihtyisät, toimintaan houkuttelevat yhteiset tilat, asukastoiminta ja asukastoiminnanohjaus.

Siirry verkkosivuille

Viitakodit ry, Jyväskylä
Viitakodit ry tarjoaa laadukasta ja virikkeellistä seniori- ja palveluasumista Jyväskylän Viitaniemessä. Asuntojen yhteydessä on päiväkeskus Viitatupa, jossa on kaikille avoimia tapahtumia ja kotiruokalounas joka päivä. Viitakodit ry:n omistama Viitahoiva Oy tuottaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa Jyväskylän alueella.

Siirry verkkosivuille

ETELÄ-POHJANMAA

Toimintojentaloyhdistys ry, Seinäjoki
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, lisätä ja kehittää yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa, osallisuutta ja hyvinvointia lähiympäristössä ja ympäröivässä maakunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Tarkoitusta varten yhdistys ylläpitää Toimintojentaloa yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa.

Siirry verkkosivuille

 

POHJOIS-SAVO

Leppärengas ry, Leppävirta
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tukea vanhusten ja huonokuntoisten kotona asumista kotiin annettavien palvelujen avulla. Leppärengas tarjoaa kotipalvelua, siivousta ja kotisairaanhoitoa ikäihmisille ja vammaisille.

Siirry verkkosivuille

Varkauden Vanhaintukisäätiö, Varkaus
Varkauden Vanhaintukisäätiö ylläpitää palvelutaloa sekä vuokraa vuokra-asuntoja senioreille. Säätiön toiminta-ajatuksena on taata asukkailleen juuri heille tärkeimpien asioiden toteutumisen.

Siirry verkkosivuille

POHJOIS-KARJALA

Enon Vanhusten Tuki ry, Eno
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi. Yhdistyksen toimialueena on Joensuu kaupunki ympäristöineen.

Siirry verkkosivuille

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry, Joensuu
Yhdistyksen tavoite on turvallinen ja esteetön asuminen ikäihmisille. Yhdistyksen vuokratalojen peruskorjaus- ja uudisrakentaminen toteutetaan tästä lähtökohdasta.

Siirry verkkosivuille

POHJOIS-POHJANMAA

Oulun Seudun Mäntykoti ry, Oulu
Oulun Seudun Mäntykoti ry järjestää voittoa tavoittelematta hoivapalveluja Mäntykodissa ja Koskenkodissa sekä omissa kodeissaan asuville ikäihmisille. Mäntykoti tarjoaa myös kotisairaanhoitoa ja fysioterapiapalveluja. Lisäarvoa asiakkaat saavat vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnasta.

Siirry verkkosivuille

Yhteisestä Ovesta ry, Ylivieska
Yhteisestä Ovesta ry pyörittää ikäihmisille suunnattua matalan kynnyksen kohtaamispaikka Tuokiotupaa sekä SenioriKahviloita Ylivieskan eri alueilla. Yhdistys pyrkii vahvistamaan ikäihmisten osallistumista, aktiivisuutta ja hyvinvointia tarjoamalla osallistujille ns. matalankynnyksen tapoja ottaa osaa toimintaan.

Siirry Facebook-sivuille

TOP