Valli uskoo Iloa Arkeen –pysäkkien yhteisölliseen voimaan

Yhä useampi vanhus asuu yksin ja monille tämä tarkoittaa myös yksinäisyyden kokemista. Ikääntyessä sosiaaliset verkostot saattavat kaventua, kun ystäviä ja läheisiä ei välttämättä ole niin kuin ennen. Eläkeläisten määrän kasvaessa on tärkeä luoda toimintaa, jolla tuetaan ikääntyvän henkilön terveyttä, toimintakykyä ja hyvän arjen rakentumista. Myös konkreettiset paikat yhteiselle tekemiselle ovat erittäin tärkeitä.      

Huhtikuussa 2016 käynnistyi Vallin uusi projekti ”Resurssikeskus lähellä sinua -yhteisöllisyydestä voimavara ikäihmisten arkeen”. Projekti luo eri puolille Suomea myönteisiä toimintatapoja ja ikäihmisten vertaispaikkoja, joita kutsumme Iloa Arkeen –pysäkeiksi. Nämä pysäkit ovat maksuttomia, vapaaehtoistoimintaan perustuvia tiloja, jotka tulevat sijoittumaan paikkoihin, joissa ikäihmiset luonnollisestikin käyvät. Nyt käynnistyvän kehittämistoiminnan lähtökohtana on aiemmin RAY:n tuella tuotettu resurssikeskusmalli, joten Iloa Arkeen –pysäkeille on jo luotu hyvä pohja. 

Yhteistyöllä kohti parempaa vanhuutta 

Projekti toteutetaan yhteistyössä Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n kanssa. Sekä heidän perusyhdistyksensä että Vallin jäsenjärjestöt ovat tiiviisti mukana hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Iloa Arkeen -pysäkit tulevat tarjoamaan ikäihmisille tukea ja apua arjen haasteisiin ja palvelujen saantiin. Toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa mielekästä sisältöä elämään. Erityisesti tuetaan tietoyhteiskuntaan osallistumista ja teknologian käyttöä.

Vallin jäsenjärjestöistä yhteistyökumppaneiksi ovat lähteneet Koivupirtin säätiö, Käpyrinne ry, Lahden lähimmäispalvelu ry, Oulun Seudun Mäntykoti ry, Turun lähimmäispalveluyhdistys ry ja Vantaan Vanhusten Kotiapusäätiö. Toimintaa on tarkoitus viedä eteenpäin myös muille paikkakunnille, joten Resurssikeskus-verkostoon on mahdollista liittyä myöhemminkin projektin edetessä. 

Hanke toi Valliin myös uuden työntekijän

Vallin osalta projektin toteutumisesta vastaa projektisuunnittelija Aulikki Viippola, joka aloitti työnsä Vallissa äskettäin huhtikuun puolessa välissä. Aulikki on työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveysjärjestöjen kehittämistehtävissä. Keskiössä on ollut ikäihmisten toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Aulikki tulee Valliin Kuntoutuksen edistämisyhdistyksestä.

Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n projektisuunnittelija Kati Nikola vastaa projektissa vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä yhdessä paikallisjärjestöjen kanssa. Kati on työskennellyt tapahtumamarkkinoinnin parissa useita vuosia ja hyödyntää osaamistaan myös tässä projektissa.  

Seuraa hankeen etenemistä Vallin verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Kerromme kuulumisia työn edetessä!