Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry tekee työtä paremman vanhuuden puolesta. Visionamme on sellainen suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja vanheta. VALLIn vaikuttamistoimintaa ohjaa liiton strategia.

Otamme kantaa lakimuutoksiin ja erilaisiin vanhojen ihmisten elämään vaikuttaviin kehittämishankkeisiin. Olemme mukana työryhmissä ja verkostoissa, joissa vaikutetaan vanhojen ihmisten elämään, asumiseen esimerkiksi palveluiden saatavuuteen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Teemme tiivistä yhteistyötä alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.  Jäsenyhteisömme ovat aktiivisia paikallisia vaikuttajia. Tutustu jäsenyhteisöihimme.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on ainoa suomalainen järjestöjäsen kansainvälisessä Help Age International –järjestössä.

VALLIn kannanotot, lausunnot ja kirjoitukset

TOP