Kansainvälinen yhteistyö

VALLI edistää vanhusten oikeuksia myös kansainvälisesti. Kuulumme HelpAge Internationalin verkostoon sekä Western Europe -verkostoon. Olemme edustaneet Suomen valtuuskunnassa YK:n sosiaalisen kehityksen istunnoissa ja vaikuttaneet Madridin kansainvälisen ikäpolitiikka -toimintasuunnitelman etenemisessä osana Suomen edustusta. VALLI toimii myös aktiivisesti kansainvälisen ikäteknologian yhteisön (ISG) kanssa.

HelpAge International Suomen verkosto

Kuulumme HelpAge Internationalin kansainväliseen verkostoon ja toimimme yhteistyössä HelpAge:n Länsi-Euroopan verkoston jäsenten kanssa. VALLI liittyi HelpAge Internationaliin vuonna 2014. 

HelpAge Internationalin yli 170 jäsentä noin 90 eri maassa työskentelevät oikeudenmukaisen maailman eteen, jossa kaikilla vanhoilla ihmisillä on mahdollisuus turvalliseen, terveeseen ja ihmisarvoiseen elämään.

HelpAge Internationalin kanssa vietämme kansainvälistä vanhojen ihmisten päivää 1. lokakuuta, kampanjoimme vanhojen ihmisten oikeuksien puolesta, äänemme kuuluu Yhdistyneissä kansakunnissa (YK) ja lisäksi verkostoyhteistyö mahdollistaa eri maiden välisen oppimisen ja yhdessä kehittämisen.

Esimerkkejä yhteistyöstä

VALLI ja HelpAge International järjestivät Länsi-Euroopan jäsenten verkostopäivät Helsingissä 3.-4.10.2019. Samalla HelpAge Internationalin pääjohtaja Justin Derbyshire vieraili Suomessa tapaamassa päättäjiä sekä puhumassa VALLIn ja Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen järjestämässä EU-puheenjohtajakauden virallisessa oheistapahtumassa: Social Inclusion and Ageing Migrants 2.10.2019.

Lue lisää seminaarista

HelpAgen raportti (pdf) koskien vanhojen ihmisten sosiaaliturvaa ja elinikäistä oppimista. Raportti julkaistiin YK:n ikääntymistä käsittelevässä 10. avoimessa työryhmässä 15.-18.4.2019.

HelpAgen video itsenäisen elämän merkityksestä vanhoille ihmisille.

HelpAgen raportteja

HelpAge raportti 2022: Advancing equality for older people (PDF)

Englanninkielinen raportti, jossa vertaillaan 12 maan kansallista tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Suomi on yksi raportin vertailumaista.

The report compares and critically examines the national legal frameworks on equality and non-discrimination in 12 countries. Finland is one of those countries under examination.

Tarkempi Suomen tarkastelukooste HelpAgen verkkosivuilla / Further summary of Finland on HelpAge webpage: Finland National legal study on ageism and age discrimination.

HelpAge raportti 2021: Are older people being heard? (PDF)

The impact of COVID-19 on older people's ability to exercise their voice. Findings, recommendations and key questions.

Madridin ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintasuunnitelma MIPAA

MIPAA: Madrid International Programme of Action on Ageing

VALLI on ollut aktiivisesti mukana MIPAAn tilaisuuksissa, osana kunkin toimintavuoden Suomen virallista delegaatiota. Tutustu MIPAAn toimintaan sekä VALLIn vaikuttamistyöhön artikkeleissamme:

Kansainvälinen ikäteknologian verkosto ISG

VALLI on jo vuosien ajan ollut aktiivisesti mukana kansainvälisessä ikäteknologian verkostossa.

VALLIn edustajia osallistui lokakuussa 2022 ISG:n koordinoimassa ikäteknologian konferenssissa ja messuilla Etelä-Korean Daegussa. Mukana matkalla oli myös THL:n edustajia. Tutustu yhteiseen matkaraporttiin.

Konferenssissa nähtiin myös ainoa suomalainen videotervehdys VALLI ry:n tuottamana. Videolla 89 -vuotias Ellen kertoo omasta digiosallisuuden kokemuksestaan. Video on puhuttu suomeksi ja tekstitetty englanniksi.

TOP