Pekkalan koululla Ruovedellä pidetään koulumummolaa

Koulumummola-tunti on osa koulun opetussuunnitelmaa

Koulumummolassa on superkivaa sekä oppilaiden että ”mummujen ja pappojen” mielestä. Koulumummolassa ikäihmiset ja alakoulun oppilaat kohtaavat mielekkään tekemisen merkeissä. Siellä pelataan mm. polttopalloa, sirkustellaan, opetellaan kyykän peluuta, leivotaan karjalanpiirakoita tai pullaa, luetaan yhdessä, pelataan lautapalejä tai taiteillaan. Eli välillä touhutaan vauhdikkaasti ja välillä rauhoitutaan vaikka kirjan pariin.

 Koulumummola kokoontuu viikoittain yhden 45 minuutin oppitunnin ajan Pekkalan koululla Ruoveden Jäminkipohjassa. Koulumummola tunti on osa koulun opetussuunnitelmaa. Koulumummola on myös osa Honkalakoti ry:n Stea -rahoitteista Voimapesä -hanketta, jossa on perustettu ikäihmisten kohtaamispaikkoja kirkonkylän lisäksi myös pienempiin kyläkeskuksiin. Koulumummola -tunnilla on aina mukana koulun opettaja sekä Voimapesä -hankkeen työntekijä.

Mirka Koskela
Palvelupäällikkö
Honkalakoti             

TOP