Kansainvälinen yhteistyö

VALLI edistää vanhusten oikeuksia myös kansainvälisesti. Kuulumme HelpAge Internationalin kansainväliseen verkostoon ja toimimme yhteistyössä HelpAge:n Länsi-Euroopan verkoston jäsenten kanssa. VALLI liittyi HelpAge Internationaliin vuonna 2014. 

HelpAge Internationalin 148 jäsentä 87 eri maassa työskentelevät oikeudenmukaisen maailman eteen, jossa kaikilla vanhoilla ihmisillä on mahdollisuus turvalliseen, terveeseen ja ihmisarvoiseen elämään.

HelpAge Internationalin kanssa vietämme kansainvälistä vanhojen ihmisten päivää 1. lokakuuta, kampanjoimme vanhojen ihmisten oikeuksien puolesta, äänemme kuuluu Yhdistyneissä kansakunnissa (YK) ja lisäksi verkostoyhteistyö mahdollistaa eri maiden välisen oppimisen ja yhdessä kehittämisen.

Esimerkkejä yhteistyöstä

VALLI ja HelpAge International järjestivät Länsi-Euroopan jäsenten verkostopäivät Helsingissä 3.-4.10.2019. Samalla HelpAge Internationalin pääjohtaja Justin Derbyshire vieraili Suomessa tapaamassa päättäjiä sekä puhumassa VALLIn ja Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen järjestämässä EU-puheenjohtajakauden virallisessa oheistapahtumassa: Social Inclusion and Ageing Migrants 2.10.2019.

Lue lisää seminaarista

MIPAA: Madrid International Programme of Action on Ageing

HelpAgen raportti (pdf) koskien vanhojen ihmisten sosiaaliturvaa ja elinikäistä oppimista. Raportti julkaistiin YK:n ikääntymistä käsittelevässä 10. avoimessa työryhmässä 15.-18.4.2019.

HelpAgen video itsenäisen elämän merkityksestä vanhoille ihmisille.

TOP