Valli vaikuttaa monipuolisesti myös kansainvälisillä foorumeilla

Vallin toiminnanjohtaja mukana YK:n Sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD57) istunnossa.

Olin Vallin edustajana helmikuussa mukana Suomen delegaatiossa YK:n Sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD57) istunnossa. Se pidettiin YK:n päämajassa New Yorkissa. Vuoden 2019 istunnon pääteemana käsiteltiin eriarvoisuutta ja sosiaalista inkluusiota sekä niihin vaikuttamista sosiaaliturva- ja talouspolitiikalla.

Jo useamman vuoden ajan on toimikunnan istunnoissa käsitelty myös nousevaa teemaa, joka tänä vuonna käsitteli ihmisen aikaansaamien ja luonnonkatastrofien vaikutuksia vammaisiin henkilöihin, ikääntyneisiin ja nuoriin.

Kansalaisjärjestöt saivat YK:n kokouksessa mukavasti huomiota, kun esitin istunnossa kysymyksen paikallisjärjestöjen roolista tukea vanhoja ihmisiä erilaisissa kriisi- ja katastrofitilanteissa. Vanhat ihmiset eivät aina kykene lähtemään kotoaan kriisin tai onnettomuuden sattuessa. Liikkuminen on haastavaa, ja kulkuneuvoja ei välttämättä ole. Tämä on meillä Suomessa usein haasteena myös vanhojen ihmisten arjessa. Kaikki eivät pysty käyttämään julkisia, tai niitä ei kulje riittävän lähellä, eivät omista autoa tai ei ole varaa matkustaa taksilla. Mietin, kun tämä on haastavaa jo arjessa, niin kuinka toimisi kriisitilanteessa?

Palvelutaloissa on pelastus- ym. suunnitelmat, mutta muuallakin asuvilla on näiden asioiden oltava kunnossa. Tarvitaan suunnitelmia ja harjoittelua. Ihmisten ohjaamisessa on huomioitava fyysisten rajoitteiden lisäksi myös kognitiiviset ja mielenterveydelliset haasteet. Kuvakieli tuntuu sopivan useimmille.

Ilokseni huomasin kotiin palattuani, että Polvijärvellä ollaan koulutettu kyläyhteisöjä tukemaan kanssaihmisiä erilaisten kriisitilanteiden varalle. Tällaista lisää!

Täällä Suomessa valmistaudutaan vauhdilla tuleviin eduskuntavaaleihin. Nyt tarvitaan yhteistä vaikuttamista paremman vanhuuden puolesta!

Virpi Dufva
Toiminnanjohtaja, Valli ry